Obsah > V Česku > MAGION > Magion 3
Start M.označení Zánik Hmotnost Perigeum Apogeum Stabilizace
18.12.1991 1991-086E - 52 kg 438 km 3070 km magnetické pole

Magion 3Československý vědecký subsatelit. Byl vyvinut v Geofyzikálním ústavu ČSAV (tým RNDr. P. Třísky, CSc.), který je též provozovatelem.

Subsatelit byl vypuštěn nosnou raketou Cyklon-3 současně s družicí Interkosmos 25 jako součást programu APEX.

Příčný rozměr základního tělesa je 0.56 m, po uvedení na samostatnou dráhu se vyklopily nosníky s čidly přístrojů (délka 1.7 m). Přístroje jsou napájeny slunečními bateriemi (12 W), pro telemetrii (přenos digitálních informací do 40 kbit/s, analogových do 60 kHz) slouží 4 vysílače (137 a 400 MHz) s výkonem do 3 W. Pro opakované korekce dráhy je družice vybavena sovětskou pohonnou jednotkou Pulsar na stlačený vzduch.

Na vývoji experimentální aparatury se podíleli pracovníci Geofyzikálního ústavu ČSAV, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Experimentální vybavení tvoří:


Aktualizováno : 11.04.2000

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Magion | Obrázky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.