Obsah > Zájmy > Kosmonautika a modelařina

I klasická modelařina jako zájmová činnost může zasáhnout do oblasti kosmonautiky. Proto zde naleznete informace a odkazy na různé modelářské obory a aktivity, které s kosmonautikou souvisí.

Jsou to například:


Aktualizováno: 04.04.2004

[ Obsah ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.