Obsah > Pilotované lety > STS > STS-106 At/F-22
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2000-053A 08.09.2000 20.09.2000 11d19h11m ISS-04-2A.2b (Spacehab DM, ICC, zásoby, 1xEVA)


Posádka STS-106
Posádka :
Wilcutt,T.W.[VE] | Altman,S.D.[PI] | Burbank,D.C.[MS] | Lu,E.T.[MS] | Mastracchio,R.A.[MS] | Malenčenko,J.I.[MS](Rusko) | Morukov,B.V.[MS](Rusko)

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-106 v L+K | STS-106 v NASA ]


Znak STS-106Popis letu :

Hlavním cílem tohoto letu bylo spojení s Mezinárodní kosmickou stanice ISS (moduly Zarja, Unity, Zvezda a nákladní loď Progress M1-3). Raketoplán přivezl zásoby a materiál pro zajištění příletu a pobytu první stálé posádky ISS. Pracovní dráha měla sklon 51,6°.

Během letu se uskutečnil jeden výstup do kosmu (EVA), během něhož Lu a Malenčenko propojili kabely mezi moduly Zarja a Zvezda, a také instalovali magnetometr, který stanici slouží jako 3D kompas.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Lu nacvičuje instalaci magnetometru v bazénu ve Hvězdném městečku (srpen 1999)Den 1. - Start (LC-39B, 08.09.2000, 12:45 UT = 14:45 SELČ)
Den 2. - Sbližovací manévry
Den 3. - Spojení s ISS
Den 4. - EVA (Lu, Malenčenko) - propojení kabelů mezi moduly Zarja a Zvezda, magnetometr (6,5 hodiny)
Den 5. - Vstup posádky do ISS
Den 6. - 9. - Přenášení nákladu do ISS, zvyšování dráhy ISS
Den 10. - Odpojení od ISS
Den 11. - Příprava na přistání, úklid
Den 12. - Přistání na KSC (19.09.2000)

Roll Out STS-106 z VAB na LC-39B (13.08.2000)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
29.05.2000 - Přesun do OPF (příprava orbiteru)
07.08.2000 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
13.08.2000 - RollOut z VAB na LC-39B
17.-18.08.2000 - TCDT (Terminal Count Down Test)
05.09.2000 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin)

Průběh letu

Start raketoplánu Atlantis STS-106 (08.09.2000)Raketoplán Atlantis úspěšně odstartoval k letu STS-106 přesně podle plánu v pátek 08.09.2000 ve 12:45:47 UT (14:45:47 SELČ). Navedení na dráhu proběhlo bez problémů a po vypojení hlavních motorů SSME (MECO) ve 12:53 UT se raketoplán nacházel na základní přechodové dráze ve výšce 72 x 328 km se sklonem 51.6°. V apogeu pak byla prvním manévrem OMS dokončena cirkularizace oběžné dráhy.

Po řadě korekčních manévrů se raketoplán přiblížil k ISS a 10.09.2000 v 05:51 UT se k ISS připojil. Soulodí v tu dobu prolétalo nad Kazachstánem.

ISS z raketoplánu Atlantis STS-106 při přibližování (10.09.2000)V pondělí 11.09.2000 v 04:47 UT zahájili Lu a Malenčenko výstup do volného kosmu (EVA). Nejprve si v nákladovém prostoru raketoplánu vzali nářadí a vybavení potřebné pro práci. Potom se na konci manipulátoru RMS přemístili na modul Zarja ISS. Po vnějších úchytech pak došplhali až k modulu Zvezda do výšky přes 30 m nad nákladovým prostorem raketoplánu. U modulu Zvezda nejprve dokončili rozevření setkávacího terče, který se po startu modulu vyklopil neúplně. Dalším úkolem bylo instalovat magnetometr na povrch modulu. Lu a Malenčenko tuto práci úspěšně dokončili asi o 45 minut dříve, než stanovil časový plán. Pak už se pustili do posledního hlavního úkolu, kterým bylo propojení modulů Zvezda a Zarja pomocí osmi kabelů dlouhých 5 - 10 metrů. Nejprve propojili silové elektrické kabely, potom datové a TV kabely a nakonec i telemetrický optický kabel. Po splnění hlavních úkolů ještě pořídili fotodokumentaci provedených prací a povrchu stanice. Potvrdilo se, že jedna malá část solárního panelu na modulu Zvezda není úplně rozevřena. Pomocí RMS se oba kosmonauti vrátili do nákladového prostoru raketoplánu, kam uklidili použité nářadí a výstup ukončili v 11:01 UT. Oficiální délka výstupu byla 6 hodin 14 minut.

Ve 12:30 UT téhož dne začalo zvyšování dráhy komplexu pomocí RCS motorků raketoplánu Atlantis.

Interiér modulu Zvezda po otevření průlezu (13.09.2000)Po odpočinku kosmonauti 12.09.2000 vstoupili do ISS. Postupně bylo třeba otevřít 12 poklopů průlezů, což trvalo celkem téměř čtyři hodiny. První poklop do spojovacího tunelu otevřeli v 02:40 UT a poslední do nákladní lodí Progress M1-3 v 06:22 UT. Do nového modulu Zvezda poprvé vpluli v 05:20 UT.

V dalších dnech se posádka věnovala přenášení nákladu (celkem cca 3 tuny) z raketoplánu a Progressu M1-3 do ISS a montáži dovezeného vybavení. Byly instalovány 3 nové akumulátorové baterie v modulu Zvezda, vyměněna jedna baterie v modulu Zarja, instalován protiotřesový systém TVIS pro běhací dráhu, vybaleny 2 skafandry typu Orlan a umístěny do přechodového úseku modulu Zvezda, instalovány stabilizátory napětí, ohřívač potravy, amatérská radiostanice SAREX, nové počítače a kyslíkový systém Elektron-VM.

U nově instalované baterie č.5 v modulu Zvezda se brzy projevila její špatná funkce, a protože se příčinu nepodařilo nalézt, byla baterie odpojena s tím, že další pokusy o její oživení budou odloženy až na přílet první dlouhodobé posádky.

Pokračovalo také zvyšování dráhy komplexu. Celkově byla dráha zvýšena o více než 22 km na hodnotu 375 x 388 km.

V neděli 17.09.2000 bylo dokončeno přenášení nákladu i jeho instalace a v průběhu dne byly postupně vyklizeny všechny moduly a uzavřeny všechny průlezy. Poslední průlez do ISS byl uzavřen kolem 12:00 UT. Stanice tak byla opět bez posádky.

ISS po odletu raketoplánu Atlantis STS-106 (18.09.2000)Ráno 18.09.2000 byly zahájeny přípravy na odpojení raketoplánu od ISS. K tomu došlo v 03:46 UT. Raketoplán Atlantis se pak vzdálil na 120 m a provedl dvojnásobný inspekční oblet stanice. Kolem 05:30 UT byl proveden závěrečný úhybný manévr.

V dalších dnech posádka uklízela vnitřní prostory raketoplánu a kontrolovala všechny jeho systémy před návratem na Zemi. Na programu byla tisková konference a našel se čas i na krátké osobní volno.

Raketoplánu Atlantis přistál po úspěšném letu STS-106 na KSC (SLF RW15) ve středu 20.09.2000 v 07:56:48 UT (09:56:48 SELČ). Celková doba trvání letu byla 11 dní 19 hodin 11 minut.


Aktualizováno : 21.09.2000

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.