Obsah > V Česku > MAGION > Magion 1
Start M.označení Zánik Hmotnost Perigeum Apogeum Stabilizace
24.10.1978 1978-099C 10.09.1981 15 kg 406 km 764 km magnetické pole

[ Články: Magion 1 v L+K ]

Magion 1Magion 1 je první československá družice. Byla vypuštěna jako součást družice Interkosmos-18 a oddělila se od mateřského tělesa 14.11.1978. Cílem experimentů bylo simultánní měření magnetosféry a ionosféry Země ze dvou blízko sebe letících družic. Magion 1 vydržel fungovat téměř tři roky až do svého zániku v atmosféře 10.09.1981.

Po vypuštění zůstala naše subdružice spojena s hlavní družicí Interkosmos-18 tři týdny. Během této doby probíhalo testování všech systémů družice a postupné zapínání přístrojů. Dálkově ovládaný mechanismus pak obě družice oddělil a udělil jim vzájemnou relativní rychlost vzdalování 0.2 m/s ve směru letu. To znamenalo, že obě družice se od sebe vzdalovaly rychlostí zhruba 60 km za den.

Počáteční parametry dráhy : perigeum 406 km, apogeum 764 km, sklon 82.96°, perioda 96.4 min.

Magion 1 měl tvar kvádru o rozměrech 300 x 300 x 160 mm, z kterého vyčnívaly jednotlivé senzory a antény. Povrchová úprava družice plnila úlohu pasivní tepelné regulace. Hmotnost družice bez oddělovacího mechanismu byla 15 kg.

MAGION 1 – Schématický nákres a popis jednotlivých částí družiceMagion 1 byl vybaven těmito systémy :

Experimenty :


Aktualizováno : 07.05.2006

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Magion | Obrázky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.