Obsah > Pilotované lety > STS > STS-116 Di/F-33

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2006-055A 10.12.2006 22.12.2006 12d22h44m ISS-12A.1 (ITS-P5, SpaceHab-SM, ICC, 4xEVA)


Posádka STS-116
Posádka :
Polansky,M.L.[VE] | Oefelein,W.A.[PL] | Fuglesang,A.Ch.[MS](Švédsko) | Curbeam,R.L.[MS] | Higginbotham[ová],J.E.M.[MS] | Patrick,N.J.M.[MS] |
Williams[ová],S.L.[MS] (na ISS) / Reiter,T.[PI](Německo) (z ISS)

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-116 v NASA | STS-116 v L+K 2-3/2007 ]

Popis letu :

Znak STS-116Hlavním cílem tohoto letu ke stanici ISS byla doprava a montáž dalšího levobočního dílu příčného příhradového nosníku (ITS-P5), přepojení elektrických a chladicích okruhů stanice z panelů PVM-P6 na PVM-P4 a složení levobočního solárního panelu na ITS-P6. Kromě toho byl v nákladovém prostoru raketoplánu přetlakový modul SpaceHab-SM s 2600 kg vybavení pro stanici a plošina ICC s dalšími 3600 kg nákladu.

Během letu se uskutečnily tři plánované montážní výstupy do kosmu (EVA-1 až 3) a nově byl přidán jeden neplánovaný výstup (EVA-4) kvůli problémům při skládání panelu 4B na ITS-P6. Při plánovaných výstupech kosmonauti především propojili systémy ITS-P5 se zbytkem stanice a přepojili elektrické napájení stanice na novější solární panely. Dodatečný výstup EVA-4 zajistil plné složení levobočního solárního panelu na P6.

Raketoplán také dopravil na stanici novou členku Expedice 14 - S.L.Williams[ovou]. Na Zemi naopak vrátil T.Reitera, který na stanici pracoval od 06.07.2006.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Discovery STS-116 je dopravována z VAB na rampu LC-39B (09.11.2006)Den 1. - Start (LC-39B, 08.12.2006) [nakonec 10.12.2006]
Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - Instalace ITS-P5 na ITS-P4 pomocí SSRMS, EVA-1 (Curbeam, Fuglesang) - propojování ITS-P5 a ITS-P4
Den 5. - Stažení levobočního solárního panelu na ITS-P6 [nakonec dokončeno při EVA-4 18.12.2006]
Den 6. - EVA-2 (Curbeam, Fuglesang) - přepojování elektrických okruhů 2 a 3 (z PVM-P6 na PVM-P4)
Den 7. - Volný půlden, tisková konference, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 8. - EVA-3 (Curbeam, Williams[ová]) - přepojování elektrických okruhů 1 a 4 (z PVM-P6 na PVM-P4)
Den 9. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 10. - Dokončení přenášení nákladu, odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice
Den 11. - Závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS
Den 12. - Příprava na přistání, vypuštění několika nanodružic
Den 12. - Přistání na KSC (19.12.2006) [nakonec 22.12.2006]

Raketoplán Discovery STS-116 na rampě LC-39B před startem (20.11.2006)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
31.10.2006 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
09.11.2006 - RollOut z VAB na LC-39B
14.-15.11.2006 - TCDT (Terminal Count Down Test)
05.12.2006 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 08.12.2006
08.12.2006 - Kvůli příliš silné oblačnosti na KSC byl start v T-5min. odvolán a odložen na 10.12.2006

Průběh letu
Noční start raketoplánu Discovery STS-116 byl prvním nočním startem po katastrofě Columbie STS-107. Start raketoplánu Discovery STS-116 z KSC (10.12.2006)První pokus o start byl stanoven na pátek 08.12.2006 v 02:35:47 UT (03:35:47 SEČ). Odpočítávání doběhlo až do T-5min., ale pak musel být start odvolán kvůli příliš silné oblačnosti na KSC. Další pokus o start byl stanoven na neděli 10.12.2006 v 01:47:35 UT (02:47:35 SEČ). Předpověď počasí nebyla příznivá (silný vítr, přeháňky, velká oblačnost), ale nakonec se počasí umoudřilo a raketoplán úspěšně odstartoval ve stanovený čas.

Po dvou dnech sbližovacích manévrů, během nichž byla provedena první část kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS, se raketoplán setkal a spojil se stanicí ISS v pondělí 11.12.2006 ve 22:12 UT (23:12 SEČ).

Krátce po připojení ke stanici kosmonauti na žádost techniků v řídicím středisku prohlédli část levé náběžné hrany křídla (kamerou na staničním manipulátoru SSRMS), protože tam jeden otřesový senzor zaregistroval neočekávanou malou vibraci (v pondělí až na oběžné dráze). Záznam z kamery byl odeslán k rozboru na Zemi, ale žádné zjevné poškození nebylo nalezeno.

Curbeam při EVA-1 (12.12.2006)V úterý 12.12.2006 byl nosník P5 uchopen manipulátorem RMS a vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu. Poté byl nosník předán staničnímu manipulátoru SSRMS. V této poloze (mezi nákladovým prostorem raketoplánu a koncem nosníku P4) zůstal P5 několik hodin.

Ještě 12.12.2006 večer vystoupili Curbeam a Fuglesang do kosmu a asistovali při instalaci nosníku P5 na konec nosníku P4. Nejprve byl P5 pomocí SSRMS přiblížen k cílovému místu a kosmonauti odmontovali jeho startovní přepravní pojistky. Potom zkontrolovali přesnost pozice P5, který byl následně manipulátorem posunut tak, aby zaklaply jistící západky (povedlo se to až na druhý pokus). Prvotní instalaci P5 dokončili kosmonauti pevným dotažením úchytných šroubů. Výstup pak pokračoval demontáží úchytného trnu z povrchu P5 a výměnou porouchané kamery CP3 na druhé straně hlavního nosníku stanice. Do přechodové komory modulu Quest se kosmonauti vrátili po 6 hodinách a 36 minutách výstupu.

Zablokovaná část solárního panelu na ITS-P6 (13.12.2006)Následující pracovní den, ve středu 13.12.2006 bylo na programu složení levobočního solárního panelu na nosníku ITS-P6. Operace začala podle plánu, ale brzy se panel začal skládat špatně, různě se boulil a krčil. Kosmonauti tedy skládání zastavili a po dohodě s řídicím střediskem se začali pokoušet složit panel tak, že ho vždy trochu rozložili, aby se zaseklé segmenty uvolnily, a pak pokračovali ve skládání. Nebyli však úspěšní. I když provedli několi desítek rozkládacích a skládacích kroků, nepodařilo se jim panel složit víc než na 17 dílů (z 31 při plném rozevření). Pro plné zprovoznění nových panelů na ITS-P3/4 naštěstí stačilo složit levoboční panel P6 na 19 dílů, takže řídící středisko nakonec rozhodlo nepokračovat v pokusech o skládání panelu a nechat ho složený jen částečně. To umožnilo v dalším průběhu letového dne zprovoznit rotační mechanismus SARJ na ITS-P3/4 a naplnit smyčku chladicího okruhu na P3/4 amoniakem.

Curbeam a Fuglesang při výstupu EVA-2 (14.12.2006)Bylo rozhodnuto, že výstup EVA-2 proběhne podle původního plánu (a zahájí se tím přepojování okruhů stanice na ITS-P3/4). Dne 14.12.2006 k tomu také došlo a Curbeam a Fuglesang celkem bez problémů přepojili elektrické okruhy 2 a 3 směrem k ITS-P3/4. V průběhu přepojování byla značná část systémů stanice odpojena, a proto například v celé první polovině výstupu nebyly k dispozici žádné televizní záběry ze stanice, ale fungovalo jen hlasové spojení. Výstup přesto proběhl rychleji, než se předpokládalo, a kosmonauti ho ukončili přesně po 5 hodinách.

O způsobu řešení problému s neúplně složeným panelem na P6 bylo rozhodnuto v dalších dnech. Nejprve byla neúspěšně vyzkoušena možnost trochu zahýbat a "zatřást" panelem jeho vlastními motory. Do plánu letu pak byl přidán speciální výstup EVA-4 zaměřený výhradně na pokusy o úplné složení panelu na P6. Let STS-116 tím musel být prodloužen o jeden den.

Curbeam a Willamsová při výstupu EVA-3 (16.12.2006)Předběžná inspekce panelu na P6 byla doplněna i do plánu standardního výstupu EVA-3 (dne 16.12.2006), při kterém Curbeam a Williams[ová] nejprve přepojili elektrické okruhy 1 a 4 (a dokončili tak rekonfiguraci energetického systému stanice), přemístili protimeteorické panely pro modul Zvezda z nákladového prostoru raketoplánu na dočasnou pozici u PMA-3 (panely budou instalovány na Zvezdu při některém z budoucích výstupů), a také nainstalovali držadlo AGB (Adjustable Grapple Bar) na plošinu ESP k budoucímu použití. Pak jim zbyl čas i na pokusy o složení panelu na P6. Kosmonauti provedli inspekci panelu a pak ručním třesením za okraj panelu uvolnili několik zablokovaných dílů, takže panel bylo možno složit o 6 dalších dílů. Přesto ještě zůstalo nesložených 11 dílů a práce tak zbyla i na dodatečný výstup EVA-4. Výstup EVA-3 trval celkem 7 hodin 31 minut (v průběhu výstupu uletěl Williams[ové] digitální fotoaparát a dostal se na samostatnou dráhu kolem Země).

Nově přidaný výstup EVA-4 se uskutečnil v pondělí 18.12.2006 od 19:00 UT (20:00 SEČ) a kosmonauti Curbeam a Fuglesang při něm dokončili složení panelu 4B na ITS-P6. Skládání probíhalo pomalu a obtížně. Po každém malém zasunovacím kroku museli kosmonauti uvolňovat zablokované části panelu pomocí speciálního šťouchátka a špachtle, nebo pomocí třesení za okraj panelu. Curbeam u solárního panelu 4B na ITS-P6 při výstupu EVA-4 (18.12.2006)Curbeam přitom stál na konci staničního manipulátoru SSRMS (a z této pozice používal šťouchátko a špachtli) zatímco Fuglesang se volně pohyboval kolem uchycení panelu a podle potřeby s panelem třásl. Asi největším problémem bylo několik uvolněných vláken jednoho vodicího lanka. Naštěstí se i takto poškozené lanko podařilo uvolnit a navinout do zatahovacího mechanismu. Z jedenácti zbývajících dílců panelu trvalo zatažení prvních tří dílců téměř tři hodiny. Pak už se ale segmenty panelu srovnaly a další část skládání proběhla rychleji. Základní složení panelu bylo dokončeno ve 23:55 UT (0:55 SEČ) a bylo doprovázeno potleskem v řídicím středisku v Houstonu. Kosmonauti ale ještě museli řešit problém s jedním vodicím lankem, které v malé smyčce zůstalo mimo schránku. Curbeam ho vyrovnal a uvolnil, takže se i toto lanko podařilo dostat do schránky. Teprve pak byly dotaženy a zajištěny všechny zámky na schránce. K tomu došlo v 0:34 UT (1:34 SEČ). Fuglesang mezitím prohlédl a vyfotografoval pravoboční panel (2B), už v rámci přípravy na jeho plánované složení při STS-117 v březnu 2007. Úspěšný výstup trval celkem 6 hodin a 38 minut.

K odpojení raketoplánu Discovery STS-116 od ISS došlo 19.12.2006 ve 22:10 UT (23:10 SEČ).

Stanice ISS při odletu raketoplánu Discovery STS-116 (19.12.2006)V dalších dnech byla na programu závěrečná kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS, a také bylo z nákladového prostoru raketoplánu vypuštěno několik malých družic.

Raketoplán úspěšně přistál při druhé možné příležitosti na KSC v pátek 22.12.2006 ve 22:32 UT (23:32 SEČ).


Aktualizováno : 25.12.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-115 | Expedice 14 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.