Obsah > Aktuality > Kosmonautické pořady a akce

[ Kosmonautická kronika | Kosmoschůzky | Seminář Kosmo Klubu | Seminář Kosmonautika | KOSMOS-NEWS PARTY | Světový kosmický týden ]

Pravidelné kosmonautické pořady a akce v Česku
(aktuální informace o nejbližších pořadech jsou na úvodní stránce MEK)

Kosmonautická kronika (ukončeno v roce 2012)
Cyklus přednášek Ing. M.Grüna v Planetáriu Praha. Cyklus byl zahájen v 60. letech 20. století. Přednášky se konaly obvykle třetí úterý v měsíci od 18:00 hodin v kinosále Planetária (v období od října do května). V roce 2011/2012 se cyklus přednášek nazýval "Kosmonautika 2011-12". V dalších letech už cyklus nepokračoval.


Setkání Kosmo Klubu
Pražská pobočka Kosmo Klubu pořádá pravidelná setkání členů Kosmo Klubu v Praze (jednou za měsíc). Zúčastnit se mohou i nečlenové Klubu.


Podzimní seminář Kosmo Klubu
Kosmo Klub, o.s. pravidelně (jednou za rok, na podzim) pořádá celodenní seminář k výroční vypuštěné první umělé družice.


Seminář Kosmonautika
Každoroční celostátní seminář o kosmonautice na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Třídenní seminář se koná poslední víkend v listopadu a je sestaven z řady přednášek známých popularizátorů kosmonautiky.

Posluchárna na Hvězdárně Valašské MeziříčíSe svolením F.Martinka si zde můžete prohlédnout i pár sborníků přednášek (sylaby) z některých minulých seminářů:

Reportáže Dana Lazeckého ze seminářů:


KOSMOS-NEWS PARTY (ukončeno v roce 2019)
Setkání zájemců o kosmonautiku, které organizoval M.Halousek, autor zpravodaje KOSMOS-NEWS. První setkání se konalo v roce 2001, poslední v roce 2019. Na programu byly přednášky a diskuse na kosmonautická témata, a také výstavy modelů kosmické techniky, autogramů astronautů a dalších sběratelských materiálů. Setkání se konalo v Pardubicích a účastnilo se ho obvykle cca 100 nadšenců.

KOSMOS-NEWS PARTY 2001Informace s detaily o průběhu jednotlivých setkání:


Světový kosmický týden
V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů týden ohraničený každoročně daty 4.10 až 10.10 za Světový kosmický týden (World Space Week). Na celém světě v tomto období probíhají aktivity, zaměřené na propagaci výzkumu a využití kosmu mezi nejširší veřejností. Od roku 2002 se k Světovému kosmickému týdnu připojila i Česká republika. Koordinaci akce v ČR zajišťuje Česká kosmická kancelář, konkrétně Milan Halousek. Kontaktní adresa pro přihlášky k účasti a další informace je halousek@czechspace.cz a stránka Světový kosmický týden v ČR.


Poslední změna : 29.03.2023

[ Obsah | Aktuality z kosmonautiky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.