Obsah > Nepilotované lety > Program Mars (USA) > MER > Akce Spiritu

Stručný přehled akcí MERu Spirit na povrchu Marsu (od roku 2004)
Datum Ujeto [m] Popis akcí
Sol Den Sol mise vzd.
1 4.1.       Přistání (04:45 UT), prvotní aktivace, první snímky z kamer DIMES, Hazcam a Navcam.
2 5.1.       Pomocí kamer Pancam nalezeno Slunce, vyklopení antény HGA.
3 6.1.       Testování vědeckých přístrojů roveru, první barevné fotografie z kamer Pancam. Místo přistání bylo pojmenováno Columbia Memorial Station.
4 7.1.       Neúspěšná snaha o dodatečné stahování airbagů pod lander (překážely výjezdu).
5 8.1.       Opět neúspěšná snaha o dodatečné stahování airbagů pod lander. Rozhodnutí o výjezdu jiným směrem.
6 9.1.       Rozložení předního páru kol, měření pomocí spektrometru Mini-TES.
7 10.1.       Rozložení zadního páru kol. Rozhodnuto o otočení roveru na landeru o 120°.
8 11.1.       Rozložení prostředního páru kol.
9 12.1.       Zveřejněn kompletní barevný panoramatický snímek okolí složený z 225 jednotlivých záběrů (75 na šířku x 3 na výšku).
10 13.1.       Přeseknutí posledního kabelu, spojujícího rover s landerem. První otáčka o 45° (vpravo). Zveřejněn plán, podle kterého měl Spirit nejprve zamířit ke kráteru Bonneville (o průměru necelých 200 metrů) ve vzdálenosti cca 330 metrů severovýchodně a po jeho prozkoumání se vydat na jihovýchod směrem ke 3 kilometry vzdálenému pohoří s kopci až o 100 metrové výšce.
11 14.1.       Otočení doprava o 50°, po ověření správné pozice otočení o zbývajících 20°.
12 15.1. 3 3 2 Spirit sjel na povrch Marsu severozápadním směrem (ujel celkem tři metry za 78 sekund).
13 16.1.   3 2 Mikroskopická kamera MI (Microscopic Imager), umístěná na rameni IDD, pořídíla první snímky půdy Marsu.
14 17.1.   3 2 Měření půdy pomocí Mössbaureova spektrometru (4 hodiny) a spektrometru APXS (20 hodin).
15 18.1. 4 7 3 Vědci se rozhodli nezkoumat kámen pojmenovaný Sashimi, ale o něco vzdálenější Adirondack. Spirit se otočil doleva a s pomocí čtyř krátkých pohybů se dostal až k Adirondacku na vzdálenost 30 centimetrů (od předních kol). Celý přesun trval půl hodiny, rover byl přitom v pohybu jen dvě minuty.
16 19.1.   7 3 Snímkování okolí roveru pomocí kamer Pancam a Navcam.
17 20.1.   7 3 Průzkum Adirondacku (přibližné rozměry 20 x 35 centimetrů) pomocí mikroskopické kamery MI, a poté i spektrometry APXS a Mössbauer.
18 21.1.   7 3 Spirit se odmlčel a přestal posílat informace na Zemi (úplný výpadek komunikace).
19 22.1.   7 3 Rover se nacházel v bezpečnostním módu. Fungoval jen energetický a termoregulační systém.
20 23.1.   7 3 Obnovena nouzová komunikace rychlostí 10 a 120 b/s. Spirit se na noc nevypínal a jeho počítačový systém se opakovaně restartoval.
21 24.1.   7 3 Po deaktivaci flash paměti 256 MB se počítač Spiritu přestal restartovat a Spirit se na noc vypnul.
22 25.1.   7 3 Za příčinu potíží bylo označeno příliš velké množství souborů ve flash paměti.
23 26.1.   7 3 Zveřejněn plán na vymazání souborů, které jsou ve flash paměti ještě z doby přeletu mezi planetami.
24 27.1.   7 3 Tři kopce, viditelné z místa přistání Spiritu, byly pojmenovány Grissom Hill, White Hill a Chaffee Hill (po třech astronautech, kteří zahynuli 27.ledna 1967 při požáru lodě Apollo 1).
25 28.1.   7 3 Ze Spiritu dorazila první fotografie od přerušení komunikace. Snímek z přední kamery Hazcam zobrazoval rameno IDD, které se stále nacházelo v poloze dle posledních správně přijatých příkazů - tedy se spektrometrem Mössbauer přiloženým k Adirondacku.
26 29.1.   7 3 Kontrola stavu vědeckých přístrojů, přijato několik snímků z kamer Pancam.
27 30.1.   7 3 Po vymazání řady souborů byl počítač Spiritu restartován do normálního stavu (včetně paměti flash).
28 31.1.   7 3 Probíhalo odesílání důležitých dat z flash paměti na Zemi.
29 1.2.   7 3 Probíhalo odesílání důležitých dat z flash paměti na Zemi.
30 2.2.   7 3 Kvůli nenalezení Slunce kamerami Pancam se neuskutečnilo plánované obnovení vědecké činnosti. Bylo rozhodnuto o úplném vymazání a přeformátování flash paměti.
31 3.2.   7 3 Proběhly přípravy na vymazání a formátování flash paměti.
32 4.2.   7 3 Postupně a pomalu byla celá flash paměť vymazána (ověřila se tak její funkčnost) a pak přeformátována.
33 5.2.   7 3 Spirit plně obnovil svojí vědeckou činnost prvním praktickým použitím brusky RAT na Adirondacku (5 minut broušení). Pak Spirit pořídil snímky obroušené části Adirondacku, včetně detailních záběrů mikroskopickou kamerou MI.
34 6.2.   7 3 Rover provedl 3 hodiny broušení do Adirondacku pomocí RAT, průměr prohlubně 45.5 mm, dosažena hloubka 2.7 mm.
35 8.2.   7 3 Detailní rozbor Adirondacku v místě vybroušené prohlubně. Potvrdilo se, že kámen je vulkanický čedič. Bylo také zjištěno, že rozbory před a po broušení se nijak výrazněji neliší, takže broušení jiných kamenů už se nebude muset dělat, ale bude stačit rozbor kamenů v původním stavu.
36 9.2. 6 13 5 Spirit za asistence autonomního navigačního systému projel nad Adirondackem a zastavil se před kamenem White Boat. Ujel cca 6 m.
37 10.2. 21 34 14 Další jízda měřila přes 21 metrů. Z toho posledních cca 8 metrů jel rover podle autonomního navigačního systému. Trasa vedla kolem landeru a v závěru už směřovala ke kráteru Bonneville (azimut cca 45°).
38 11.2.   34 14 Kvůli chladem zatuhlým motorům HGA antény se neuskutečnilo ranní spojení se Zemí a Spirit zůstal na místě.
39 12.2. 24 58 38 Spirit urazil dalších cca 24 metrů směrem ke kráteru Bonneville (k jeho okraji mu pak zbývalo ještě cca 290 m).
40 13.2. 1 59 39 Spirit se zastavil u formace malých dun a kamenů nazvané Stone Council. Vědci se rozhodli toto místo prozkoumat.
41 14.2.   59 39 Pomocí přístrojů MI, Mössbauer a APXS na rameni IDD rover prozkoumal materiál jedné z dun a pak se otočil ke kameni Mimi.
42 15.2.   59 39 Spirit zkoumal plochý kámen Mimi přístroji na rameni IDD (MI, Mössbauer, APXS).
43 16.2. 28 87 60 Ráno spirit Mössbauerem prozkoumal půdu v místě stopy svého kola, pak ujel 19 m a po zastávce dalších 8,5 m.
44 17.2. 22 109 80 Nejprve rover svými přístroji proměřil oblast Ramp Flats a pak popojel o 21.6 m. Ke kráteru Bonneville mu zbývalo cca 250 m.
45 18.2. 23 132 100 Spirit proměřil oblast Halo, pak jel celkem 22.7 m k prohlubni Laguna Hollow, kde použil Mini-TES.
46 19.2.   132 100 Spirit fotografoval a měřil oblast Laguna Hollow. Bylo rozhodnuto, že rover zde svým kolem vytvoří důlek pro zkoumání podpovrchových vrstev.
47 20.2.   132 100 Rover svým levým předním kolem vyryl brázdu hlubokou cca 8 cm a pak prohlubeň začal zkoumat (fotografovat).
48 21.2.   132 100 Průzkum půdy ve vytvořené prohlubni (MI, Mössbauer).Snímkování okolí kamerami Pancam a spektrometrem Mini-TES.
49 22.2.   132 100 Pokračoval průzkum v prohlubni (APXS, MI, Mössbauer).
50 23.2. 21 153 116 Spirit dokončil měření v prohlubni a pokračoval v cestě ke kráteru Bonneville (pak zbývalo cca 215 m).
51 24.2. 30 183 144 Po snímkování půdy kamerou MI rover ujel dalších 30 m, v závěru ho však autonomní navigační systém stočil vlevo ve snaze vyhnout se mírně svažitému terénu v oblasti Middle Ground.
52 25.2. 4 187 148 Měření v oblasti Middle Ground. Krátký přesun uvnitř oblasti. Ke kráteru Bonneville zbývalo cca 180 m.
53 26.2. 1 188 148 Spirit popojel do středu oblasti Middle Ground a zahájil snímkování okolí. Pokus o fotografování prachového víru (Dust Devil).
54 27.2. 4 192 152 Rover se přesunul ke kameni Humphrey, vybranému pro několikanásobné použití brusky RAT.
55 28.2. 1 193 152 Spirit očistil bruskou RAT tři vybraná místa na kameni Humphrey.
56 29.2. 1 194 152 Průzkum kamene Humphrey a jeho okolí.
57 1.3.   194 152 Průzkum kamene Humphrey (APXS, MI, Mössbauer).
58 2.3.   194 152 Průzkum kamene Humphrey (APXS, Mössbauer). Nedokončené broušení větší prohlubně (20 minut).
59 3.3.   194 152 Spirit bruskou RAT během 4 hodin vytvořil jamku hlubokou 2 mm. Začátek měření v prohlubni (Mössbauer).
60 4.3. 1 195 152 Měření výbrusu kamene Humphrey, snímání panoramatu okolí kamerami Pancam.
61 5.3. 30 225 180 Spirit vyrazil na další cestu ke kráteru Bonneville.
62 6.3. 26 251 202 Pokračování cesty ke kráteru. Rover se přiblížil o dalších 22 metrů (zbývalo cca 120 m).
63 7.3. 34 285 236 Pokračování cesty ke kráteru.
64 8.3. 29 314 265 Pokračování cesty ke kráteru.
65 10.3. 30 344 295 Měření na zastávce (MI, APXS, Mössbauer). Pokračování cesty ke kráteru (zbývalo cca 30 m).
66 11.3. 23 367 316 Spirit dorazil blízko k okraji kráteru Bonneville. Kamery Navcam už snímaly i vnitřek kráteru.
67 12.3. 15 382 330 Rover se přesunul do pozice, vhodné ke snímkování kráteru kamerami Pancam.
68 13.3.   382 330 Kamery Pancam pořizovaly panorama a snímaly přechod Deimosu přes Slunce, vnitřek kráteru měřil Mini-TES a spektrometr Mössbauer zahájil měření půdy.
69 14.3.   382 330 Spirit dokončil snímkování panoramatu a pokračoval v měření okolí. Kamery Pancam fotografovaly tepelný štít na protějším okraji kráteru.
70 15.3.   382 330 Série pozorování v místě nazvaném Gobi 1 (MI, APXS, Mössbauer, Pancam, Mini-TES).
71 16.3. 18 400 320 Po dokončení měření v oblasti Gobi 1 rover přejel k duně Serpent (cca 18 daleko).
72 17.3. 1 401 320 Spirit narušil povrch duny Serpent svým levým předním kolem a pak toto místo začal zkoumat přístroji.
73 18.3.   401 320 Podrobný průzkum narušené oblasti duny Serpent. Bylo rozhodnuto nezajíždět do kráteru a po objetí části okraje kráteru zamířit k horám Columbia Hills.
74 19.3. 34 435 330 Rover postupně ujel celkem 34 metrů kolem okraje kráteru a na zastávkách prováděl měření a pozorování.
75 20.3. 22 457 340 Rover pokračoval v cestě kolem kráteru.
76 21.3. 34 491 350 Rover dojel do oblasti velkého, nízkého a světlého kamene Mazatzal, vybraného k detailnějšímu průzkumu.
77 22.3. 1 492 350 Spirit se přesunul ke kameni Mazatzal a zahájil zkoumání jeho okolí (Pancam, Mini-TES).
78 23.3.   492 350 Detailní průzkum kamene Mazatzal a jeho okolí (Mini-TES, MI, Mössbauer).
79 24.3.   492 350 Spirit bruskou RAT očistil dvě místa na kameni Mazatzal a prozkoumal je (MI, Pancam, Mössbauer).
80 25.3.   492 350 Měření různých míst kamene Mazatzal spektrometrem APXS.
81 26.3.   492 350 Pomocí RAT byl v kameni Mazatzal vytvořen výbrus hluboký téměř 4 mm (3 hodiny a 45 minut broušení).
82 27.3.   492 350 Měření ve výbrusu (MI, Mössbauer, APXS).
83 28.3.   492 350 Výbrus v kameni Mazatzal byl prohlouben téměř až na 8 mm.
84 29.3.   492 350 Snímkování kráteru Bonneville (Pancam, Mini-TES).
85 30.3.   492 350 Měření ve výbrusu (MI, Mössbauer), snímkování okolí (Pancam, Mini-TES). Pokus o fotografování prachového víru.
86 31.3. 1 493 350 Měření ve výbrusu (APXS), bruskou RAT bylo očistěno šest dalších míst na kameni Mazatzal. Snímkování kamene i okolí.
87 1.4. 36 529 330 Spirit dokončil měření u kamene Mazatzal a vydal se na cestu ke vzdáleným horám Columbia Hills. Ujel však jen 36 m z plánovaných 65 m.
88 2.4. 35 564 310 Po ranních měřeních rover pokračoval v cestě k horám Columbia Hills, vzdáleným cca 2.3 km.
89 3.4. 50 614 330 Rover ujel dalších 50 m a překonal tak celkově hranici 600 m, stanovenou pro úspěch primární mise.
90 4.4.   614 330 Oficiální ukončení primární mise a oznámení o prodloužení mise (obou roverů) až do září 2004.
91 5.4. 2 618 332 Spirit dojel ke kameni Route 66. Dálkové snímkování hor Columbia Hills kamerami Pancam (přes různé filtry).
92 6.4.   618 332 Zkoumání prachu usazeného na magnetech v přední části roveru (Pancam, APXS, Mössbauer).
93 7.4.   618 332 Průzkum kamene Route 66 (Mössbauer). Příprava na čtyřdenní nahrávání nového řídicího softwaru.
94 8.4.   618 332 První den nahrávání nového řídicího software. Cílem je zvýšit bezpečnost a produktivitu roveru.
95 9.4.   618 332 Druhý den nahrávání nového řídicího software. Nová autonomní navigace byla přizpůsobena kamenitému terénu v kráteru Gusev.
96 10.4.   618 332 Třetí den nahrávání nového řídicího software. Zlepšení autonomní reakce na případné anomálie (např. s flash pamětí).
97 11.4.   618 332 Čtvrtý den nahrávání nového řídicího software. Zavedení možnosti velmi úsporného módu pro šetření elektrické energie.
98 12.4.   618 332 Spirit byl restartován s novým řídicím software. Bylo ověřeno, že funguje podle předpokladů.
99 13.4.   618 332 Pomocí brusky RAT bylo na kameni Route 66 očištěno šest plošek do tvaru květu a pak prozkoumáno (MI, Mössbauer)
100 14.4. 64 682 370 Rover se opět vydal směrem ke Columbia Hills. Ujel celkem 64 m, z toho závěrečných 24 m řízen novou autonomní navigací.
101 16.4. 85 767 430 Fotografování okolí a další jízda.
102 17.4.   767 430 Snímkování kamerami Pancam a spektrometrem MiniTES.
103 18.4. 75 842 495 Po ranním snímkování rover jel směrem ke kráteru Missoula (zastavil cca 40 m od něj).
104 19.4.   842 495 Hledání prachových vírů a focení přechodu měsíce Phobos přes sluneční disk.
105 20.4. 58 900 535 Spirit dojel k okraji kráteru Missoula.
106 21.4.   900 535 Pozorování vnitřku kráteru Missoula (kamerami Pancam a Navcam a spektrometrem MiniTES).
107 22.4. 74 974 600 Ráno fotografování okolí a pak další jízda ke Columbia Hills.
108 23.4. 22 996 620 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření.
109 24.4. 83 1079 680 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření. K okraji hor Columbia Hills zbývaly cca 2 km.
110 25.4. 80 1159 740 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření.
111 26.4. 61 1220 800 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření.
112 27.4. 88 1308 860 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření.
113 28.4.   1308 860 Spirit svými koly vyhloubil v půdě rýhu, hlubokou cca 6 cm.
114 29.4.   1308 860 Měření ve vyhloubené rýze (MI, APXS, Mössbauer).
115 30.4.   1308 860 Měření ve vyhloubené rýze.
116 1.5. 91 1399 940 Jízda směrem ke Columbia Hills.
117 2.5. 37 1436 975 Pohyb vpřed byl předčasně zastaven, protože autonomní navigační systém roveru vyhodnotil svah 12° jako nebezpečný.
118 3.5. 92 1528 1065 Jízda směrem ke Columbia Hills (dosavadní rekord Spiritu v ujeté vzdálenosti za jeden sol).
119 4.5.     1065 Chyba ve vysílání povelů pro roverem způsobila, že tento sol byl bez pohybu i bez pozorování.
120 5.5. 44 1572 1100 Ráno měření, pak jízda. Ke Columbia Hills zbývalo cca 1600 m. 1566-41
121 6.5. 97 1669 1190 Ráno měření, pak jízda, a pak ještě odpolední měření.
122 7.5. 65 1734 1250 Ráno měření, pak jízda.
123 8.5. 95 1829 1345 Ráno měření, pak jízda.
124 9.5. 80 1909 1410 Ráno měření, pak jízda.
125 10.5. 124 2033 1525 Ráno měření, pak jízda (nový dosavadní rekord Spiritu v ujeté vzdálenosti za jeden sol).
126 11.5. 56 2089 1575 Ráno měření, pak jízda. Ke Columbia Hills zbývalo cca 1150 m.
127 13.5. 69 2158 1640 Ráno jízda, odpoledne měření (Pancam, Navcam, Mini-TES).
128 14.5. 90 2248 1730 Ráno měření, pak jízda.
129 15.5. 31 2279 1760 Ráno měření, pak část plánované jízdy. Odpoledne autonomní navigace roveru zabránila v další jízdě (marné hledání vhodné trasy).
130 16.5. 13 2292 1770 Pokračování cesty ke Columbia Hills (zbývalo k nim ještě cca 950 m).
131 17.5. 68 2360 1830 Ráno jízda při níž došlo k softwarové chybě (při zápisz do paměti), což znamenalo zastavení.
132 18.5.   2360 1830 Snímkování okolí, aby technici zjistili přesné místo zastavení roveru.
133 19.5. 113 2473 1940 Další dlouhá jízda, z toho závěrečných 78 m autonomní navigací. Ke Columbia Hills zbývalo 780 m.
134 21.5. 110 2583 2040 Ráno jízda, pak snímkování okolí (Pancam, Navcam, Mini-TES).
135 22.5. 2 2585 2040 Ráno měření okolní půdy (Mössbauer, APXS, MI), pak rover svými koly vyhloubil v půdě rýhu pro další průzkum.
136 23.5.   2585 2040 Na Spiritu došlo k softwarové chybě, rover přestal komunikovat se Zemí a přerušil práci.
137 24.5.   2585 2040 Na Zemi byl identifikován problém a vypracován postup nápravy.
138 25.5.   2585 2040 Rover byl uveden do normálního provozního stavu.
139 26.5.   2585 2040 Pozorování okolí a atmosféry kamerami.
140 27.5.   2585 2040 Průzkum vyhloubené rýhy (MI, Mössbauer) i vzdálenějšího okolí (Pancam, Mini-TES).
141 28.5. 2 2587 2040 Průzkum vyhloubené rýhy (MI, Mössbauer) i vzdálenějšího okolí (Pancam, Mini-TES). Rover krátce couvnul.
142 29.5. 61 2648 2100 Dokončení průzkumu u rýhy a pokračovaní jízdy. Ke Columbia Hills pak zbývalo 620 m.
143 30.5. 69 2717 2165 Ráno snímkování okolí pak jízda podle příkazů z řídicího střediska. Autonomní navigace další pohyb zastavila.
144 31.5. 49 2766 2185 Ráno jízda podle příkazů z řídicího střediska. Autonomní navigace opět další pohyb zastavila.
145 1.6. 98 2864 2275 Pokračování v jízdě.
146 2.6. 61 2925 2325 Pokračování v jízdě.
147 3.6. 52 2977 2370 Pokračování v jízdě.
148 4.6. 65 3042 2430 Pokračování v jízdě.
149 5.6.   3042 2430 Snímkování Columbia Hills (Pancam, Mini-TES). Kontrola částic, zachycených na magnetech.
150 6.6.   3042 2430 Měření kamene Joshua (Mössbauer, APXS).
151 7.6. 73 3115 2500 Pokračování v jízdě. Ke Columbia Hills zbývalo 220 m.
152 8.8. 83 3198 2580 Ráno jízda, odpoledne snímkování.
153 9.6. 70 3268 2630 Pokračování v jízdě.
154 10.6. 49 3317 2670 Ráno jízda, odpoledne snímkování.
155 11.6. 23 3340 2690 Pokračování v jízdě. K cílovému místu u Columbia Hills už zbývalo jen 50 m.
156 12.6. 42 3382 2720 Ráno jízda, odpoledne snímkování.
157 13.6.   3382 2720 Posun frekvence přijímacího systému na roveru v důsledku nízké teploty na Marsu znemožnil nahrání denní sekvence příkazů.
158 14.6. 8 3390 2720 Průzkum půdy a snímkování okolí. Pokus o přesun směrem ke kameni End-of-Rainbow. Rover musel jet oklikou.
159 15.6. 6 3396 2720 Rover dojel ke kameni End-of-Rainbow a oficiálně bylo oznámeno, že je na úpatí Columbia Hills.
160 16.6. 4 3400 2720 Spirit se přemístil ke kameni Pot-of-Gold, vybranému pro detailní průzkum.
161 17.6.   3400 2720 Měření kamene Pot-of-Gold (Mössbauer, MI).
162 18.8.   3400 2720 Měření kamene Pot-of-Gold (MI).
163 19.6.   3400 2720 Měření kamene Pot-of-Gold (Mössbauer, APXS).
164 20.6. 2 3402 2720 Měření kamene Pot-of-Gold (APXS, MI). Přesun do pozice pro RAT broušení nebyl dokončen kvůli prokluzování kol.
165 21.6. 1 3403 2720 Malý posun zpět ke kameni Pot-of-Gold.
166 22.6. 2 3405 2720 Rover ukončil další přesun asi 1 m od cílového kamene Pot-of-Gold.
167 23.6. 2 3407 2720 Měření okolní půdy (APXS, MI). Při pokusu o přiblížení ke kameni Pot-of-Gold se rover dostal přímo nad něj (přejel cíl).
168 24.6. 1 3408 2720 Krátké couvnutí konečně umístilo rover do vhodné polohy pro další průzkum kamene Pot-of-Gold. Snímkování kamerami Pancam a Navcam
169 25.6.   3408 2720 Bruska RAT očistila část kamene Pot-of-Gold. Měření očištěného místa (APXS).
170 26.6.   3408 2720 Další měření očištěného místa kamene Pot-of-Gold (APXS, MI, Mössbauer).
171 27.6.   3408 2720 Pokračování měření na očištěném místě kamene Pot-of-Gold (APXS, MI).
172 28.6.   3408 2720 Snímkování atmosféry a okolí roveru. Další měření očištěného místa kamene Pot-of-Gold (MI, Mössbauer).
173 29.6.   3408 2720 Snímkování atmosféry a okolí roveru. Rover krátce couvnul a poodjel od kamene Pot-of-Gold.
174 30.6.   3408 2720 Snímkování atmosféry a okolí roveru ve směru dalšího předpokládaného pohybu.
175 1.7.   3408 2720 Měření půdy v okolí roveru (Pancam, Mini-TES, MI, Mössbauer, APXS).
176 2.7.   3408 2720 Dobíjely se palubní baterie roveru a probíhala plánovaná kalibrace předních kamer Hazcam.
177 3.7.   3408 2720 Průzkum cíle String of Pearls (MI, Mössbauer, APXS).
178 4.7. 2 3410 2720 Rover dále couvnul, aby mohl kámen Pot-of-Gold snímkovat spektrometrem Mini-TES. Vyzkoušena nová vizuální navigace podle kamer Navcam.
179 5.7. 4 3414 2720 Přejezd k místu Hank's Hollow. Dálkový průzkum okolí pomocí spektrometru Mini-TES.
180 6.7.   3414 2720 Dálkový průzkum okolí (Mini-TES, Pancam).
181 7.7.   3414 2720 Palubní systém roveru předpověděl možnou kolizi ramene IDD s nějakým předmětem a zastavil vykonávání plánovaných činností.
182 8.7. 6 3420 2725 Průzkum okolí (MI, Mössbauer, Mini-TES, Pancam). Jízda do oblasti Engineering Flats.
183 9.7.   3420 2725 ?
184 10.7. 3 3423 2725 Snaha o zlepšení promazání pravého předního kola periodickým zapínáním vyhřívače kola. Krátká testovací jízda.
185 11.7. 3 3426 2725 Snaha o zlepšení promazání pravého předního kola periodickým zapínáním vyhřívače kola. Krátká testovací jízda.
186 12.7. 3 3429 2725 Testování kalibrace kamer Hazcam, ramene IDD a jízdních vlastností pravého předního kola.
187 13.7. 8 3437 2730 Jízda z Engineering Flats do vyšších poloh a do výhodnějšího sklonu pro osvětlení fotovoltaických panelů.
188 14.7. 4 3441 2730 Rover se pohyboval novým způsobem. Couval a pravé přední kolo táhl po povrchu. Tím se motor kola šetřil pro složitější úseky.
189 15.7. 9 3450 2730 Snímkování skalního podloží poblíž roveru. Pak pokračování v jízdě.
190 16.7. 13 3463 2730 Nejprve dálkový průzkum okolí a pak jízda (většinou jen za pomoci pěti kol).
191 17.7. 10 3473 2735 Průzkum okolního povrchu (MI, Mössbauer). Pokračování v jízdě.
192 18.7. 17 3490 2750 Přejezd ke skalnímu podloží Wooly Patch.
193 19.7. 12 3502 2755 Průzkum okolního povrchu (MI, Mössbauer). Přesun do polohy vhodné k broušení.
194 20.7.   3502 2755 Průzkum kamene Sabre (MI, Mössbauer, APXS).
195 21.7.   3502 2755 Pomocí RAT byl v kameni Sabre vytvořen výbrus a do výbrusu byl přiložen spektrometr APXS.
196 22.7.   3502 2755 Mikroskopické snímkování výbrusu.
197 23.7.   3502 2755 Průzkum výbrusu v kameni Sabre (APXS, Mössbauer). Mikroskopické snímkování kamene Mammoth.
198 24.7.   3502 2755 RAT broušení do kamene Mastodon.
199 25.7.   3502 2755 Průzkum výbrusu v kameni Mastodon (APXS, MI, Mössbauer).
200 26.7. 16 3518 2760 Snímkování výbrusu (Mini-TES, Pancam), pak pokračování v jízdě vzhůru do svahu Columbia Hills.
201 27.7. 3 3521 2760 Snímkování před i po jízdě. Jízda předčasně ukončena pro příliš velký náklon (přes 25°).
202 28.7. 26 3547 2770 Dokončena jízda plánovaná na předchozí sol. Pak snímkování okolí.
203 29.7. 19 3566 2780 Pokračování v jízdě vzhůru do kopce.
204 30.7.   3566 2780 Kvůli nedostatku energie bylo provedeno jen krátké snímkování a jízda jen 25 cm. Rover byl na svahu cca 9 m nad okolní planinou.
205 31.7. 4 3570 2780 Pokus o jízdu do oblasti Clovis. Kvůli velkému prokluzování kol v písčité prohlubni se to nepodařilo.
206 1.8. 4 3574 2780 Další nepřesná jízda k oblasti Clovis. Opět velké prokluzování kol. Odpoledne chyba v ovládání hradlového pole způsobila nefunkčnost některých přístrojů.
207 2.8.   3574 2780 Řídící středisko analyzovalo příčinu předchozí chyby a rover nadále nepoužíval své přístroje.
208 3.8. 8 3582 2785 Úspěšný test spojení se sondou Mars Express.Obnovena funkčnost přístrojů na stěžni PMA. Dokončení jízdy do oblasti Clovis. Odkryv Clovis se nachází v oblasti West Spur na kopcích Columbia Hills. Stav Spiritu byl výborný - omezeně fungovalo pouze pravé přední kolo.
209 5.8.   3582 2785 Dlouhodobý průzkum oblasti Clovis.
210 6.8. 2 3584 2785 Dlouhodobý průzkum oblasti Clovis. Přesun do pozice pro broušení bruskou RAT.
211
-
220
7.8.
-
16.8.
  3584 2785 Dlouhodobý průzkum oblasti Clovis.
RAT broušení v kameni Plano (8.9 mm). Měření ve výbrusu.
221
-
230
17.8.
-
26.8.
21 3584
-
3605
2785
-
2800
Dokončení měření u kamene Plano. Očistění pěti plošek do tvaru olympijských kruhů. Dálkový průzkum okolí.
Přesun ke kameni Ebenezer.
231
-
240
27.8.
-
6.9.
9 3605
-
3614
2800
-
2805
RAT broušení do kamene Ebenezer. Měření ve výbrusu.
Přesun do oblasti Tikal.
241
-
250
7.9.
-
16.9.
  3614 2805 Konjunkce Slunce a Marsu znemožnila komunikaci s roverem.
Byl prováděn jen dálkový průzkum a sběr dat bez pohybu.
251
-
260
17.9.
-
26.9.
  3614 2805 Probíhalo měření okolní půdy spektrometry a snímkování okolí kamerami.
261
-
270
27.9.
-
6.10.
25 3614
-
3639
2805
-
2815
Průzkum kamene Tetl a jeho okolí.
Rover začal mít problémy s brzdami natáčení kol.
271
-
280
7.10.
-
16.10.
5 3639
-
3644
2815
-
2818
Dokončení průzkumu kamene Tetl a jeho okolí.
Problémy s brzdami natáčení kol přetrvávaly a jízda k dalšímu cíli se tak zdržela.
281
-
290
17.10.
-
27.10.
4 3644
-
3648
2818
-
2820
Rover dokončil přesun ke kameni Uchben a zahájil jeho průzkum.
Fotovoltaické panely Spiritu generovaly pouze 400 Wh za jeden sol, čímž byly značně omezeny aktivity roveru.
291
-
300
27.10.
-
6.11.
22 3648
-
3670
2820
-
2800
Rover dokončil průzkum kamene Uchben a popojel západně k dalšímu kameni, nazvanému Lutefisk.
301
-
310
7.11.
-
16.11.
30 3670
-
3370
2800
-
2800
Průzkum kamene Lutefisk. Panoramatické snímkování okolí.
311
-
320
17.11.
-
26.11.
120 3700
-
3820
2800
-
2850
Rover se vydal na jízdu východním směrem, přes 200 metrů širokou plochou oblast, ke sjízdnému svahu.
Po něm by pak měl vyjet až na vrcholek kopce Husband Hill.
321
-
330
27.11.
-
6.12.
120 3820
-
3940
2850
-
2900
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
Cestou rover zkoumal kámen Wishstone.
331
-
340
7.12.
-
17.12.
20 3940
-
3960
2900
-
2910
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
Značné prokluzování kol při jízdě do kopce.
341
-
350
18.12.
-
27.12.
20 3960
-
3980
2910
-
2920
Dálkový i detailní průzkum okolí roveru.
Uvolňování kamene zapadlého do pravého zadního kola roveru.
351
-
360
28.12.
-
6.1.
20 3980
-
4000
2920
-
2930
Průzkum kamene Champagne.
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.

Rok 2005

361
-
370
7.1.
-
16.1.
40 4000
-
4040
2930
-
2950
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
371
-
380
17.1.
-
27.1.
  4040
-
4040
2950
-
2950
Průzkum kamene Peace (RAT broušení, spektrometrická měření, snímkování).
381
-
390
28.1.
-
7.2.
40 4040
-
4080
2950
-
2970
Průzkum kamene Alligator [cca 20 m od kamene Peace] (RAT broušení, spektrometrická měření, snímkování).
391
-
400
8.2.
-
17.2.
40 4080
-
4120
2970
-
2980
Jízda směrem k vyvýšenému místu Larry's Lookout. Dálkový průzkum okolí.
Nahrání nového řídicího programu do roveru.
401
-
410
18.2.
-
28.2.
40 4120
-
4160
2980
-
3000
Průzkum oblasti Paso Robles (APXS, Mössbauer, Mini-TES). Dálkový průzkum okolí.
Spirit dojel k místu Larry's Lookout na vyvýšenině Cumberland Ridge.
411
-
420
1.3.
-
10.3.
10 4160
-
4170
3000
-
3000
Dálkový průzkum okolí. Pořízení panoramatického snímku
Průzkum kamene Watchtower. Znečištění atmosféry a Spiritu omezilo příkon na 350 Wh za den.
Prachový vír očistil fotovoltaické panely Spiritu a ty dodávaly opět až 700 Wh denně.
421
-
430
11.3.
-
20.3.
  4170
-
4170
3000
-
3000
Dálkový průzkum okolí. RAT broušení do kamene Ben's Clod.
Spektroskopický průzkum půdy a kamenů.
431
-
440
21.3.
-
30.3.
40 4170
-
4210
3000
-
3020
Dálkový průzkum okolí.
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
441
-
470
31.3.
-
30.4.
100 4210
-
4310
3020
-
3070
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
Silné prokluzování kol. Cestou měření různých kamenů a dálkový průzkum okolí.
Podařilo se nasnímat pohyb prachových vírů.
471
-
500
1.5.
-
30.5.
90 4310
-
4400
3070
-
3050
Průzkum různých cílů v okolí Larry's Outcrop (rover se k nim vracel).
Detailní měření kamenů (včetně RAT broušení) i dálkový průzkum okolí.
Opět se podařilo nasnímat pohyb prachových vírů.
501
-
530
31.5.
-
30.6.
180 4400
-
4580
3070
-
3100
Dokončení průzkumu v okolí Larry's Outcrop.
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
Rover dojel ke kameni Independence a prozkoumal ho.
531
-
560
1.7.
-
30.7.
110 4580
-
4690
3100
-
3150
Dokončení průzkumu kamene Independence.
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
Cestou průzkum vybraných geologických útvarů.
561
-
590
31.7.
-
31.8.
170 4690
-
4860
3150
-
3250
Pokračování jízdy směrem k vrcholku Husband Hill.
V solu 581 rover dorazil na vrchol Husband Hill (82 m vysoko nad úpatím hor a 106 m nad místem přistání Spiritu).
Pořizování panoramatických snímků a dálkový průzkum z vrcholku Husband Hill.
591
-
620
1.9.
-
30.9.
120 4860
-
4980
3250
-
3250
Pohyb v oblasti vrcholu Husband Hill.
Rover pořizoval panoramata a zkoumal půdu a kameny na vrcholu.
Vědci vybírali cíle a trasu pro další období.
621
-
650
1.10.
-
31.10.
150 4980
-
5130
3250
-
3350
Rover dokončil průzkum vrcholu Husband Hill a pak zahájil sestup východní stranou hor.
651
-
680
1.11.
-
1.12.
330 5130
-
5460
3350
-
3500
Rover pokračoval v sestupu z Husband Hill (jihovýchodním a jižním směrem).
Cestou prováděl detailní měření na vybraných místech, ale i dálkový průzkum včetně snímkování noční oblohy.
681
-
710
2.12.
-
1.1.
370 5460
-
5830
3500
-
3600
Rover pokračoval v sestupu z Husband Hill (jižním směrem).
Cestou prováděl detailní měření na vybraných místech a dálkový průzkum okolí.

Rok 2006

711
-
740
2.1.
-
1.2.
560 5830
-
6390
3600
-
3650
Rover pokračoval v sestupu z Husband Hill jižním směrem k oblasti Home Plate.
Cestou prováděl měření na vybraných místech a dálkový průzkum okolí.
Na konci tohoto období se rover dostal do vzdálenosti cca 100 od Home Plate.
741
-
770
2.2.
-
3.3.
300 6390
-
6690
3650
-
3700
Rover v solu 744 dorazil k oblasti Home Plate a zahájil zde detailní průzkum.
Home Plate je kruhový geologický útvar o průměru asi 80 m se svahy na okrajích a horninami s vrstevnatou strukturou.
771
-
800
4.3.
-
3.4.
150 6690
-
6840
3700
-
3800
Po dokončení průzkumu oblasti Home Plate se rover vydal na cestu ke svahům McCool Hill aby lépe přečkal zimu.
V 779. solu se ale porouchal pohon pravého předního kola roveru a s dalším pohybem začaly být problémy.
Jízda s pěti poháněnými koly byla obtížná a příliš pomalá. Proto bylo rozhodnuto použít jiné místo pro přezimování.
801
-
830
4.4.
-
4.5.
40 6840
-
6880
3800
-
3800
Rover Spirit dojel na severní svah jedné z menších vyvýšenin v Columbia Hills. Toto místo bylo zvoleno jako zimoviště.
Spirit ze svého zimoviště zahájil dlouhodobý dálkový průzkum (pořizování snímků pro panoramatický záběr).
Kromě dálkového průzkumu se rover věnoval i detailnímu rozboru vybraných cílů v dosahu jeho robotické ruky.
831
-
860
5.5.
-
4.6.
  6880
-
6880
3800
-
3800
Spirit pokračoval v dlouhodobém dálkovém průzkumu ze svého zimoviště.
Kromě dálkového průzkumu se rover věnoval i detailnímu rozboru vybraných cílů.
861
-
890
5.6.
-
5.7.
  6880
-
6880
3800
-
3800

Spirit pokračoval v dlouhodobém dálkovém průzkumu ze svého zimoviště (bez pohybu).
Průměrný příkon ze solárních článků byl jen cca 300 Wh denně (cca třetina plného výkonu).
V tomto období byl také do roveru postupně nahrán nový letový software.

891
-
920
6.7.
-
4.8.
  6880
-
6880
3800
-
3800

Rover stále pokračoval v dlouhodobém dálkovém průzkumu ze svého zimoviště (bez pohybu).
Průměrný příkon ze solárních článků byl jen cca 280 Wh denně.
Hlavní činností bylo snímkování okolí pro vytvoření panoramatického záběru.

921
-
950
5.8.
-
4.9.
  6880
-
6880
3800
-
3900

Rover dále pokračoval v dlouhodobém dálkovém průzkumu ze svého zimoviště (bez pohybu).
Průměrný příkon ze solárních článků byl stále jen cca 280 Wh denně.
Hlavní činností bylo snímkování vybraných cílů v okolí roveru.

951
-
980
5.9.
-
5.10.
  6880
-
6880
3800
-
3800

Rover dále pokračoval v dlouhodobém dálkovém průzkumu ze svého zimoviště (bez pohybu).
Průměrný příkon ze solárních článků se zvýšil na cca 300 Wh denně.
Hlavní činností bylo snímkování a rozbor vybraných cílů v okolí roveru, ale také snímkování atmosféry.

981
-
1010
6.10.
-
6.11.
1 6880
-
6880
3800
-
3800

Rover byl stále na svém dlouhodobém stanovišti (bez pohybu).
Planeta Mars se nacházela v konjunkci se Sluncem a aktivity roveru byly omezeny na minimum.
Příkon ze solárních článků se zvýšil na cca 320 Wh denně a v solu 1010 Spirit krátce popojel o 0,71m.

1011
-
1040
7.11.
-
6.12.
1 6880
-
6881
3800
-
3800

Spirit drobně popojížděl a studoval místo, kde byl po celé zimní období.
Rover při průzkumu používal všechny své přístroje včetně brusky RAT.

1041
-
1070
7.12.
-
6.1.
10 6881
-
6891
3800
-
3800

Spirit se krátkými přesuny přibližoval k různým cílům a studoval je svými přístroji.
V tomto období se kolem roveru rozpoutala lokální prachová bouře.
Kvůli zakalené atmosféře se snížil příkon ze solárních panelů až na minimum 267 Wh za sol 1061 (27.12.2006).

Rok 2007

1071
-
1100
7.1.
-
5.2.
29 6891
-
6920
3800
-
3800

Spirit se krátkými přesuny přibližoval k různým cílům a studoval je.
Zkoumány byly blízké kameny a okolní písek, ale kamery snímaly i vzdálenější cíle (oblast Home Plate).
Byly využívány všechny přístoje roveru.

1101
-
1160
6.2.
-
7.4.
160 6920
-
7080
3800
-
3800

Spirit popojížděl kolem oblasti Home Plate.
Cestou zkoumal své blízké i vzdálenější okolí.
Byly využívány všechny přístoje roveru.

1161
-
1220
8.4.
-
9.6.
55 7080
-
7125
3800
-
3800

Spirit popojížděl kolem oblasti Home Plate a zkoumal své blízké i vzdálenější okolí.
Probíhalo koordinované fotografování oblasti se sondou Mars Reconnaissance Orbiter.
Byly využívány všechny přístoje roveru včetně brusky RAT a mikroskopické kamery.

1221
-
1300
10.6.
-
30.8.
45 7125
-
7170
3800
-
3800

Rover přežil velkou globální prachovou bouři, která zakryla Slunce a snížila příkon až pod 260 Wh za sol.
Během několik týdnů bouře byla aktivita roveru omezena na minimum.
Po utišení bouře a částečném očištění solárních panelů větrem rover pokračoval v průzkumu okolí Home Plate.

1301
-
1420
31.8.
-
31.12.
350 7170
-
7520
3800
-
3800

Rover se pomalu pohyboval kolem Home Plate a prováděl průběžná měření a snímkování.
Příkon ze solárních panelů byl stále velmi nízký (pod 300 Wh za sol).
Kvůli poruše pohonu jednoho kola měl rover problémy s jízdou v místech s vyšší vrstvou písku.

Rok 2008 až 2010

Konečná celková mapa trasy Spiritu [Sol 1886] (23.04.2009)Rover Spirit měl problémy s nízkým příkonem ze solárních panelů (stále pod 300 Hw za sol, později i pod 200 Wh za sol) a také s porouchaným kolem, takže popojížděl jen málo v okolí Home Plate a soustředil se na dlouhodobé snímkování svého okolí. V roce 2009 se příkon ze solárních panelů opět zvýšil nad 500 Wh za sol, ale 06.05.2009 (sol 1899) Spirit buhužel uvázl v nesoudržném, sypkém terénu na západní straně Home Plate. Z tohoto místa (pojmenovaného Troy) se už nedokázal vyprostit a dále prováděl jen statická měření a snímkování. Celková ujetá vzdálenost se zastavila na 7730 metrech. Příkon ze solárních panelů postupně klesal až na méně než 150 Wh za sol a 22.03.2010 (sol 2210) se Spirit odmlčel navždy. Pokusy o navázání spojení pokračovaly ze Země až do 25.05.2011, kdy byla mise oficiálně ukončena.


Aktualizováno: 21.06.2011

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety | MER ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.