Obsah > Aktuality > Zajímavosti z kosmonautiky

Výběr zajímavých informací a článků:
Aktualizováno : 31.12.2004

[ Obsah | Aktuality z kosmonautiky | Zajímavosti | z1969 | z1970 | z1998 | z1999 | z2000 | z2001 | z2002 | z2003 | z2004 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.