Obsah > Pilotované lety > STS > STS-121 Di/F-32

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2006-028A 04.07.2006 17.07.2006 12d18h37m ISS-ULF1.1 (Leonardo MPLM, RTF-2, OBSS, Reiter, 3xEVA)


Posádka STS-121
Posádka :
Lindsey,S.W.[VE] | Kelly,M.E.[PL] | Fossum,M.E.[MS] | Nowak[ová],L.M.[MS] | Wilson[ová],S.D.[MS] | Sellers,P.J.[MS] | Reiter,T.[MS](Německo)

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-121 v L+K | STS-121 v NASA ]

Znak STS-121Popis letu :

Let STS-121 byl druhým zkušebním letem po katastrofě raketoplánu Columbia STS-107 (01.02.2003) a po letu STS-114 (v roce 2005).

Po katastrofě letu STS-107 prošel systém STS i pozemní vybavení a personál celou řadou úprav, testů a zdokonalení, aby možnost další havárie byla minimalizována. Přesto došlo při startu STS-114 k odpadnutí velkého úlomku izolační pěny z externí nádrže ET. Několik sekund po odhození SRB se odlomil téměř metr dlouhý kus izolační pěny, který naštěstí nezasáhl žádnou část družicového stupně. Protože odpadnutí takto velkého úlomku bylo zcela neočekávané a v rozporu s RTF opatřeními, byly další lety STS pozastaveny téměř o celý další rok. Během této doby byly na nádrži ET provedeny další úpravy z nichž hlavní bylo úplné odstranění PAL rampy (aerodynamické lišty vytvořené z pěny podél potrubí na povrchu ET). Testy v aerodynamickém tunelu prokázaly, že i bez ní může raketoplán bezpečně startovat.

Montáž krytu špičky nádrže ET pro let STS-121 (29.03.2006)Cílem letu STS-121 bylo prověřit úspěšnost dalších provedených úprav raketoplánu, vyzkoušet použití nástavce OBSS (Orbiter Boom Sensor System) i pro přesun kosmonautů, doplnit zásoby na stanici ISS (MPLM modul Leonardo), doplnit dlouhodobou posádku stanice (Reiter), a při dvou výstupech do kosmu (EVA) opravit kabelový systém vozíku MT (Mobile Transporter) na hlavním nosníku stanice. Protože stav zásob umožnil let prodloužit o jeden den proti nominálnímu plánu, byl uskutečněn třetí výstup do kosmu, při kterém kosmonauti vyzkoušeli možnosti opravy RCC dílů tepelné ochrany raketoplánu přímo na oběžné dráze.

Pracovní dráha raketoplánu má sklon 51,6° (jako stanice ISS).

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (LC-39B, 01.07.2006) [nakonec 04.07.2006]
Přesun Discovery STS-121 do VAB (12.05.2006)Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - Připojení MPLM modulu k modulu Unity pomocí staničního manipulátoru SSRMS
Den 5.
- EVA-1 (Fossum, Sellers) - oprava MT, zkoušky zatížitelnosti OBSS
Den 6. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, tisková konference
Den 7. - EVA-2 (Fossum, Sellers) - instalace vybavení na platformu ESP-2, oprava MT
Den 8. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 9. - EVA-3 (Fossum, Sellers) - demo opravy RCC dílů tepelné ochrany raketoplánu
Den 10. - volný den
Den 11. - Odpojení MPLM modulu od ISS a jeho uložení do nákladového prostoru raketoplánu
Den 12. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 13. - Příprava na přistání
Den 14. - Přistání na KSC (14.07.2006) [nakonec 17.07.2006]

Skutečný průběh letu

Přesun Discovery STS-121 z VAB na LC-39B (19.05.2006)Předstartovní operace
12.05.2006 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
19.05.2006 - RollOut z VAB na LC-39B
14.-15.06.2006 - TCDT (Terminal Count Down Test)
17.06.2006 - Po zasedání FRR (Flight Readiness Review) byl start stanoven na 01.07.2006
28.06.2006 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 01.07.2006

Průběh letu
Raketoplán Discovery měl k letu STS-121 odstartovat 01.07.2006 v 19:48:37 UT (21:48:37 SELČ), ale kvůli nevyhovujícímu počasí (bouřková oblaka) byl start v T-9 minut odvolán a odložen o 24 hodin. Ani v neděli 02.07.2006 však počasí startu nepřálo a muselo dojít k dalšímu odkladu, tentokrát o dva dny.

Start Discovery STS-121 (04.07.2006)Při dalším pokusu o start už všechno klaplo, takže raketoplán Discovery STS-121 úspěšně odstartoval v úterý 04.07.2006 v 18:37:55 UT (20:37:55 SELČ) a o několik minut později byl naveden na základní oběžnou dráhu kolem Země.

Po dvou dnech sbližovacích manévrů a inspekcí tepelné ochrany raketoplánu pomocí senzorů na OBSS došlo k úspěšnému připojení raketoplánu Discovery k ISS ve čtvrtek 06.07.2006 ve 14:52 UT (16:52 SELČ). Po přivítání posádek a po přenesení přistávacího křesla do Sojuzu TMA-8 se stal Reiter oficiálně členem dlouhodobé posádky Expedice 13 na ISS.

Následující den (v pátek 07.07.2006) byl zásobovací MPLM modul Leonardo přepojen z nákladového prostoru raketoplánu k dolnímu portu modulu Unity komplexu ISS a byl zahájen přesun zásob a vybavení. Téhož dne byl použit nástavec OBSS k detailnímu prověření několika vybraných míst na povrchu Discovery (na základě výsledků rozboru předchozích inspekcí). Bylo také oficiálně rozhodnuto let prodloužit o jeden den a do programu zařadit třetí výstup do kosmu (EVA-3).

Discovery STS-121 při příletu k ISS (06.07.2006)První plánovaný výstup do kosmu (EVA-1) se uskutečnil v sobotu 08.07.2006. Kosmonauti Fossum a Sellers při něm zablokovali bezpečnostní gilotinu porouchaného kabelového systému mobilní základny MBS a především otestovali chování manipulátoru raketoplánu SRMS s prodloužením OBSS zatíženém jedním a dvěma kosmonauty. Takto by v případě potřeby mohly být v budoucnu prováděny detailní inspekce tepelné ochrany raketoplánu a třeba i její opravy přímo na oběžné dráze. Při výstupu byly provedeny všechny plánované testy a podle prvotního vyhodnocení dopadly zkoušky SRMS+OBSS dobře. Výstup trval celkem 7 hodin 31 minut.

Druhý výstup do kosmu (EVA-2) proběhl v pondělí 10.07.2006. Fossum a Sellers nejprve asistovali při přemístění modulu čerpadla klimatizačního systému EATCS-PM (External Active Thermal Control System/Pump Module) o hmotnosti 635 kg pomocí staničního manipulátoru SSRMS z nákladového prostoru raketoplánu na skladovací plošinu ESP-2 poblíž modulu Quest (čerpadlo by mělo být instalováno na povrch stanice a uvedeno do provozu při letu STS-116). Poté se kosmonauti věnovali opravě kabelového systému mobilní základny MBS. Fossum při EVA-2 (10.07.2006)Staniční vozík MT se základnou MBS byl už několik měsíců mimo provoz, protože jeden z kabelů byl neočekávaně přeseknut bezpečnostní gilotinou a druhý byl pro jistotu demontován. Kosmonauti tedy nejprve namontovali nový držák kabelu IUA (Interface Umbilical Assembly), tentokrát už bez gilotiny, a vyměnili vadný kabelový buben TUS (Trailing Umbilical System) s přeseklými kabely. Buben o rozměrech 1,5 x 1,5 x 0,75 m a hmotnosti cca 150 kg vyjmuli z nosníku ITS-S0 a Fossum, stojící na plošině AFRP (Articulating Foot Restraint Platform) manipulátoru SSRMS, ho ručně přenesl do nákladového prostoru raketoplánu. Zde ho s pomocí Sellerse vyměnil za nový kus a ten odnesl zase zpět k nosníku ITS-S0. Sellers připevnil starý buben na nosič v nákladovém prostoru raketoplánu a přitom došlo k tomu, že se mu na skafandru uvolnil reaktivní systém SAFER, sloužící k nouzovému návratu k raketoplánu po případném nechtěném uvolnění kosmonauta z jistících lan. Sellers se opatrně přesunul k Fossumovi, kterému se nedařilo zasunout buben TUS do nosníku stanice. Fossum nejprve opět důkladně zajistil Sellersův SAFER a společně se jim nakonec podařilo usadit i vzdorující TUS. Po propojení všech kabelů byl staniční vozík MT/MBS opět schopen pohybu a kosmonauti se vrátili do přechodové komory modulu Quest. Výstup trval celkem 6 hodin 47 minut.

Sellers při EVA-3 (12.07.2006)Třetí výstup do kosmu (EVA-3) provedli Fossum a Sellers ve středu 12.07.2006. Hlavní náplní výstupu byly testy tmelicího materiálu NOAX pro opravy RCC dílů tepelné ochrany raketoplánu přímo na oběžné dráze. Kosmonauti postupně "opravili" pět z osmi připravených vzorků s poškozením. Výsledky budou vyhodnoceny až po návratu na Zemi. Na konci výstupu kosmonauti ještě v nadplánu namontovali úchopovou tyč na jednu z nádrží klimatizačního systému, která se bude instalovat při některém z budoucích letů STS. Výstup EVA-3 trval 7 hodin 11 minut.

V dalších dnech kosmonauti dokončili přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí. V pátek 14.07.2006 byl MPLM modul Leonardo přeložen pomocí SSRMS zpět do nákladového prostoru raketoplánu a v sobotu 15.07.2006 se posádky rozloučily, raketoplán se odpojil a odletěl od ISS (v 10:08 UT).

Raketoplán Discovery STS-121 úspěšně přistál na KSC (na dráze 15 SLF) v pondělí 17.07.2006 ve 13:14:43 UT (15:14:43 SELČ).


Aktualizováno : 18.07.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-107 | STS-114 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.