Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 12 > Experimenty při letu Sojuz 12

První sovětský pilotovaný let po 27měsíční přestávce způsobené havárií dopravní kosmické lodi Sojuz 11. Při startu bylo oznámeno, že se jedná o dvoudenní experimentální let, jehož úkolem je prověrka zdokonalených systémů lodi, propracování ručního i automatického řízení na různých fázích letu a spektrografický výzkum vybraných oblastí zemského povrchu pro národohospodářské účely. Loď Sojuz 12 nebyla pro krátkost letu vybavena slunečními bateriemi.
Aktualizováno : 20.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz | Sojuz 12 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.