Obsah > Pilotované lety > ISS > Expedice 36
Začátek expedice Konec expedice Délka expedice  Poznámka 
13.05.2013 11.09.2013 120 dní Expedice 36 - dlouhodobá posádka ISS

Expedice 36 (zleva: Misurkin, Vinogradov, Cassidy, Parmitano, Jurčichin, Nybergová)
Posádka:
Vinogradov,P.V.[VE] | Misurkin,A.A.[PI] | Cassidy,C.J.[PI], Jurčichin,F.N.[PI], Parmitano,L.P.[PI], Nyberg[ová],K.L.[PI]

Znak Expedice 36 na ISSDlouhodobá Expedice 36 na ISS vznikla po odletu Sojuzu TMA-07M (13.05.2013) a trvala až do odletu Sojuzu TMA-08M od ISS (11.09.2013).

V první fázi byla posádka jen trojčlenná (Vinogradov, Misurkin, Cassidy).

V květnu 2013 se k Expedici 36 připojila posádka Sojuzu TMA-09M (Jurčichin, Parmitano, Nybergová) [start 28.05.2013, připojení 29.05.2013].

Dne 15.06.2013 se k ISS připojila evropská nákladní kosmická loď ATV-4 (Albert Einstein) [start z Kourou 05.06.2013]. V dalších dnech pak kosmonauti náklad přenesli z ATV-4 do ISS. Nakonec byla loď ATV-4 naplněna odpadem z ISS a připravena k odpojení. Mezitím byly motory ATV-4 několikrát použity ke zvýšení oběžné dráhy stanice.

V pondělí 24.06.2013 se uskutečnil ruský výstup do kosmu (VKD-33). Jurčichin a Misurkin stihli během výstupu vyměnit blok ventilů na modulu Zarja, instalovat kabelové svorky a dodatečná madla na modul Zarja, namontovat zařízení "Indikator-MKS" na modul Poisk, sejmout panel experimentu "Vynoslivost'" z modulu Poisk a demontovat zařízení "Foton-Gamma" z modulu Zvezda. Výstup VKD-33 trval 6 hodin a 34 minut.

V červenci 2013 proběhly dva americké výstupy do kosmu. Cassidy a Parmitano poprvé vystoupili na povrch stanice v úterý 09.07.2013. Během výstupu kosmonauti postupně vyměnili vadný Ku transceiver, namontovali úchytné svorky pro radiátory na oba konce hlavního nosníku stanice, sejmuli dva materiálové experimenty, demontovali jednu vadnou kameru, zapojili dodatečnou silovou kabeláž pro možnost změny směrování toku elektřiny ze solárních panelů, připravili kabeláž pro budoucí přílet ruského modulu MLM a namontovali ochranný kryt na přední stykovací uzel PMA-2 (používaný dříve pro připojování raketoplánů). Výstup EVA-22 trval celkem 6 hodin a 7 minut.

Další americký výstup (EVA-23) byl na pořadu dne 16.07.2013. Cassidy a Parmitano při něm měli odstranili nedodělky z některých dřívějších výstupů. Brzy po zahájení výstupu se ale v přilbě Luca Parmitana začala hromadit voda a výstup musel být předčasně ukončen. Celý výstup tak trval jen 1 hodinu a 32 minut. Ihned po otevření vnitřního poklopu kosmonauti vtáhli Lucu Parmitana dovnitř, rychle mu sundali přilbu a osušili ho ručníky. Pak už bylo nebezpečí zažehnáno. Od rozhodnutí ukončit EVA do sundání Parmitanovy helmy uplynulo 33 minut. Luca se tedy musel přes půl hodiny sám potýkat s volnou vodou ve své přilbě. Zpět do přechodové komory mu musel pomoci Chris Cassidy, protože Luca tou dobou už skoro nic neviděl (kvůli vodě v očích). V posledních minutách před sundáním helmy pak Luca už ani nemohl mluvit a radiově komunikovat (protože měl vodu v nose, v ústech i v radiové aparatuře). Situace byla poměrně nebezpečná, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Americké skafandry EMU ale byly až do objasnění příčin poruchy postaveny "mimo službu", takže pro výstup do kosmu by byly použity jen v nouzových situacích.

V pátek 09.08.2013 dorazila ke stanici japonská automatická nákladní kosmická loď HTV-4 (start z Tanegašimy raketou H-2B dne 03.08.2013). Po zachycení staničním manipulátorem SSRMS a po připojení k dolnímu CBM uzlu na modulu Harmony, byla nákladní loď zevnitř otevřena a vyložena. V přetlakové sekci lodi byl kusový spotřební materiál, vědecká aparatura pro modul Kibo, mraznička FROST, potraviny a 480 litrů pitné vody; celková hmotnost nákladu byla asi 3900 kg. Mezi zajímavosti nákladu patřil malý "mluvící" robot Kirobo, dále experiment Ham TV (pro radioamatérské videokonference s ISS), a také super-HD 4K kamera (pro sledování komety ISON na podzim 2013).

V druhé polovině srpna 2013 byly na pořadu další dva ruské výstupy do kosmu (ruské skafandry Orlan-MK byly považovány za bezpečné).

Při prvním výstupu (VKD-34, 16.08.2013) Jurčichin a Misurkin namontovali madla mezi moduly Zvezda a Poisk a mezi moduly Zarja a Poisk, na povrch modulu Poisk nainstalovali panel číslo 2 experimentu "Vynoslivost'", a také pokračovali v přípravě kabeláže pro budoucí modul MLM. Během výstupu používali ručně ovládanou teleskopickou tyč Strela-1 pro snazší a bezpečnější pohyb mezi pracovními místy. Úspěšný výstup VKD-34 trval 7 hodin a 29 minut (nejdelší výstup v ruských skafandrech).

Během druhého srpnového výstupu (VKD-35, 22.08.2013) Jurčichin a Misurkin demontovali z modulu Zvezda laserový komunikační systém a na jeho místo nainstalovali dálkově směrovatelný stojan pro budoucí montáž optického teleskopu. Prověřili a vylepšili také uchycení izolačních pokrývek řady antén na ruském segmentu stanice, protože 19.08.2013 se jedna taková pokrývka samovolně uvolnila a odletěla od ISS (což kosmonauti náhodou zpozorovali a odlet pokrývky zaznamenali na video). Výstup VKD-35 trval 5 hodin a 58 minut.

Dne 04.09.2013 nákladní loď HTV-4 (naplněná odpadem ze stanice) odletěla od ISS a dne 07.09.2013 byla řízeně navedena k zániku v atmosféře Země.

Expedice 36 byla dokončena 11.09.2013, kdy se loď Sojuz TMA-08M (s posádkou Vinogradov, Misurkin, Cassidy) odpojila od stanice a přistála v Kazachstánu.


Aktualizováno : 11.09.2013

[ Obsah | Pilotované lety | ISS | Expedice 35 | Expedice 37 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.