Obsah > Základy kosmonautiky > Numerická simulace

Na této stránce je ukázka numerické simulace startu nosné rakety (v JavaScriptu). Měnit můžete položky na světle žlutém pozadí. Položky s bílým pozadím se vždy dopočítávají. Tabulka, nebo jen příslušný řádek se přepočítá po každé změně položky při přechodu na další položku (po stisku tabulátoru, nebo po přeskočení pomocí myši).
Nosná raketa:   Mise:
  0./1. st. 2. st. 3. st. 4. st. přistání vyber nosič  
zážeh T+ [s] 1. st.   turn [°]
hoření [s] Cx, plocha [m2]   fairing [kg]
prodleva [s] 2. st.   odhození [s]
sl tah [N]   sklon [°]
vac tah [N] maximální   hp [km]
Isp sl SI/s nosnost [kg]   ha [km]
Isp vac SI/s celkem
LEO (200 km)
  vp [m/s]
konstrukce [kg]   náklad [kg]
sp. palivo [kg]
GTO (+2500 m/s)
  řízení
zb. palivo [kg]   kosmodrom
hmotnost [kg]
TLI (+3200 m/s)
  h0 [m], z.š. [°]
Ck [-]   vx0, v0 [m/s]
vchar [m/s]
Mars (+4000 m/s)
  azimuty [°]
zrychlení [G]   těleso
dv [m/s]
+dv [m/s]
  poloměr [km]
nosnost [kg]   mí [km3/s2]
nosnost [%]   den [s]

(oblast pro výsledky simulace)

Pokud u 2. stupně zadáte okamžik zážehu 0, pak výpočet předpokládá, že 0./1. stupeň jsou boostery, které do svého vyhoření pracují současně s 2. stupněm (ten by měl pracovat déle). Do suché hmotnosti konstrukce se může zadávat i zbytková hmotnost paliva po vyhoření stupně. Zadáním (změnou) požadované charakteristické rychlosti rakety (vchar ve sloupci Celkem) můžete zohlednit předpokládanou trajektorii vzletu, aerodynamické vlastnosti rakety, nebo třeba zhruba nasimulovat vzdušný start nosiče (z letadla při určité rychlosti). To vše má vliv na vypočtenou nosnost rakety. Základní hodnota vchar = 9500 m/s je obvyklá střední hodnota potřebné charakteristické rychlosti pro řadu nosných raket při startu ze Země (z Bajkonuru) na LEO (u startů raket z Cape Canaveral postačuje hodnota 9200 m/s).


Aktualizováno : 10.04.2021

[ Obsah | Základy kosmonautiky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.