Obsah > Nepilotované lety > Program Mars (USA) > MER > Akce Opportunity

Stručný přehled akcí MERu Opportunity na povrchu Marsu (od roku 2004)
Datum Ujeto [m] Popis akcí
Sol Den Sol mise vzd.
1 25.1.       Přistání (05:05 UT), prvotní aktivace, první snímky z kamer DIMES, Hazcam, Navcam i Pancam. Opportunity přistál v kráteru o průměru zhruba 20 metrů s dosti tmavým povrchem, stěny kráteru byly vysoké maximálně dva metry. Ve vzdálenosti necelého kilometru se nacházel větší, asi 150 metrový kráter (později pojmenovaný Endurance).
2 26.1.       Pomocí kamer Pancam nalezeno Slunce, test vědeckých přístrojů na rameni IDD, detailnější barevná fotografie z Pancamů. Velmi předběžně vypracovaný plán pro Opportunity počítal nejprve s průzkumem půdy bezprostředně vedle landeru, poté by se rover měl delší dobu zdržet u odkrytého skalního podloží ve vzdálenosti zhruba 10 metrů od landeru. Následovat by měl výjezd z kráteru, pořízení dalšího panoramatu a jízda k většímu kráteru.
3 27.1.       Vyklopení antény HGA, zjištěn problém s termostatem řídícím vyhřívání "ramenního" kloubu (nejblíže roveru) na rameni IDD. Přeseknutí druhého ze tří kabelů, spojujících rover s landerem.
4 28.1.       Rozložení předního páru kol, testy spektrometru Mini-TES. Místo přistání bylo pojmenováno Challenger Memorial Station.
5 29.1.       Rozložení zadního páru kol, měření pomocí spektrometru Mini-TES.
6 30.1.       Rozložení prostředního páru kol. Poslední přípravy před sjezdem na povrch.
7 31.1. 3 3 2 Přeseknutí posledního kabelu, spojujícího rover s landerem. Přejezd roveru na povrch Marsu (urazil cca 3 m za 83 sekund). Azimut 32°.
8 1.2.   3 2 Měření spektrometrem MiniTES, potvrdilo přítomnost hematitu v některých místech okolí přistání roveru.
9 2.2.   3 2 Bylo zveřejněno úplné barevné panorama okolí přistání (jen vnitřek kráteru). Přístroje na rameni IDD byly připraveny k práci.
10 3.2.   3 2 Probíhalo snímkování povrchu Marsu mikroskopickou kamerou MI a měření půdy spektrometrem Mössbauer.
11 4.2.   3 2 Probíhalo měření půdy spektrometry Mössbauer a APXS.
12 5.2. 4 7 5 Rover popojel o další 3 m směrem k odkrytém skalnímu podloží. Kameny však ještě nebyly v dosahu ramene IDD.
13 6.2. 2 9 7 Rover popojel o další 2 m směrem k odkrytém skalnímu podloží. Kameny však stále nebyly v dosahu ramene IDD.
14 7.2. 1 10 8 Nejprve proběhla analýza půdy a rover pak popojel zbývající necelý metr ke kameni Stone Mountain (pravý dolní okraj podloží).
15 8.2.   10 8 Detailní průzkum kamene Stone Mountain mikroskopickou kamerou MI a spektrometry Mössbauer a APXS.
16 9.2. 4 14 6 Zahájena cesta kolem dolního okraje odkrytých skal (couvnutí, pootočení, popojetí) až k první zastávce (A). Pomocí snímků ze sondy MGS se podařilo lokalizovat přesné místo přistání roveru.
17 10.2. 8 22 7 Rover přejel na zastávku B.
18 11.2.   22 7 Průzkum okolí zástávky B.
19 12.2. 6 28 8 Rover přejel na zastávku C. Průzkum okolí.
20 13.2.   28 8 Rover odmítl vykonat jeden ze zadaných pohybů ramene IDD a kvůli tomu zůstal stát na místě.
21 14.2. 9 37 4 Rover přejel na zastávku, určenou k průzkumu půdy.
22 15.2. 1 38 4 Průzkum půdy v místech, kde Mini-TES indikoval výskyt hematitu. Ve spolupráci se sondou MGS proběhlo měření vlastností (teploty) atmosféry Mini-TESem.
23 16.2.   38 4 Rover svým pravým předním kolem vyryl brázdu hlubokou cca 10 cm a pak prohlubeň začal zkoumat přístroji na rameni IDD.
24 17.2.   38 4 Průzkum půdy ve vytvořené prohlubni (MI, Mössbauer, APXS).
25 18.2.   38 4 Pokračoval průzkum v prohlubni.
26 19.2. 15 53 8 Rover se vrátil ke dříve navštíveným kamenům (u zastávky B) do oblasti nazvané El Capitan, vybrané k detailnímu rozboru.
27 20.2.   53 8 Snímkování oblasti El Capitan (Pancam, Mini-TES, MI).
28 21.2.   53 8 Detailní snímkování vybraných míst oblasti El Capitan (MI).
29 22.2.   53 8 Měření v oblasti El Capitan (Mössbauer, APXS, Pancam, Mini-TES, MI).
30 24.2.   53 8 Opportunity poprvé použil brusku RAT a během dvouhodinového broušení se dostal do hloubky 4 mm vybraného kamene McKittrick v dolní části oblasti El Capitan.
31 25.2.   53 8 Měření ve výbrusu (MI, APXS, Mini-TES, Mössbauer). U roveru se začal projevovat občasný nedostatek elektrické energie.
32 26.2.   53 8 Měření ve výbrusu a na dalších místech oblasti El Capitan.
33 27.2.   53 8 Měření v oblasti El Capitan. Rover popojel o 15 cm, aby dosáhl do horní části oblasti.
34 28.2.   53 8 Druhé broušení, tentokrát kamene Guadalupe v horní části oblasti El Capitan. Měření v novém výbrusu.
35 29.2.   53 8 Měření v horní části oblasti El Capitan. Pancamy snímaly okolní pláně.
36 1.3.   53 8 Měření v oblasti El Capitan. Rover mírně couvl, aby oblast mohly snímat kamery Pancam a spektrometr Mini-TES.
37 2.3. 5 58 8 Dokončeno měření v oblasti El Capitan. Rover popojel k oblastem Big Bend a Last Chance.
38 3.3.   58 8 Měření v oblasti Last Chance.
39 4.3.   58 8 Intenzivní snímání oblasti Last Chance mikroskopickou kamerou MI (přes 100 snímků).
40 5.3.   58 8 Měření v oblasti Last Chance (APXS, Pancam, Mini-TES, MI).
41 6.3. 12 70 8 Rover nejprve ještě nasnímal cíl Wave Ripple a pak přejel do oblasti Slick Rock.
42 7.3.   70 8 Neúspěšný pokus o vybroušení díry do kamene Flat Rock. Měření Flat Rocku pomocí APXS.
43 8.3.   70 8 Testování brusky RAT (ověřena možnost zvýšení provozního proudu). Měření v oblasti Slick Rock.
44 9.3.   70 8 Bruska RAT se dostala do hloubky 3 mm do kamene Flat Rock. Zahájení měření ve výbrusu.
45 10.3.   70 8 Měření ve výbrusu a v okolí. Snímkování oblohy a atmosféry.
46 11.3.   70 8 Měření v oblasti Berry Bowl se zaměřením na drobné kuličky (MI, Mössbauer, Mini-TES, APXS).
47 12.3.   70 8 Dokončení měření v oblasti Berry Bowl.
48 13.3. 10 80 8 Rover přejel do oblasti Shoemaker's Patio (stále uvnitř kráteru pojmenovaného jako Eagle Crater).
49 14.3. 2 82 8 Po ranním průzkumu v místě zastavení dojel rover ke kameni Shark's Tooth.
50 15.3.   82 8 Průzkum kamene Shark's Tooth (APXS, MI, Mössbauer) a také okolí kráteru (Pancam).
51 16.3. 15 97 10 Levé přední kolo bylo použito k odření kamene Carousel. Toto místo pak bylo vyfotografováno. Pak rover přejel do oblasti pro zkoumání půdy v jižní části kráteru (první z pěti plánovaných).
52 17.3. 6 103 6 Podrobný průzkum půdy před roverem, odpoledne přesun ke druhému místu pro zkoumání půdy.
53 18.3. 5 108 4 Po průzkumu půdy na zastávce rover přejel do třetí plánované oblasti.
54 19.3. 7 115 2 Po průzkumu půdy na zastávce rover přejel do čtvrté plánované oblasti a vyryl zde brázdu pro následný průzkum.
55 20.3. 12 127 9 Po průzkumu půdy na zastávce rover přejel do páté (poslední) plánované oblasti.
56 21.3. 13 140 10 Rover se pokusil vyjet z kráteru, ale kvůli prokluzování kol na písčitém povrchu se mu to nepodařilo.
57 22.3. 15 155 20 Opportunity úspěšně vyjel z kráteru jinou trasou a zastavil se na planině cca 9 m od okraje Eagle kráteru.
58 23.3. 10 165 12 Rover se vrátil ke kráteru, aby prozkoumal světlý materiál na jeho okraji.
59 24.3.   165 12 Měření na okraji kráteru a snímkování panoramatu okolí.
60 25.3.   165 12 Dokončení spektrometrických měření světlého materiálu u kráteru a snímkování panoramatu.
61 26.3. 20 185 25 Rover přejel do oblasti s tmavým materiálem stále poblíž okraje Eagle kráteru.
62 27.3. 35 220 35 Jízda směrem ke kameni Bounce (jedinému většímu kameni v blízkém okolí Eagle kráteru).
63 28.3. 25 245 40 Rover dojel ke kameni Bounce a pak došlo k poškození pracovní paměti roveru a na Zemi bylo přijato jen chybové hlášení.
64 29.3.   245 40 Technikům se podařilo lokalizovat poškozenou část paměti roveru a vyřadit ji z používání. Tím byl rover opět v pořádku.
65 30.3.   245 40 Měření kamene Bounce a jeho okolí (MI, Pancam, Mössbauer, Mini-TES).
66 1.4.   245 40 Bruska RAT vytvořila v kameni Bounce výbrus hluboký přes 6 mm. Měření ve výbrusu (Mössbauer) a snímkování okolí (Mini-TES, Pancam).
67 2.4.   245 40 Měření ve výbrusu (MI, Mössbauer, APXS) a snímkování okolí (Mini-TES, Pancam).
68 3.4. 1 246 40 Mikroskopické snímkování kamene Bounce.
69 4.4.   246 40 Dokončení průzkumu kamene Bounce. Dlouhodobý plán předpokládal postupně dojet ke kráteru Endurance (cca 750 m daleko).
70 5.4. 100 346 110 Rover přejel k oblasti Anatolia (mělké sinusovité koryto s kameny jako v Eagle kráteru).
71 6.4. 34 380 130 Opportunity dojel do bezprostřední blízkosti koryta Anatolia a snímkoval ho.
72 7.4. 50 430 170 Jízda kolem koryta Anatolia.
73 8.4. 17 447 180 Rover vyhloubil levým předním kolem další jamku do půdy Marsu a pokračoval v cestě kolem koryta.
74 9.4.   447 180 Měření na okraji koryta Anatolia. Příprava na čtyřdenní nahrávání nového řídicího softwaru.
75 10.4.   447 180 První den nahrávání nového řídicího software. Cílem je zvýšit bezpečnost a produktivitu roveru.
76 11.4.   447 180 Druhý den nahrávání nového řídicího software. Vylepšená autonomní navigace.
77 12.4.   447 180 Třetí den nahrávání nového řídicího software. Zlepšení autonomní reakce na případné anomálie (např. s flash pamětí).
78 13.4.   447 180 Čtvrtý den nahrávání nového řídicího software. Zavedení možnosti velmi úsporného módu pro šetření elektrické energie.
79 14.4.   447 180 Rover byl restartován s novým řídicím software. Bylo ověřeno, že funguje podle předpokladů. Obnovení měření v oblasti dříve vyhloubené jamky.
80 15.4.   447 180 Detailní měření v oblasti dříve vyhloubené jamky poblíž okraje brázdy Anatolia.
81 16.4. 40 487 220 Po dokončení ranního měření se rover vydal na cestu ke kráteru Fram, což je zastávka na trase ke kráteru Endurance.
82 17.4. 141 628 360 Opportunity ujel celkem 140 m za cca 3 hodiny, z toho cca 85 m jel s autonomní navigací. Dostal se tak na cca 90 m ke kráteru Fram.
83 18.4. 75 703 430 Další jízda ke kráteru Fram.
84 19.4. 25 728 450 Rover dojel do bezprostřední blízkosti ke kráteru Fram.
85 20.4. 11 739 460 Focení vnitřku kráteru Fram. Rover popojel ke kameni Pilbara.
86 21.4.   739 460 Bruska RAT vyhloubila v kameni Pilbara díru hlubokou 7,2 mm.
87 22.4.   739 460 Měření ve výbrusu (Mössbauer, APXS, MI).
88 23.4. 33 772 480 Po dokončení měření u kamene Pilbara rover pokračoval v cestě ke kráteru Endurance a nakonec vyhloubil mělkou rýhu.
89 24.4.   772 480 Měření v okolí vyhloubené rýhy (Mössbauer).
90 25.4.   772 480 Měření v okolí vyhloubené rýhy (APXS).
91 26.4. 40 812 510 Další cesta ke kráteru Endurance (k okraji zbývalo ještě cca 160 m).
92 27.4. 60 872 560 Cesta ke kráteru Endurance.
93 28.4. 46 918 600 Cesta ke kráteru Endurance (k okraji zbývalo ještě cca 70 m).
94 29.4. 50 968 645 Cesta ke kráteru Endurance.
95 30.4. 17 985 660 Rover dojel k západnímu okraji kráteru Endurance. Kráter má průměr cca 130 m a je hluboký cca 10 m.
96 1.5.   985 660 Fotografický průzkum kráteru Endurance (199 snímků z kamer Pancam).
97 2.5.   985 660 Fotografický průzkum kráteru Endurance (155 snímků z kamer Pancam). Měření půdy spektrometrem Mössbauer.
98 3.5.   985 660 Fotografický průzkum kráteru Endurance. Měření půdy spektrometrem APXS.
99 4.5.   985 660 Fotografický průzkum kráteru Endurance.
100 6.5.   985 660 Fotografický průzkum kráteru Endurance.
101 7.5.   985 660 Rover poprvé využil režimu hlubokého spánku "deep sleep" pro úsporu energie přes noc.
102 8.5. 31 1016 655 Prověření přístrojů po probuzení z hlubokého spánku, pak jízda jižním směrem kolem okraje kráteru Endurance.
103 9.5. 13 1029 670 Jízda k oblasti Karatepe.
104 10.5. 25 1054 690 Opportunity dojel ke kameni Lion Stone (o výšce 10 cm a délce 30 cm), který byl pravděpodobně vyvržen z kráteru.
105 11.5.   1054 690 Průzkum kamene Lion Stone (MI, Mössbauer, APXS).
106 12.5. 2 1056 690 Průzkum okolí kamene Lion Stone. Krátké přemístění do polohy vhodné pro použití brusky RAT.
107 13.5.   1056 690 Broušení prohlubně do kamene Lion Stone (bruskou RAT) a zahájení měření v prohlubni (APXS).
108 14.5. 32 1088 705 Měření v prohlubni kamene Lion Stone (Mössbauer, MI), pak jízda kolem kráteru Endurance.
109 15.5. 41 1129 720 Jízda kolem kráteru Endurance.
110 16.5. 41 1170 760 Ráno jizda, pak hrabání do povrchu pomocí kola.
111 17.5. 40 1210 795 Další jízda kolem kráteru Endurance.
112 18.5.   1210 795 Fotografický průzkum okolí roveru. Vzhledem k nevýhodnému náklonu solárních panelů se značně vybily akumulátory roveru.
113 19.5.   1210 795 Dobíjení palubních akumulátorů v režimu spánku.
114 20.5.   1210 795 Dálkový průzkum okolí a dobíjení akumulátorů.
115 21.5. 12 1222 800 Jízda blíž k okraji kráteru Endurance.
116 22.5. 2 1224 800 Rover se přesunul do pozice pro dlouhodobější snímkování vnitřku kráteru Endurance.
117 23.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
118 24.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
119 25.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
120 26.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
121 27.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
122 28.5.   1224 800 Snímkování kráteru Endurance a jeho okolí.
123 29.5.   1224 800 Měření na okraji kráteru (APXS, Mössbauer, MI).
124 30.5.   1224 800 Měření na okraji kráteru (Mini-TES, Mössbauer, MI).
125 31.5.   1224 800 Měření na okraji kráteru (MI).
126 1.6. 75 1299 750 Dokončení měření a zahájení jízdy zpět kolem kráteru.
127 2.6. 50 3149 710 Pokračování návratu kolem kráteru, odpoledne snímkování okolí.
128 3.6. 13 1362 710 Rover se přiblížil k okraji kráteru, ale bylo rozhodnuto, že není na vhodném místě pro sjezd dovnitř.
129 4.6. 34 1396 680 Další zpětná cesta kolem kráteru směrem ke kameni Lion Stone.
130 5.6. 45 1441 670 Rover dojel zpět do oblasti Karatepe, která byla vybrána pro sjezd do kráteru.
131 6.6. 12 1453 675 Rover se přiblížil k okraji kráteru a snímkoval možné cesty dovnitř.
132 7.6. 3 1456 675 Opportunity se přesunul do pozice, ve které už byl předními koly za okrajem kráteru Endurance.
133 8.6. 2 1458 675 Rover vjel všemi koly do kráteru a hned zase zpět aby zjistil sklon svahu a ověřil možnost bezpečného sjezdu i výjezdu.
134 9.6. 5 1460 680 Rover Opportunity zahájil sestup do kráteru Endurance. Nejprve se posunul 3,9 metru dolů, poté couvnul 1,4 metru zpět.
135 11.6. 1 1465 681 Rover popojel blíže ke kameni Tennessee. Rover zůstal stát v náklonu cca 20°.
136 12.6.   1465 681 Dálkový průzkum kráteru.
137 13.6. 1 1466 682 Rover dojel ke kameni Tennessee, vybranému pro detailní průzkum.
138 14.6.   1466 682 Opportunity bruskou RAT vybrousil v kameni Tennessee díru hlubokou 8,12 mm (zatím nejhlubší ze všech výbrusů).
139 15.6.   1466 682 Měření ve výbrusu (MI, Mössbauer, APXS).
140 16.6.   1466 682 Měření ve výbrusu (Mini-TES, Mössbauer).
141 17.6. 1 1467 683 Dokončení měření ve výbrusu (Mössbauer) a přejezd k rozhraní geologických vrstev hlouběji v kráteru. Snímkování okolí.
142 18.6.   1467 683 Měření na rozhraní několika geologických vrstev (MI, APXS, Mössbauer).
143 19.6.   1467 683 Broušení do kamene Cobble Hill v geologické vrstvě B (dosažena hloubka 3 mm). Rover přitom stál na svahu o sklonu přes 23°.
144 20.6.   1467 683 Měření ve výbrusu kamene Cobble Hill (Mössbauer, MI).
145 21.6.   1467 683 Broušení do kamene Virginia v geologické vrstvě C (dosažena hloubka 4,3 mm).
146 22.6.   1467 683 Měření ve výbrusu kamene Virginia (MI, APXS).
147 23.6.   1467 683 Měření ve výbrusu kamene Virginia (Mössbauer). Snímkování vnitřku kráteru Endurance.
148 24.6.   1467 683 Broušení do kamene London v geologické vrstvě D (dosažena hloubka 4,5 mm). Měření ve výbrusu (APXS).
149 25.6.   1467 683 Měření ve výbrusu kamene London (APXS, MI, Mössbauer).
150 26.6. 1 1468 684 Dokončení měření kamene London (Mössbauer). Pak rover popojel hlouběji do kráteru a dostal se na svah o sklonu 25,6°.
151 27.6.   1468 684 Broušení do kamene Grindstone v geologické vrstvě E. Měření ve výbrusu (Mössbauer).
152 28.6.   1468 684 Měření ve výbrusu kamene Grindstone (Mössbauer, APXS).
153 29.6.   1468 684 Broušení do kamene Kettlestone (už šestý výbrus v kráteru Endurance). Měření ve výbrusu (Mössbauer).
154 30.6.   1468 684 Měření ve výbrusu kamene Kettlestone (Mössbauer, MI, APXS).
155 1.7. 1 1469 685 Dokončení měření kamene Kettlestone (APXS). Pak rover couvnul do pozice pro snímkování výbrusů.
156 2.7.   1469 685 Chyba v komunikaci s roverem. Proběhlo pouze odesílání dříve naměřených dat.
157 3.7. 2 1471 687 Snímkování výbrusů. Poté rover jel hlouběji do kráteru a zůstal stát ve sklonu 28,6°.
158 4.7.   1471 687 Snímkování mraků v atmosféře Marsu. Mikroskolické snímkování okolí roveru. Krátký pohyb roveru do sklonu 26,4°.
159 5.7.   1471 687 Dálkový průzkum atmosféry (Mini-TES, Pancam).
160 6.7.   1471 687 Mikroskopické snímkování kamene Millstone v geologické vrstvě F.
161 7.6.   1471 687 Broušení do kamene Millstone (hloubka 6.3 mm). Měření ve výbrusu (APXS).
162 8.6.   1471 687 Měření ve výbrusu kamene Millstone (APXS, MI, Mössbauer).
163 9.6.   1471 687 Měření ve výbrusu kamene Millstone (Mössbauer).
164 10.6.   1471 687 Snímkování okolí kamerami Pancam.
165 11.7.   1471 687 Snímkování okolí kamerami Pancam.
166 12.7.   1471 687 Snímkování možné trasy hlouběji do kráteru Endurance. Měření místa Dahlia (Mössbauer).
167 13.7.   1471 687

Měření místa Dahlia (Mössbauer, MI). Zahájení měření prachu na zachycovacím magnetu roveru (APXS).

168 14.7.   1471 687 Měření prachu na magnetu roveru (APXS, Mössbauer). Snímkování okolí.
169 15.7. 3 1474 689 Pokračování v sestupu do kráteru na svahu o sklonu téměř 30°.
170 17.7.     689 Pancam snímkování útvarů Razorback (pás kamenných hrotů) a Flatland.
171 18.7. 4 1478 691 Přejezd pod útvar Razorback (ke kameni Arnodl Ziffel). Snímkování okolí (Mini-TES, Navcam). Rover byl cca 11 m od okraje kráteru.
172 19.7.   1478 691 Snímkování fotovoltaických panelů a kalibračního terčíku na roveru.
173 10.7.   1478 691 Mikroskopické snímkování kamene Arnodl Ziffel.
174 21.7.   1478 691 Průzkum kamene Arnodl Ziffel (MI, Mössbauer, APXS).
175 22.7. 2 1480 692 Snímkování okolí a pak jízda hlouběji do kráteru.
176 23.7.   1480 692 Přejezd ke kameni Diamond Jenness.
177 24.7.   1480 692 RAT broušení do kamene Diamond Jenness (dosažena hloubka jen 2 mm). Měření ve výbrusu (APXS).
178 25.7.   1480 692 Opakované RAT broušení do kamene Diamond Jenness (dosažena hloubka 7 mm). Měření ve výbrusu (Mössbauer).
179 26.7.   1480 692 Měření ve výbrusu (Mössbauer, APXS).
180 27.7. 2 1482 693 Přesun do pozice vhodné k dálkovému snímkování kamene Diamond Jenness.
181 28.7. 2 1484 694 Jízda ke kameni Mackenzie.
182 29.7.   1484 694 RAT broušení do kamene Mackenzie. Měření ve výbrusu (Mössbauer) a současně i snímkování kamerami Pancam.
183 30.7.   1484 694 Měření ve výbrusu (Mössbauer, APXS).
184 31.7. 8 1492 700 Měření ve výbrusu (APXS, Pancam, Mini-TES). Jízda do oblasti Inuvik (cca 20 m od okraje kráteru Endurance).
185 1.8. 2 1494 701 Přesun ke kameni Tuktoyuktuk. Snímkování okolí.
186 2.8.   1494 701 Snímkování okolí. RAT broušení do kamene Tuktoyuktuk (7.7 mm). Měření ve výbrusu (APXS).
187 3.8.   1494 701 Měření ve výbrusu (Mössbauer).
188 4.8. 2 1496 702 Krátká jízda směrem k příštím cílům. Test přenosu dat přes sondu Mars Express.
189 5.8. 4 1500 703 Pokračování jízdy v kráteru.
190 6.8. 4 1504 704 Jízda směrem ke kameni Alex Heiberg. Svah v těchto místech byl cca 17°. Snímkování okolí.
191 7.8. 6 1510 705 Pokračování jízdy ke kameni Alex Heiberg.
192 8.8. 5 1515 708 Rover dojel do blízkosti kamene Alex Heiberg.
193 9.8. 2 1517 710 Přesun do pozice pro průzkum kamene Alex Heiberg.
194 10.8.   1517 710 RAT broušení do kamene Alex Heiberg. Měření ve výbrusu (APXS).
195 11.8.   1517 710 Měření ve výbrusu (APXS, MI, Mössbauer). Snímkování okolí.
196 12.8. 1 1518 710 Dokončení průzkumu kamene Alex Heiberg jeho snímkováním z odstupu.
197 13.8.   1518 710 Snímkování okolí.
198 14.8.   1518 710 Snímkování a měření půdy v okolí roveru.
199 15.8.   1518 710 Snímkování a měření půdy v okolí roveru. Plánované RAT broušení se nezdařilo (přístroj se dočasně zablokoval).
200 16.8.   1518 710 Dálkový průzkum okolí roveru.
201
-
210
17.8.
-
26.8.
40 1518
-
1558
710
-
710
Rover se nejprve pokusil jet blíž k dunám na dně kráteru, ale kvůli nebezpečnému terénu byl vrácen ke kameni Alex Heiberg.
Pak se rover přesunul ke kameni Escher.
211
-
220
27.8.
-
6.9.
  1558 710 RAT broušení do kamene Escher. Měření ve výbrusu a v okolí.
221
-
230
7.9.
-
16.9.
  1558 710 Konjunkce Slunce a Marsu znemožnila komunikaci s roverem.
Byl prováděn jen dálkový průzkum a sběr dat bez pohybu.
231
-
240
17.9.
-
26.9.
16 1558
-
1574
710
-
715
Rover pokračoval v jízdě uvnitř kráteru Endurance.
Probíhala měření spektrometry, mikroskopické snímkování a dálkový průzkum kamerami.
241
-
250
27.9.
-
7.10.
38 1574
-
1612
715
-
720
Průzkum vnitřku kráteru Endurance i dálkový průzkum atmosféry.
Rover se přesunul ke kameni Wopmay (vzhledově připomínajícímu mozek).
251
-
260
8.10.
-
17.10.
18 1612
-
1630
720
-
720
Závěrečné přiblížení ke kameni Wopmay a zahájení jeho průzkumu.
Pokračoval i dálkový průzkum okolí.
261
-
270
18.10.
-
27.10.
10 1630
-
1640
720
-
720
Důkladný průzkum kamene Wopmay z různých směrů.
Fotovoltaické panely generovaly až 700 Wh elektrické energie za jeden sol, což postačovalo k normální činnosti roveru.
271
-
280
28.10.
-
7.11.
20 1640
-
1660
720
-
725
Postupný přesun k oblasti Burns Cliff. Snímkování okolí.
281
-
290
8.11.
-
17.11.
30 1660
-
1690
725
-
730
Rover se dostal do nejvýchodnějšího dostupného místa v kráteru Endurance.
Zůstal stál na pevném (kamenitém) povrchu na západním okraji místa Burns Cliff, odkud zahájil jeho výzkum.
291
-
300
18.11.
-
27.11.
50 1690
-
1740
730
-
720
Dálkový průzkum oblasti Burns Cliff.
Poté rover zamířil směrem zpět na západní stranu kráteru a chystal se k výjezdu z kráteru.
301
-
310
28.11.
-
7.12.
30 1740
-
1770
720
-
710
RAT broušení a následný průzkum kamenů Paikea a Wharenhui.
311
-
320
8.12.
-
18.12.
80 1770
-
1850
710
-
680
Rover vyjel z kráteru Endurance a po dálkovém průzkumu zamířil na jih k místu dopadu svého tepelného štítu.
321
-
330
19.12.
-
28.12.
190 1850
-
2040
680
-
790
Rover dojel do blízkosti tepelného štítu, který se při dopadu na povrch rozpadl na dvě části (a spoustu drobných úlomků).
331
-
340
29.12.
-
7.1.
35 2040
-
2075
790
-
800
Průzkum zbytků tepelného štítu.

Rok 2005

341
-
350
8.1.
-
17.1.
25 2075
-
2100
800
-
800
Průzkum kamene Heat Shield Rock poblíž zbytků tepelného štítu.
351
-
360
18.1.
-
27.1.
200 2100
-
2300
800
-
900
Dokončení průzkumu zbytků tepelného štítu.
Zahájení jízdy směrem na jih (ke kráteru Argo cca 300 m daleko od zbytků tepelného štítu).
361
-
370
28.1.
-
7.2.
200 2300
-
2500
900
-
1050
Pokračování jízdy směrem na jih. Dálkový průzkum kamene Strange Rock.
Vyhloubení brázdy v písčitém povrchu levým předním kolem roveru a její následný průzkum.
371
-
380
8.2.
-
17.2.
60 2500
-
2560
1050
-
1100
Průzkum vyhloubené brázdy (MI, Mössbauer, APXS). Dálkový průzkum okolí.
Nahrání nového řídicího programu do roveru a jeho vyzkoušení.
Průzkum kamene Russet.
381
-
390
18.2.
-
27.2.
540 2560
-
3100
1100
-
1550
Pokračování jízdy směrem na jih.
Cestou dálkový průzkum okolí.
391
-
400
28.2.
-
9.3.
300 3100
-
3400
1550
-
1800
Průzkum kamene Normady.
Porucha spektrometru MiniTES.
Pokračování jízdy směrem na jih. Rover dojel ke kráteru Vostok, který je téměř celý zasypaný pískem.
401
-
410
10.3.
-
20.3.
900 3400
-
4300
1800
-
2600
Průzkum kamene Gagarin (včetně RAT broušení).
Pokračování jízdy směrem na jih. Cestou snímkování okolí.
Rover dokázal ujet až 100 m za hodinu (v solu 406) a až 220 m za jeden sol (v solu 410).
411
-
420
21.3.
-
30.3.
500 4300
-
4800
2600
-
3000
Další jízda směrem na jih.
Rover dojel k větší písečné duně a prozkoumal ji.
421
-
450
31.3.
-
30.4.
550 4800
-
5350
3000
-
3400
Další jízda směrem na jih. Problémy s natáčením pravého předního kola.
Cestou průzkum menších kráterů. Dálkový průzkum okolí.
V solu 446 rover zapadl do duny z jemného písku a zastavil se.
451
-
480
1.5.
-
30.5.
  5350
-
5350
3400
-
3400
Zapadnutí bylo velmi důkladné. Po testech na Zemi se rover pokoušel o vyproštění.
Každý sol podle příkazů ze Země kola vykonala několik obrátek směrem zpět (ven z duny).
Postup byl však velmi pomalý. Prokluz 99,5%. Kola se otočila o 65 metrů ale rover se posunul jen o 35 centimetrů.
481
-
510
31.5.
-
30.6.
10 5350
-
5360
3400
-
3400
V solu 484 (04.06.2005) se rover konečně vyprostil z duny nazvané Purgatory Dune.
Dálkový průzkum duny.
Pomalý návrat k duně kvůli jejímu důkladnému průzkumu.
511
-
540
1.7.
-
30.7.
290 5360
-
5650
3400
-
3600
Ukončení průzkumu Purgatory Dune.
Pokračování v jízdě směrem na jih (s nastaveným bezpečnějším limitem prokluzu kol).
Cestou dálkový průzkum okolí.
541
-
570
31.7.
-
31.8.
100 5650
-
5750
3600
-
3700
Pokračování v jízdě směrem na jih.
Rover dojel do oblasti s plochými kameny.
Průzkum kamenů včetně RAT broušení. V solu 563 došlo k neplánovanému resetování palubního počítače.
571
-
600
1.9.
-
1.10.
190 5750
-
5940
3700
-
3800
Pokračování v jízdě směrem na jih, cestou probíhal standardní průzkum.
Rover dojel na dohled ke kráteru Erebus.
Na roveru došlo dvakrát k neočekávanému resetu počítače a přepnutí do režimu hlubokého spánku.
601
-
630
2.10.
-
1.11.
330 5940
-
6370
3800
-
4000
Rover postupně objížděl kráter Erebus západním směrem.
Ke konci období se zvýšila prašnost v atmosféře a rover musel šetřit s energií.
631
-
660
2.11.
-
1.12.
130 6370
-
6500
4000
-
4050
Průzkum výchozů geologického podloží v okolí kráteru Erebus.
Příkon energie z fotovoltaických panelů se vrátil k normálu (prach byl zřejmě opět odfouknut větrem).
Na konci období se roveru nepodařilo složit robotické rameno do přepravní polohy.
661
-
690
2.12.
-
1.1.
  6500
-
6500
4050
-
4050
Kvůli problémům se skládáním robotického ramene stál rover na místě a zkoumal okolí kráteru Erebus.

Rok 2006

691
-
720
2.1.
-
1.2.
5 6500
-
6505
4050
-
4050
Robotické rameno se podařilo složit do přepravní polohy a rover vykonal pár zkušebních pohybů.
Průzkum okolí kráteru Erebus byl dokončován a v plánu byla další jízda na jih k velkému kráteru Victoria.
Kráter Victoria byl vzdálen ještě asi 2 km.
721
-
750
2.2.
-
4.3.
110 6505
-
6615
4050
-
4150
Rover zahájil další cestu směrem na jih.
Rover se přitom stále nacházel na okraji kráteru Erebus, pomalu ho objížděl a prováděl jeho průzkum.
751
-
780
5.3.
-
4.4.
555 6615
-
7170
4150
-
4650
Po dokončení průzkumu kráteru Erebus rover zrychlil svoji jízdu směrem na jih.
Pohyb probíhal bez problémů. Cestou rover prováděl pravidelný dálkový průzkum i měření blízkého okolí.
Ke kráteru Victoria zbývalo ještě cca 1500 m.
781
-
810
5.4.
-
6.5.
405 7170
-
7575
4650
-
4900
Rover postupoval dále směrem na jih.
Cestou probíhal občasný dálkový průzkum i měření blízkého okolí.
Kráter Victoria byl vzdálen asi 1250 m a jeho okraj už byl identifikován na fotografiích z roveru.
811
-
840
7.5.
-
5.6.
395 7575
-
7970
4900
-
5150
Rover postupoval dále směrem na jih ale v solu 833 opět zapadl do prachové duny.
Vyprošťování trvalo více než týden, ale bylo úspěšné. Okraj kráteru Victoria byl ještě cca 1000 m daleko.
Nebezpečná duna, pojmenovaná Jammerbugt, byla vyfotografována a rover pak obnovil další jízdu k jihu..
841
-
870
6.6.
-
5.7.
450 7970
-
8420
5150
-
5550
Rover postupoval dále směrem na jih a cestou prováděl dálkový průzkum i měření blízkého okolí.
Na konci období byl okraj kráteru Victoria ještě cca 600 m daleko.
Před roverem byl ale ve vzdálenosti cca 100 m menší kráter Beagle, cíl nejbližšího výzkumu.
871
-
900
6.7.
-
5.8.
260 8420
-
8680
5550
-
5800
Rover menší oklikou dojel po pevnějším podloží k zajímavému kráteru Beagle a zahájil zde podrobný průzkum.
Okraj velkého kráteru Victoria byl ještě cca 500 m daleko.
901
-
930
6.8.
-
5.9.
450 8680
-
9130
5800
-
6200
Rover dokončil snímkování kráteru Beagle a pak postupoval dále směrem na jih.
Cestou prováděl dálkový průzkum i měření blízkého okolí. Postup brzdily problémy se skládáním ramene IDD.
Na konci období byl okraj kráteru Victoria už jen cca 100 m daleko.
931
-
960
6.9.
-
6.10.
270 9130
-
9400
6200
-
6300

V solu 952 (26.09.2006) rover Opportunity dorazil k okraji kráteru Victoria a zahájil jeho dálkový průzkum.
Kromě panoramatu kráteru bylo fotografování zaměřeno na útesy Cape Verde a Cabo Frio.
Na konci období rover ještě přejel nad útes Cape Verde, kde ho z oběžné dráhy zachytila kamera HiRISE sondy MRO.

961
-
990
7.10.
-
6.11.
  9400
-
9400
6300
-
6300

Rover celý měsíc stál na útesu Cape Verde na okraji kráteru Victoria.
Planeta Mars se nacházela v konjunkci se Sluncem a aktivity roveru byly omezeny na minimum.

991
-
1020
7.11.
-
6.12.
190 9400
-
9590
6300
-
6300

Rover Opportunity se vydal na cestu kolem kráteru Victoria.
Cestou se přibližoval k okraji a odtud pořizoval panoramata kráteru a jeho okolí.
Na konci tohoto období byl rover v oblasti Bottomless Bay.

1021
-
1050
7.12.
-
6.1.
210 9590
-
9800
6300
-
6350

Rover pokračoval v cestě kolem kráteru Victoria.
Studoval různé cíle v okolí kráteru i stav atmosféry.
Rover zkoumal kámen Santa Catarina, který je buď meteoritem, nebo kamenem vyvrženým z hlubin kráteru Victoria.

Rok 2007

1051
-
1080
7.1.
-
6.2.
220 9800
-
10030
6300
-
6400

Rover pokračoval v cestě kolem kráteru Victoria.
Studoval různé cíle v okolí kráteru i stav atmosféry.
Rover se v tomto období pohyboval v oblasti útesu Cape Desire.

1081
-
1140
7.2.
-
8.4.
370 10030
-
10400
6400
-
6500

Rover pokračoval v cestě kolem kráteru Victoria.
Studoval různé cíle v okolí kráteru i stav atmosféry.
Na konci období byl rover v oblasti útesu Cape St. Vincent.

1141
-
1200
9.4.
-
9.6.
600 10400
-
11200
6500
-
6300

Rover dokončil částečný objezd kráteru Victoria až k útesu Tierra del Fuego (cca 100° od Duck Bay)..
V solu 1153 se otočil a zahájil cestu zpět k Duck Bay, kde je vhodné místo pro vjetí do kráteru.
Na konci období byl rover už jen asi 150 od Duck Bay.

1201
-
1280
10.6.
-
31.8.
300 11200
-
11500
6300
-
6300

Rover přežil velkou globální prachovou bouři, která zakryla Slunce a snížila příkon až pod 130 Wh za sol.
Během několik týdnů bouře byla aktivita roveru omezena na minimum.
Po utišení bouře a částečném očištění solárních panelů větrem rover dojel k Duck Bay a chystal se vjet do kráteru.

1281
-
1399
1.9.
-
31.12.
150 11500
-
11650
6300
-
6350

Rover vjel do kráteru Victoria a prozkoumal několik okrajových vrstev.
Produkce elektrické energie ze solárních panelů se vrátila k normálu (přes 580 Wh za sol).
Všechny přístroje pracovaly dobře.

Rok 2008

Rover Opportunity dokončil výzkumy a měření na okraji kráteru Victoria a v září 2008 se vydal na jih ke 12 km vzdálenému okraji velkého kráteru Endeavour (o průměru 22 km). Cestou bylo průběžně prováděno snímkování okolí a detailnější měření zajímavých míst. Do konce roku 2008 (sol 1755) vzrostla celková ujetá vzdálenost na cca 13600 metrů a rover se nacházel cca 1 km jižně od kráteru Victoria a cca 7,5 km daleko od místa přistání.

Rok 2009

Rover pokračoval v jízdě směrem na jih. K 31.12.2009 (sol 2110) byla celková ujetá vzdálenost cca 18,9 km, od kráteru Victoria byl rover cca 4,4 km a od místa přistání byl cca 10,9 km daleko.

Rok 2010

Mapa trasy Opportunity [Sol 2614] (01.06.2011)Pokračovala jízda ke kráteru Endeavour a průběžný průzkum okolí (například nalezených dvou velkých meteoritů). K 31.12.2010 (sol 2466) byl stav odometru cca 26,5 km a rover se nacházel u menšího kráteru Santa Maria cca 6,8 km od kráteru Victoria a cca 13,3 km od místa přistání. K okraji kráteru Endeavour zbývalo cca 6 km (vzdušnou čarou).

Rok 2011

Rover Opportunity jel jihovýchodním směrem, stále blíže ke kráteru Endeavour. K 10.08.2011 (sol 2681) byla celková ujetá vzdálenost cca 33 km a rover byl cca 13 km od kráteru Victoria a cca 19,6 km od místa přistání. Začátkem srpna 2011 rover dojel k útesu Cape York na okraji kráteru Endeavour.
Aktualizováno : 12.08.2011

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety | MER ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.