Obsah > Zájmy > Amatérské kosmonautické projekty

Zajímavou amatérskou aktivitou je vytváření projektů a ideových návrhů pro kosmonautiku. Je to zajímavé a užitečné především pro samotné autory projektů (sebevzdělávání, kontakty, týmová práce, spolupráce, přátelství, zábava, ...), ale potenciálně může mít tato aktivita i vliv na rozvoj praktické kosmonautiky (využitím a realizací některých návrhů).

Přehled mě známých českých projektů:


Aktualizováno: 09.03.2007

[ Obsah ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.