Obsah > V Česku > LSG > Základna na Marsu

Tento projekt je jednou z dalších prací studentské skupiny (dříve LSG), která pracovala pod vedením Ing. Marcela Grüna v pražském Planetáriu.
Tato studie zkoumá různé možnosti stavby základny na Marsu, hodnotí jejich výhodnost a navrhuje doporučení pro další experimenty a vývoj v této oblasti (budoucí pilotovaný průzkum Marsu).
Aktualizováno : 21.12.1997

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | LSG ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.