Obsah > V Česku > LSG > Hledání vody na Marsu

Tento projekt je jednou z dalších prací studentské skupiny (dříve LSG), která pracovala pod vedením Ing. Marcela Grüna v pražském Planetáriu.
Jednou ze základních podmínek úspěšné pilotované expedice na Mars, je maximální využití místních přírodních zdrojů. Pro přežití člověka má zásadní význam voda, která slouží k přímé spotřebě i k výrobě kyslíku pro dýchání (případně i pro výrobu paliva pro raketové motory nebo palivové články). Proto je nalezení vody na Marsu nezbytné. Tato studie zkoumá různé způsoby hledání vody na Marsu a hodnotí naději na jejich úspěch.
Aktualizováno : 21.12.1997

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | LSG ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.