Obsah > V Česku > MAGION > Magion 2
Start M.označení Zánik Hmotnost Perigeum Apogeum Stabilizace
28.09.1989 1989-080B - 50 kg 500 km 2500 km magnetické pole

Magion 2Československý vědecký subsatelit. Byl vyvinut v Geofyzikálním ústavu ČSAV (tým RNDr. P. Třísky, CSc.), který je též provozovatelem.

Subsatelit byl vypuštěn nosnou raketou Ciklon-3 současně s družicí Interkosmos 24 jako součást programu ACTIVE.

Experimentální vybavení tvoří:


Aktualizováno : 11.04.2000

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Magion | Obrázky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.