Obsah > Úvod

Tuto encyklopedii jsem vytvořil ze tří důvodů. Za prvé jsem velký nadšenec pro kosmonautiku a na českém Internetu jsem začátkem roku 1996, kdy jsem se na něj připojil,  nenalezl podobně orientované WWW stránky, vytvořil jsem ji tedy sám pro sebe. Za druhé jsem chtěl najít nějaké další zájemce o kosmonautiku u nás a za třetí jsem chtěl nějak vrátit ostatním autorům na Internetu jejich nezištně poskytnutou práci a informace, které jsou pro mne velkým přínosem.

Kosmonautika mne fascinuje už od dob mého dětství. Apollo a Skylab jsem ještě nezaznamenal (bohužel), ale plně jsem se pro kosmonautiku nadchnul při letu Sojuz-Apollo. To mi bylo 14 let. Přitahuje mne především její šíře záběru. Spojuje v sobě téměř všechny oblasti lidské činnosti a to na nejvyšší dosažitelné úrovni. Protože mým krédem je univerzálnost a ne specializace, je moje nadšení pochopitelné. Navíc je kosmonautika prodchnuta duchem průkopnictví a dobrodružství, což mne také přitahuje.

Samozřejmě, že rozvoj zájmu o kosmonautiku není v našich podmínkách jednoduchý. Nejprve jsem jen četl knihy o kosmonautice, probíral se její historií a sledoval její vývoj. Po příchodu na vysokou školu do Prahy jsem se zapojil do činnosti studentské skupiny pro kosmonautiku (LSG) při Planetáriu. Dovolím si tvrdit, že spolupráce s Ing. Marcelem Grünem a s ostatními členy této unikátní skupiny, mi dala pro život možná víc, než vysoká škola. Řešení problémů, do kterých jsme se pouštěli, vyžadovalo zcela nové přístupy, které se v té době na školách nevyučovaly (obávám se, že tomu tak je dodnes).

Po skončení vysoké školy jsem se vrátil domů do Mostu a s kosmonautikou jsem ztratil bezprostřední kontakt. Zbylo mi jen její sledování (z dost velké vzdálenosti). Pak se ale rozvinul Internet a protože jsem "počítačář" brzy jsem byl "on line". Začínají nové možnosti komunikace a spolupráce. Po chvíli váhání jsem se tedy pustil do této encyklopedie. Jsem velmi rád že brzy jsem už mohl komunikovat s řadou zájemců o kosmonautiku. Byl to především Pavel Pech (pechp@avirunion.cz), který je spoluautorem této encyklopedie a bez něj by nikdy nedosáhla této velikosti. V poslední době je hlavním spoluautorem Michal Filip (filip@kovosvit.cz). Z kosmonautických publicistů mám především kontakt na Mgr. Antonína Vítka (avitek@lib.cas.cz) z AVČR - ten mi ochotně poskytl a poskytuje řadu svých textů ke zveřejnění a je také autorem skvělé encyklopedie SPACE 40. Postupně se okruh kontaktů rozrostl, takže koncem roku 2000 jsem založil Adresář zájemců o kosmonautiku v Česku.

Ohlasy přichází i ze zahraničí. Celou řadou připomínek a oprav mých chyb a nepřesností přispěli do encyklopedie například Maciej S. Stołowski (Kamax@kki.net.pl) a Waldemar Zwierzchlejski (astro@zeto.czest.pl), oba z Polska.

Encyklopedie je zaměřena především na minulé události. V mnohem menší míře se věnuje aktuálnímu současnému dění (pro nedostatek času) a ještě trochu méně je zde informací o připravovaných akcích v kosmonautice. Tento stav se snažím napravit snahou o spojení českých amatérských kosmonautických webů a snahou o rozšíření autorské základny. Vynikající a užitečná je také diskuse o kosmonautice, kam můžete kdokoliv přispívat přímo z prohlížeče.

Statistika světové kosmonautikySe současným stavem kosmonautiky nejsem příliš spokojen. Z následujícího grafu je například vidět, že počet startů raket i počet vynesených těles se nezvyšuje už od roku 1965. Také pilotovaná kosmonautika dosáhla svého vrcholu už v roce 1985. Myslím, že je zřejmé, že kosmonautika stagnuje. K většímu oživení nedošlo dokonce ani v souvislosti se stavbou Mezinárodní kosmické stanice ISS.

Rád bych přispěl k jejímu oživení, ale zdá se mi, že něco je špatně. Havárie jsou stále příliš časté. Dokud nebude spolehlivost kosmických letů na úrovni letectví, nelze asi s velkým rozvojem počítat. Pomoci by snad mohlo výrazné zjednodušení raket a kosmických přístrojů. První kroky v tomto směru už byly vykonány (viz některé americké planetární sondy - například Mars Pathfinder, a také další projekty - například raketa Kistler K-1). Doufám, že zjednodušení s sebou přinese i vyšší spolehlivost a současně i zlevnění kosmonautiky. Ke zlevnění by mohla pomoci i miniaturizace a minimalizace hmotnosti kosmických těles a také vyšší využití klasických pozemských technologií v kosmonautice (ty se v poslední době rozvinuly více než hi-tech kosmické, například počítače, Internet a mobilní telefony). Snad pomohou i nové velké kosmonautické projekty, jako základna na Měsíci, nebo pilotovaný let na Mars. Myslím si však, že bude třeba provést nějaký zásadní zlom, něco jako objev antigravitace nebo hyperprostoru, aby se kosmonautika mohla opravdu rozvinout. Pojďme se tedy společně pustit do generování nápadů, které k tomu mohou přispět.

Nápady (a nejen ty) je třeba někde shromažďovat a zpracovávat. Proto si myslím, že i oficiální kosmonautická agentura u nás má své opodstatnění. Je dobře, že pro profesionály už funguje alespoň Rada pro kosmické aktivity ČR a Česká kosmická kancelář (www.czechspace.cz). Pro amatérské nadšence je určen tento náš web. Zveřejním zde jakékoliv informace o kosmonautice, které mi poskytnete, nebo na ně udělám odkazy. Můžete také kdokoliv přispět do diskuse.


Aktualizováno : 08.02.2004

[ Obsah | Co je u mne nového | Novinky v kosmonautice | Pilotované lety | Kosmonauti | Space HotList | Literatura ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.