Obsah > V Česku > Magion


MAGION je název řady malých MAGnetosférických a IONosférických družic, vyrobených v České republice v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (pod vedením P.Třísky a J.Vojty) a vypouštěných jako subdružice ruských vědeckých družic. Družice jsou určeny k měření parametrů kosmického plazmatu způsobem družice/subdružice současně ve dvou nepříliš vzdálených bodech.
 
Družice Start Hmotnost Perigeum Apogeum Stabilizace
Magion 1 24.10.1978 15 kg 406 km 768 km magnetické pole
Magion 2 28.09.1989 50 kg 500 km 2500 km magnetické pole
Magion 3 18.12.1991 52 kg 438 km 3070 km magnetické pole
Magion 4 03.08.1995 59 kg 1 000 km * 198 000 km * rotace
Magion 5 29.08.1996 62 kg 1 000 km * 20 000 km * rotace
* - počáteční dráha
Další podrobnosti můžete nalézt na serveru Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR v části Magion
Aktualizováno : 11.04.2000

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Obrázky družic Magion ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.