Obsah > Pilotované lety > ISS > Moduly ISS > ITS-Z1 (modul ISS)


ITS-Z1 (Integrated Truss Structure-Zenith 1) je speciální modul ISS. Postavila jej firma Boeing (USA).

ITS-Z1 a PMA-3 na ISSJe to vlastně příhradová konstrukce o rozměrech 3.5×3.5×4.5 m s malým válcovým přetlakovým prostorem, který přiléhá k modulu Unity, k němuž je připojen pasívním stykovacím uzlem PCBM (Passive Common Bething Mechanism). Na horním konci a na čelním boku konstrukce jsou dva soubory stykovacích mechanismů. Horní umožní připojit další díl příhradové konstrukce, boční bude sloužit pro dočasné umístění přechodového tunelu. Na povrchu jsou rozmístěny úchytné body a madla pro činnost mimo stanici.

Na konstrukci jsou umístěny:

Většina vybavení je chráněna protimeteorickým štítem.

ITS-Z1 byl vynesen 11.10.2000 při letu STS-92 a byl připojen k hornímu portu (-Z) modulu Unity


Aktualizováno: 25.01.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Přehled letů a kosmonautů | ISS | Moduly ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.