Obsah > Základy kosmonautiky > Výpočty

[ Převod jednotek | Změna výšky nebo roviny dráhy, manévry, volný pád, kosmický výtah | Ciolkovského rovnice | Nosnost rakety ]
[ Numerická simulace startu nosné rakety (samostatná stránka) ]

Na této stránce je soustředěno pár užitečných tabulkových výpočtů v Javascriptu. Měnit můžete položky na světle žlutém pozadí. Položky na světle šedém pozadí se vždy dopočítávají. Tabulka, nebo jen příslušný řádek se přepočítá po každé změně položky při přechodu na další položku (po stisku tabulátoru, nebo po přeskočení pomocí myši).
Převod jednotek
malé
délky
metrů [m] palců [in] stop [ft] yardů [yd]
větší
délky
kilometrů [km] mil [mi] nám.mil [nm]  
 
obrovské
vzdálenosti
astr.jedn. [AU] mil.km [Gm] svět.roků [ly] parseků [pc]
hmotnost kilogramů [kg] liber [lb] (Newtonů [N])   
 
rychlost metrů/sec [m/s] km/hod [km/h] stop/sec [fps] mil/hod [mph] uzlů [knots] Mach [Ma]
objem litrů [l] galonů [gal.] barelů [bl.]  
 
teplota [°C] [°F] [K]  

Manévry na oběžné dráze (změna výšky nebo roviny dráhy) u různých těles Sluneční soustavy
Těleso: poloměr [km] hmotnost [Gt] µ [km3/s2] 1.k.r. [m/s] 2.k.r. [m/s] ag [m/s] ag v hP [m/s] ag v hA [m/s] ag/G: rotace [hod]
změna výšky
dráhy
hp [km] ha1 [km] ha2 [km] dvp1 [m/s] dva1 [m/s] dvpa12 [m/s] P [min] P [hod] P [dní]
klasický pohon ms [kg] Isp [Nm/kg] oběhů [-] doba [dnů] dv [m/s] mp [kg] dv100 [m/s]
(chemický)
pomalý pohon ai [mm/s2] Ispi [Nm/kg] oběhů [-] doba [dnů] dvi [m/s] mpi [kg] tah [N] výkon [W] hx [km]
(iontový)
rychlosti vP [m/s] vA [m/s] vkP [m/s] vkA [m/s] vuP [m/s] vuA [m/s] dvuP [m/s] dvuA [m/s] vx [m/s]
(odvozené)
odlet
k planetám
C3 [km2/s2] vi [m/s] dvkoP [m/s] dvkoA [m/s] voP [m/s] voA [m/s] dvoP [m/s] dvoA [m/s]
změna roviny
dráhy
dvP [m/s] dvA [m/s] di [°] dvp1k [m/s] dva1k [m/s] úsporap1k [m/s] úsporaa1k [m/s]
svislý volný pád
a kosmický výtah
v0 [m/s] T z a1 v z a1 [m/s] T z a2 v z a2 [m/s] hstac [km] ró lana [kg/m3] Rm lana [GPa] m lana 1mm2 [tun]

Ciolkovského rovnice (charakteristická rychlost a hmotnosti konstrukce, nákladu a paliva) [ v = Isp*ln(C); C = ms/mk ]
Isp [Ns/kg] C [-] vchar [m/s] mkonstrukce [kg] mnákladu [kg] mpaliva [kg] mstart [kg] mkonečná [kg]   pevná vchar
  pevná mstart

Parametry vícestupňové rakety (orientační výpočet nosnosti na LEO, GTO, TLI [k Měsíci] a GEO [nebo k Marsu])
  0./1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem Nastav typ
zážeh T+ [s]
hoření [s] Nosnosti
tah [N]
LEO (výška 200 km)
Isp [Ns/kg]   [kg]
konstrukce [kg]
GTO (+2500 m/s)
palivo na vzlet [kg]   [kg]
palivo na přistání [kg]
TLI (+3200 m/s)
palivo celkem [kg]   [kg]
hmotnost [kg]
GEO, Mars (+4000 m/s)
Ck [-]   [kg]
vchar [m/s]
Ručně definované +dv
zrychlení [G]
  [m/s]
dv [m/s]   [kg]
dv na přistání [m/s]
nosnost [kg]
nosnost [%]

Pokud u 2. stupně zadáte okamžik zážehu 0, pak výpočet předpokládá, že 0./1. stupeň jsou boostery, které do svého vyhoření pracují současně s 2. stupněm (ten by měl pracovat déle). Do suché hmotnosti konstrukce by se měla zadávat i zbytková hmotnost paliva po vyhoření stupně. Zadáním (změnou) požadované charakteristické rychlosti rakety (vchar ve sloupci Celkem) můžete zohlednit předpokládanou trajektorii vzletu, aerodynamické vlastnosti rakety, nebo třeba zhruba nasimulovat vzdušný start nosiče (z letadla při určité rychlosti). To vše má vliv na vypočtenou nosnost rakety. Základní hodnota vchar = 9500 m/s je obvyklá střední hodnota potřebné charakteristické rychlosti pro řadu nosných raket při startu ze Země (z Bajkonuru) na LEO (u startů raket z Cape Canaveral postačuje hodnota 9200 m/s).


Aktualizováno : 25.12.2021

[ Obsah | Základy kosmonautiky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.