Obsah > V Česku > LSG > Sluneční plachetnice

Tento projekt je jednou z dalších prací studentské skupiny (dříve LSG), která pracovala pod vedením Ing. Marcela Grüna v pražském Planetáriu

Ilustrační kresba sluneční plachetnice (zdroj: NASA)Základním principem sluneční plachetnice je praktické využití skutečnosti, že fotony odražené od zrcadlové plochy jí předají část energie a tím ji udělí malý pohybový impuls.

Skupina LSG (pod vedením Tomáše Svítka) ve své studii "Solar Sail Concept Study" (IAF Student Paper ST-82-12) diskutovala základní otázky funkce sluneční plachetnice a problematiku jejího manévrování v kosmickém prostoru. Na základě těchto úvah prezentovala skupina návrh tzv. ”minimální sluneční plachetnice” (Minimum Solar Sail) se čtyřmi křídly spojenými v centrální konstrukci s ovládáním plachetnice a s užitečným zatížením. K rozvíjení plachty a jejímu napnutí na nosné tyče, vyrobené z kompozitů na bázi skelných vláken spojených epoxydovou pryskyřicí, se předpokládalo využití odstředivých sil. Mezi dalšími zajímavými nápady jak plachtu rozevřít bylo použití složených tyčí z uhlíkového kompozitu, které by po rozložení v kosmickém prostoru vlivem ultrafialového záření zpolymerovaly a tak se konstrukce zpevnila (o podobném mechanizmu zpevnění napnuté sluneční plachty uvažuje NASA i nyní. Plachta by byla pokrytá materiálem, který po vystavení ultrafialovému slunečnímu záření zpolymeruje a ztuhne, čímž je forma plachty zafixována). Uvažovalo se i rozložení konstrukce nafukováním pomocí plynu nebo použití materiálů s tvarovou pamětí, které by zaujaly žádaný tvar vlivem zahřátí slunečním zářením.Vlastní plachta měla být zhotovena z pohliníkované mylarové fólie o hustotě 6 g/m2. Celková plocha plachty 500 m2 a celková hmotnost plachetnice by vedla k poměru ~17 m2/kg. Celková síla, působící na plachetnici v okolí Země, je 2,2 mN. Ve svých studiích se pak skupina zabývá diskusí technických otázek, jako jsou různé varianty napínání plachty pomocí odstředivé síly či gravitačního gradientu u velkoplošných plachet nebo tlumení kmitů ramen s plachtami. Popsaný návrh sluneční plachetnice byl úspěšně prezentován na 12. studentské konferenci IAF, konané v rámci 33. mezinárodního astronautického kongresu IAF v Paříži v roce 1982, kde mu byla udělena první cena ve studentské (undergaduate) kategorii.


Aktualizováno : 05.05.2011

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | LSG ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.