Obsah > Pilotované lety > Sojuz T > Sojuz T- 4

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1981-023A 12.03.1981 26.05.1981 74d17h37m 5. základní posádka na Saljutu 6


Posádka Sojuzu T-4
Posádka : Kovaljonok,V.V.[VE] | Savinych,V.P.[PI]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty ]

Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1981 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      Let páté základní posádky na stanici Saljut 6, během kterého přijala dvě mezinárodní posádky. Volací znak FOTON, Velitelem posádky byl Vladimír Vasiljevič Kovaljonok (nar. 3.3.1942, v oddílu od r. 1967, třetí kosmický let), palubním inženýrem Viktor Petrovič Savinych (nar. 7.3.1940, v oddílu od r. 1978, první kosmický let, 100. kosmonaut na světě, 50. sovětský a 25. na palubě stanice).

      Nosná raketa startovala ve 20.00 SEČ. Po obvyklých manévrech se Sojuz T-4 automaticky připojil k přednímu spojovacímu uzlu stanice. Bylo to na 18. oběhu lodi a 19 897. oběhu stanice nad Balchašským jezerem 13.3. ve 21.33 SEČ. Po prověření hermetičnosti spojení (během dvou oběhů) kosmonauti přestoupili na palubu stanice a zahájili vykládku zásobovací lodi Progress 12, která byla ke stanici připojena již od 26.1.1981.

      Jako první byl zahájen experiment zkoumající vliv beztížného stavu na růst vyšších rostlin (Arabidopsis) v aparatuře FOTON. Kosmonauti také uvedli do provozu skleník MALACHIT. Dne 16.3. začaly lékařské výzkumy - sledování poruch vestibulárního aparátu dotazníkem ANKETA, měření hmotnosti kosmonautů a hodnocení stavu svalů, které jsou během letu málo namáhány. V prostorách stanice bylo 20°C, tlak 107 kPa. Večer 16.3. byla motorem lodi Progress 12 provedena korekce dráhy (parametry 51.6°, 91.4 min, 343 - 358 km). Vykládka zásobovací lodi a uvádění systémů stanice do provozu bylo ukončeno 18.3. V rámci této činnosti kosmonauti instalovali nový blok pro orientaci panelů slunečních baterií a vyměnili čerpadlo odstraňující kondenzáty v termoregulačním systému. Podle pokynů specialisty pozemního střediska proměřovali jednotlivé elektrické obvody řídícího systému stanice a odstraňovali zjištěné závady.

      Loď Progress 12 se od stanice oddělila 19.3. v 19.14 SEČ a následující den zanikla v atmosféře. Kosmonauti opravili jednu z televizních kamer na palubě stanice a začali sérii biologických experimentů v aparatuře MAGNITOGRAVISTAT dovezené poslední zásobovací lodí (vliv nepravidelného magnetického pole na orientaci stonků rostlin) a lékařská měření komplexem POLYNOM-2M. Den úklidu, odpočinku a rozhovorů s rodinami byl v sobotu 21.3. Ve dnech 23.3.- 30.3. pracovala na stanici první sovětsko-mongolská posádka.

      Po jejím odletu pokračovala základní posádka v údržbě a opravách zařízení stanice. Tak např. 1.4. byla ukončena výměna jednoho bloku v regenerátoru vody a vyčištění ventilátoru tepelné regulace, zkontrolovány biologické aparatury OAZIS, VAZON a MALACHIT. Ve všech prostorách stanice kosmonauti provedli "mokrý úklid". V tavící peci SPLAV byl zahájen šestidenní experiment s růstem krystalu z kadmia, rtuti a teluru. Večer 1.4. byla provedena korekce dráhy orbitálního komplexu motorem lodi Sojuz T-4. Lékařsko-biologickým experimentům byl věnován následující den. Kromě obvyklých kontrol kosmonauti provedli antropometrická měření a zkoušku hloubky a ostrosti vidění. V rámci dálkového průzkumu byly fotografovány vybrané oblasti Kavkazu, severní části Kaspického moře a jižního Uralu. Kosmonauti měli tep 60 resp. 65 za minutu, krevní tlak 120/65 resp. 120/60 mmHg.

      V rámci profylaktických opatření byl vyměněn blok přepínačů kompresorů v chladícím systému submilimetrového dalekohledu BST-1M, k provozu byla připravena mnohozonální kamera MKF-6M a přenosný gamateleskop JELENA. Dále byl vyměněn blok automatiky v termoregulačním systému a provedeny úpravy v systému automatické orientace a stabilizace stanice KASKAD. Po skončení prvního experimentu v aparatuře SPLAV 7.4. začalo 10.4. tavení směsi arsenidu a antimonidu galia. Kosmonauti oslavili 12.4. dvacáté výročí letu prvního kosmonauta světa J. A. Gagarina. V dalších dnech pokračovaly vědecké experimenty, snímkování se provádělo nad Atlantikem, Kaspickým mořem, Kazachstánem, středoasijskými republikami SSSR, jižní Sibiří a Mongolskem.

      Od 21.4. byla obnovena činnost palubního submilimetrového dalekohledu BST-1M. Po nezbytné kalibraci bylo sledováno zejména záření zemské atmosféry. Zvláštností aparatury je ochlazování přijímací části tekutým héliem na teplotu -269°C. Pokračovaly také experimenty POLJARIZACIJA a GOLOGRAMMA. Dne 24.4. kosmonauti vymontovali aparaturu SPLAV z vakuové komory a umístili tam zařízení ISPARITĚL, ve kterém se tentokrát zkoušelo napařování mědi na titanový vzorek za současného měření teploty. Experimenty se totiž prováděly střídavě na osvětlené i neosvětlené části dráhy. Podobné experimenty byly provedeny i s napařením stříbra. Demontáž aparatury a opětná instalace pece SPLAV byla provedena 28.4. Během dnů oddechu kosmonauti sledovali v televizi prvomájové oslavy v Moskvě. Na aparatuře LOTOS byl získán vzorek pěnového polyuretanu, v peci SPLAV další vzorek materiálu kadmium-rtuť-telur. Při lékařské kontrole byl naměřen tep obou kosmonautů 60 resp. 65 za minutu, tlak 100/65 a 120/70 mmHg.

      Dne 5.5. byly prováděny geofyzikální výzkumy a zkoušen prototyp nového termoregulačního systému a fotografovány různé části konstrukce stanice. Kosmonauti 8.5. odmontovali jeden řídicí pult a připravili ho k dopravě na Zemi a také zkontrolovali chladicí systém dalekohledu BST-1M. V aparatuře SPLAV byly získány vzorky skleněných materiálů. Dne 7.5. byla provedena korekce dráhy komplexu motorem lodi Sojuz T-4 (parametry 51.6°, 91.3 min, 339 - 367 km). Korekce byla provedena jako příprava na přílet poslední mezinárodní posádky na stanici. Sovětsko-rumunská posádka pracovala na komplexu Saljut 6-Sojuz ve dnech 15.- 22. 5.

      Po odletu této posádky začali kosmonauti Kovaljonok a Savinych připravovat stanici k bezpilotnímu letu. Na aparatuře PION ukončili experiment STRUKTURA (sledování procesů tepelné a látkové cirkulace při růstu krystalů v beztíži). Dne 25.5. byl zkušebně zapálen motor lodi Sojuz T-4. Přípravy na návrat byly ukončeny 26.5., kosmonauti přestoupili do lodi Sojuz T-4 a v 10.20 SEČ ji oddělili od předního spojovacího uzlu stanice. Před zapálením brzdicího motoru se oddělil již nepotřebný orbitální modul lodi (zanikl až 9.9. po 181 dnech letu). Brzdicí motor byl zapálen okolo 12.20 SEČ a pracoval potřebnou dobu 180 s.

      Kosmonauti měkce přistáli 26.5. ve 13.38 SEČ v cílové oblasti 125 km východně od Džezkazganu v Kazašské SSR. Po odpočinku na kosmodromu se kosmonauti vrátili do Moskvy 11.6. a 17.6. byli vyznamenáni v Kremlu. Stanice Saljut 6 byla ještě využita ke zkouškám prototypu budoucích orbitálních stanic.


Aktualizováno : 28.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz T ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.