Obsah > Pilotované lety > STS > STS-114 Di/F-31

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2005-026A 26.07.2005 09.08.2005 13d21h32m ISS-LF1 (Raffaello MPLM, RTF-1, CMG, OBSS, 3xEVA)


Posádka STS-114
Posádka :
Collins[ová],E.M.[VE] | Kelly,J.M.[PL] | Noguči,S.[MS](Japonsko) | Robinson,S.K.[MS] | Thomas,A.S.W.[MS] | Lawrence[ová],W.B.[MS] | Camarda,Ch.J.[MS]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | Souhrn RTF opatření | STS-114 v L+K | STS-114 v NASA ]

Znak STS-114Popis letu :

Let STS-114 byl prvním letem raketoplánu po katastrofě raketoplánu Columbia STS-107 (01.02.2003).

Raketoplán i pozemní vybavení a personál prošel celou řadou úprav, testů a zdokonalení, aby možnost další havárie byla minimalizována. Především byla omezena možnost odpadávání částic z nádrže ET při startu. Dalšími hlavními opatřeními jsou zpevnění tepelné ochrany orbiteru, zdokonalení optického sledování vzletu, podrobné prozkoumání stavu tepelné ochrany raketoplánu na oběžné dráze, možnost opravy na oběžné dráze, možnost využití ISS jako nouzového přístavu a připravenost druhého raketoplánu k relativně rychlé záchranné misi (podrobněji viz. Souhrn RTF opatření).

Znak STS-114Cílem letu bylo prověřit úspěšnost provedených úprav raketoplánu, zkontrolovat stav tepelné ochrany na oběžné dráze pomocí speciálního nástavce OBSS (Orbiter Boom Sensor System) k RMS, doplnit zásoby na stanici ISS (MPLM modul Raffaello), dopravit na stanici nový gyroskop CMG a při třech výstupech do kosmu (EVA) jeden gyroskop vyměnit, jeden opravit a také vyzkoušet možnosti opravy tepelné ochrany raketoplánu přímo na oběžné dráze.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (LC-39B, 13.07.2005 [nakonec 26.07.2005]), odeslání snímků a dat ze vzletu na Zemi
Kresba použití nástavce OBSS na oběžné dráze (2004)Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - Připojení MPLM modulu k modulu Unity pomocí staničního manipulátoru SSRMS
Den 5.
- EVA-1 (Noguči, Robinson) - demo opravy EWA a NOAX, instalace ESPAD a antény GPS, oprava CMG-2
Den 6. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, volný půlden
Den 7. - EVA-2 (Noguči, Robinson) - výměna CMG-1
Den 8. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, tisková konference
Den 9. - EVA-3 (Noguči, Robinson) - instalace kamery, ESP-2, obsluha experimentu MISSE
Den 10. - Odpojení MPLM modulu od ISS a jeho uložení do nákladového prostoru raketoplánu
Den 11. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 12. - Příprava na přistání
Den 13. - Přistání na KSC (25.07.2005 [nakonec 09.08.2005])

Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
První RollOut Discovery STS-114 z VAB na rampu LC-39B (06.04.2005)29.03.2005 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
06.04.2005 - RollOut z VAB na LC-39B
14.04.2005 - Zkušební tankování ET a zkušební odpočítávání až do T-31s
20.04.2005 - Start byl stanoven na 22.05.2005
29.04.2005 - Start byl odložen na červenec 2005 (na 13. až 31.07.2005)
03.-04.05.2005 - TCDT (Terminal Count Down Test)
20.05.2005 - Další zkušební tankování ET
26.05.2005 - Přesun z LC-39B zpět do VAB k výměně sestavy ET a SRB
16.06.2005 - Druhý RollOut z VAB na LC-39B
30.06.2005 - Start byl stanoven na 13.07.2005 (v 19:50:47 UT)
10.07.2005 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 13.07.2005
13.07.2005 - Kvůli poruše snímače stavu paliva byl start v T-90min. odvolán a odložen na neurčito
20.07.2005 - Start byl stanoven na 26.07.2005 (ve 14:39 UT)
23.07.2005 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 26.07.2005

Průběh letu
Posádka STS-114 při TCDT (04.05.2005)Původně měl raketoplán Discovery ke startu využít startovní okno v květnu 2005, ale poté, co byly po zkušebním tankování na rampě zjištěny problémy s tvorbou ledu na některých částech palivového potrubí nádrže ET, bylo rozhodnuto vyměnit nádrž za novější (s dodatečnými úpravami potrubí) a start odsunout na červenec 2005.

Oponentura FRR (Flight Readiness Review) se uskutečnila 29.-30.06.2005 a manažeři nakonec potvrdili plánovaný termín startu na 13.06.2005.

Začátkem července se k Floridě přiblížil hurikán Dennis, ale později se vzdálil tak, že odpočítávání začalo podle plánu v neděli 10.07.2005 ve 22:00 UT (ze stavu T-43 hodin před startem).

Start Discovery STS-114 (26.07.2005)Odpočítávání i přes drobné problémy běželo dobře až do cca T-1h30m (19:30 UT). Pak při předstartovním testu selhal jeden ze čtyř snímačů stavu paliva (nízké hladiny kapalného vodíku) [selhal ECO č.2]. Pravidla vyžadovala bezchybnou funkčnost všech snímačů, takže první pokus o start musel být 13.07.2005 v 19:32 UT odvolán. Protože příčina závady nebyla zřejmá a technikům se ji nedařilo najít, byl start odložen na neurčito a datum nejbližšího možného startu bylo postupně oddalováno (zatím v rámci červencového startovního okna, které bylo do 31.07.2005).

Teprve 20.07.2005 technici za nejpravděpodobnější příčinu závady označili možné interference v propojovacím bloku mezi senzory a počítači raketoplánu (propojovací blok je umístěn v zadní části družicového stupně). Takovýto druh závady byl považován za zvládnutelný, a proto manažeři letu určili nový termín startu na úterý 26.07.2005 ve 14:39 UT. Technici v propojovacím bloku senzorů přehodili kabely mezi ECO č.2 a č.4 s tím, že pokud nastane problém s jedním z těchto senzorů, bude jasné, jestli je závada na senzoru, nebo v propojení. V takovém případě by start byl povolen i s výpadkem jednoho z těchto dvou senzorů. Všechny ostatní senzory, včetně senzorů kapalného kyslíku musely fungovat bezchybně.

Kus LH2 PAL rampy  odpadává z nádrže ET v průběhu startu (26.07.2005)Tentokrát však už žádné problémy nenastaly. Odpočítávání proběhlo hladce, všechny ECO senzory fungovaly a počasí bylo příznivé, takže raketoplán Discovery úspěšně odstartoval 26.07.2005 ve 14:39:00 UT. Vzlet proběhl normálně, ale s několika incidenty. Těsně po startu nádrž ET narazila do prolétajícího ptáka, což ji ale nepoškodilo. Horší bylo, že i přes RTF opatření došlo k odpadnutí nejméně dvou velkých úlomků (jedním byla část destičky tepelné ochrany z krytu předního podvozku a druhým izolační pěna z ET), což zaznamenala kamera na nádrži ET. Po odhození vnější nádrže se raketoplán otočil tak, aby posádka mohla nádrž detailně fotografovat. Po vyhodnocení snímků na Zemi se ukázalo, že z LH2 PAL (Protuberance Air Load) rampy na ET se několik sekund po odhození SRB odlomil téměř metr dlouhý kus izolační pěny, který naštěstí nezasáhl žádnou část družicového stupně. Protože odpadnutí takto velkého úlomku bylo zcela neočekávané a v rozporu s RTF opatřeními, oznámil hlavní manažer raketoplánů Bill Parsons na tiskové konferenci 27.07.2005, že dokud nebudou zjištěny a napraveny příčiny odlomení pěny z ET, nemůže žádný další raketoplán zatím odstartovat. Jak dlouho to bude trvat nebylo v tu chvíli jasné.

Raketoplán Discovery byl ovšem v tu dobu už na oběžné dráze a zahájil stíhání ISS.

Druhý den letu (27.07.2005) kosmonauti pomocí přístrojů a kamer na nástavci OBSS prověřili stav tepelné ochrany družicového stupně (náběžných hran a krytu přídě).

Discovery STS-114 při příletu k ISS (28.07.2005)Ve čtvrtek 28.07.2005 se raketoplán přiblížil ke stanici a ve vzdálenosti cca 200 metrů pod ní (směrem k Zemi) provedl nově tzv. Rendezvous Pitch Maneuver. Šlo o jakési pomalé "salto vzad" o 360° tak, aby posádka ISS mohla vyfotografovat spodek raketoplánu ručnimi fotoaparáty s objektivy o ohniskové délce 400 a 800 mm. Poté už raketoplán klasicky přeletěl cca 100 m před stanici a po pomalém přibližování se k ISS připojil přesně v plánovaném čase (11:18 UT).

Následující den (v pátek 29.07.2005) byl zásobovací MPLM modul Raffaello přepojen z nákladového prostoru raketoplánu k dolnímu portu modulu Unity komplexu ISS a byl zahájen přesun zásob a vybavení. Téhož dne byl použit nástavec OBSS k prověření několika vybraných míst na povrchu Discovery.

V sobotu 30.07.2005 se uskutečnil první plánovaný výstup do kosmu (EVA-1). Noguči, Robinson při něm nejprve na vzorcích v nákladovém prostoru vyzkoušeli dvě možné metody opravy tepelné ochrany raketoplánu (EWA [Emittance Wash Applicator] na keramické destičky a NOAX [Non-Oxide Adhesive eXperimental] na RCC díly). Noguchi při EVA-1 (30.07.2005)Pro nedostatek času byly zkoušky provedeny jen částečně. Potom kosmonauti na modul Quest namontovali ESPAD (External Stowage Platform-2 [ESP-2] Attachment Device) a příslušnou kabeláž (instalace plošiny ESP-2 byla náplní EVA-3). Nakonec Noguči vyměnil jednu GPS anténu na staničním nosníku. Robinson mezitím sejmul experimentální vzorky materiálů (MISSE č. 1 a 2) z vnější strany stanice, připravil vybavení pro EVA-2 (pro výměnu CMG-1) a přepojením kabelů (přemostěním vadného jističe napájení) opět zprovoznil gyroskop CMG-2. Výstup EVA-1 proběhl s mírným zpožděním přes přechodovou komoru raketoplánu v době od 09:46 UT do 16:36 UT (trval celkem 6 hodin a 50 minut).

Už v průběhu EVA-1 byl znovu použit nástavec OBSS k prozkoumání dalších vybraných míst tepelné ochrany raketoplánu. Byla nalezena jen drobná poškození, která byla obvyklá i u předchozích letů raketoplánů.

Dne 31.07.2005 pokračovalo překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí. Mimo jiné kosmonauti přenesli a do rámu v laboratorním modulu Destiny namontovali zhruba tunu vážící zařízení HRF-2 (Human Research Facility) pro lékařský výzkum. V průběhu dne bylo také rozhodnuto a oznámeno prodloužení letu raketoplánu o jeden den, aby bylo více času na údržbu stanice, dokončení přesunu všech zásob a na detailní zhodnocení stavu tepelné ochrany raketoplánu.

Noguchi při EVA-2 (01.08.2005) Následující den (01.08.2005) kosmonauti Noguči a Robinson v 08:42 UT opět vystoupili do otevřeného kosmu (EVA-2) a vyměnili porouchaný staniční setrvačník CMG-1 (o hmotnosti 300 kg) za nový, přivezený v nákladovém prostoru raketoplánu. Počáteční testy nového CMG-1 byly neúspěšné, a tak musel Noguči znovu rozpojit a spojit tři hlavní konektory kabeláže. Teprve pak byl CMG-1 úspěšně oživen. Kosmonauti se do přechodové komory raketoplánu vrátili v 15:56 UT (doba trvání 7 h 14 m).

Na zasedání manažerů letu bylo téhož dne rozhodnuto zařadit do plánu třetího výstupu do volného prostoru odstranění dvou ucpávek mezi dlaždicemi tepelné ochrany TPS (Thermal Protection System), které se během startu uvolnily z mezer mezi dlaždicemi a vysunuly se (o 25 mm resp. o 15 mm), aby se zabránilo možnému předčasnému přechodu laminárního na turbulentní proudění atmosféry kolem trupu a křídla v úvodní části letu atmosférou během sestupu raketoplánu na Zemi. Turbulentní proudění by mohlo příliš zvýšit tepelné namáhání TPS a způsobit poškození dlaždic v okolí inkriminovaného místa včetně panelů RCC náběžné hrany křídla. Uvolněné ucpávky nijak nesouvisí s odpadáváním úlomků z nádrže ET při startu.

Robinson vytahuje druhou ucpávku TPS (03.08.2005) [NASA TV]Robinson vytahuje druhou ucpávku TPS (03.08.2005) [NASA TV]Třetí výstup do volného prostoru (EVA-3) zahájili ve středu 03.08.2005 v 08:48 UT. Nejprve upevnili a na modul Quest úložnou plošinu ESP-2 (External Storage Platform) a následně k ní připojili kabláž pro její napájení a vyhřívání. Pak se Noguči vyšplhal až na vrchol ITS-P6, kam upevnil nový panel MISSE (Materials International Space Station Experiment) č. 5 se vzorky exponovaných materiálů. Mezitím Robinson dokončil instalaci ESP-2 sejmutím uchycovacího mechanismu pro manipulátory. Staniční manipulátor SSRMS "překročil" na základnu MBS (na hlavním staničním nosníku). Robinson se upoutal nohama na konec SSRMS a pak byl přemístěn pod raketoplán, aby se zde pokusil odstranit dvě přečnívající ucpávky mezi dlaždicemi TPS (poblíž krytu předního podvozku). Operace proběhla bez problémů (Robinson svými prsty v rukavici skafandru snadno vytáhl obě ucpávky) a břicho raketoplánu Discovery tak bylo připraveno pro návrat na Zemi. Robinson ještě důkladně vyfotografoval spodní část raketoplánu a kosmonauti se mohli vrátit do přechodové komory raketoplánu. Výstup EVA-3 byl ukončen po 6 h 1 m ve 14:49 UT.

Robinson při EVA-3 (03.08.2005)Ještě na konci EVA-3 byl kamerami na konci OBSS prozkoumán kus poškozené izolační výplně u levého okénka pilotní kabiny. Byla dokonce zvažována oprava tohoto místa při dodatečné EVA-4, ale zkoušky v aerodynamickém tunelu v Ames Research Center ukázaly, že i v případě utržení této pružné výplně to neznamená nebezpečí pro tepelnou ochranu družicového stupně. Manažeři letu tedy ve čtvrtek 04.08.2005 rozhodli, že dodatečný výstup do kosmu se neuskuteční a raketoplán přistane tak, jak je.

V dalších dnech kosmonauti postupně dokončili přenášení nákladu mezi stanicí a raketoplánem. V pátek 05.08.2005 byl logistický MPLM modul Raffaello a také nástavec OBSS přesunut zpět do nákladového prostoru a zajištěn pro budoucí přistání.

ISS při odletu Discovery STS-114 (06.08.2005) Raketoplán Discovery se od ISS odpojil v sobotu 06.08.2005 v 07:24 UT. Provedl ještě tradiční inspekční oblet stanice a pak už se krátkým zážehem manévrovacích motorů vzdálil.

Noční přistání Discovery STS-114 na Edwards AFB (09.08.2005)Přistání raketoplánu Discovery STS-114 na KSC bylo plánováno na pondělí 08.08.2005, ale kvůli nízké oblačnosti a celkově nestabilnímu počasí muselo být odloženo. Další možnosti přistání byly v úterý 09.08.2005 na KSC v 09:07 UT (11:07 SELČ), v 10:42 UT (12:42 SELČ) a pak na Edwards AFB ve 12:11 UT (14:11 SELČ) a ve 13:47 UT (15:47 SELČ). Vzhledem ke stále nevyhovujícímu počasí na KSC muselo být přistání nasměrováno na Edwards AFB. Brzdicí manévr byl proveden v 11:06 UT (trval 2 m 42 s) a raketoplán Discovery pak úspěšně dosedl na dráze 22 základny Edwards v Kalifornii ve 12:11:22 UT.


Aktualizováno : 19.03.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-107 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.