Obsah > Pilotované lety > STS > STS-133 Di/F-39

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2011-008A 24.02.2011 09.03.2011 12d19h04m ISS-ULF5 (PMM Leonardo, ELC4, Robonaut 2, 2xEVA)


Posádka STS-133
Posádka :
Lindsey,S.W.[VE] | Boe,E.A.[PL] | Drew,B.A.[MS] | Barratt,M.R.[MS] | Bowen,S.G.[MS] | Stott[ová],N.M.[MS]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | VMCC STS-133 | STS-133 na Wikipedii | STS-133 v L+K 4/2011 | STS-133 v NASA ]

Znak STS-133Popis letu :

Cílem tohoto letu byla doprava a instalce modulu PMM (Permanent Multipurpose Module) Leonardo a plošiny ELC4 na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Na stanici se při tomto letu také dostal humanoidní robot Robonaut 2. Během mise se uskutečnily 2 výstupy do kosmu. Mise STS-133 byla posledním letem raketoplánu Discovery do kosmu.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 5. - EVA-1 (Bowen, Drew)
Den 6. - Instalace modulu PMM na ISS (ke spodnímu uzlu modulu Unity)
Den 7. - EVA-2 (Bowen, Drew)
Den 10. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 12. - Přistání na KSC

Skutečný průběh letu

Raketoplán Discovery STS-133 na rampě 39A krátce před startem (23.02.2011)Předstartovní operace
09.09.2010 - přesun z OPF do VAB (připojení ET a SRB)
20.09.2010 - RollOut z VAB na LC-39A
15.10.2010 - TCDT (Terminal Count Down Test)
25.10.2010 - FRR (Flight Readiness Review)
29.10.2010 - odklad startu o jeden den (na 02.11.2010) kvůli nutnosti výměny ventilu v pravém modulu motorů OMS/RCS
30.10.2010 - odklad startu o další den (na 03.11.2010) kvůli potřebě dokončení testů po výměně ventilu
31.10.2010 - zahájení odpočítávání (na start 03.11.2010)
02.11.2010 - odklad startu o jeden den (na 04.11.2010) kvůli problémům s napájením záložního řídicího počítače jednoho motoru SSME
04.11.2010 - odklad startu o další den (na 05.11.2010) kvůli nevyhovujícícmu počasí na KSC (přeháňky, nízká oblačnost)
05.11.2010 - odklad startu (nejméně na 30.11.2010) kvůli úniku plynného vodíku z odvětrávacího systému nádrže ET
18.11.2010 - odklad startu nejméně na 03.12.2010 kvůli nedostatku času při opravách a testech na rampě
24.11.2010 - odklad startu nejméně na 18.12.2010
03.12.2010 - odklad startu nejméně na 03.02.2011
17.12.2010 - na rampě 39A úspěšně proběhlo zkušební tankování externí nádrže ET
22.12.2010 - převoz celé sestavy STS-133 z LC-39A zpět do budovy VAB k defektoskopickým testům nádrže ET
06.01.2011 - odklad startu na konec února 2011 (protože testy ve VAB nalezly další poškození nádrže ET a byly nutné dodatečné opravy)
19.01.2011 - do posádky byl zařazen S. Bowen (protože původní člen posádky T. Kopra se 15.01.2011 zranil po pádu z jízdního kola)
01.02.2011 - RollOut z VAB na LC-39A (s opravenou nádrží ET)
21.02.2011 - zahájení odpočítávání (na start 24.02.2011)

Průběh letu
Start raketoplánu Discovery STS-133 (24.02.2011)Raketoplán Discovery STS-133 po řadě odkladů nakonec úspěšně odstartoval do kosmu 24.02.2011 ve 22:53:24 SEČ (původně měl odstartovat už 01.11.2010).

Po dvou dnech sbližovacích manévrů se raketoplán úspěšně připojil k Mezinárodní kosmické stanici ISS v sobotu 26.02.2011 ve 20:14 SEČ. Ještě během téhož letového dne kosmonauti pomocí manipulátorů SRMS a SSRMS vyzvedli z nákladového prostoru plošinu ELC4 a přemístili ji na staniční nosník S3. Na plošině ELC4 byl při startu umístěn náhradní (záložní) radiátor pro termoregulační systém stanice a je zde také řada úchytných bodů pro budoucí umístění další externího vybavení stanice.

Hlavní náplní čtvrtého letového dne (27.02.2011) bylo přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí a také příprava na výstup do kosmu (EVA-1). Z řídicího střediska bylo také posádce STS-133 oznámeno, že podle všech dostupných dat a fotografií (ze startu, z OBSS i z ISS) je tepelná ochrana Discovery v pořádku a raketoplán je schopen bezpečného návratu na Zemi. Nebylo ani třeba provést žádnou tzv. "cílenou inspekci", na kterou byl vyhrazen čas v 6. letovém dni.

Steve Bowen a Al Drew zahájili výstup EVA-1 v pondělí 28.02.2011 v 16:46 SEČ (v mírném předstihu proti plánu). Během výstupu kosmonauti postupně nainstalovali záložní napájecí kabel J612 mezi moduly Unity a Tranquility, přemístili vadný modul čerpadla z mobilního transportéru MT na plošinu ESP-2 a provedli řadu drobnějších údržbářských prací na povrchu stanice. Na konci výstupu se uskutečnil propagační experiment, při kterém kosmonauti do malé kovové termosky "zachytili kosmické vakuum" a přitom vše fotograficky dokumentovali. Získaný materiál (termoska a snímky) bude vystaven na Zemi a má sloužit ke zvýšení zájmu mladých Japonců o kosmický výzkum. Výstup EVA-1 trval celkem 6 hodin a 34 minut.

Po skončení výstupu EVA-1 bylo oznámeno, že mise STS-133 se prodlužuje o jeden den, takže raketoplán Discovery zůstane u ISS až do 06.03.2011 a přistane na KSC 08.03.2011.

Společná fotografie posádek v nově otevřeném modulu PMM (01.03.2011)V úterý 01.03.2011 byl z nákladového prostoru raketoplánu vyložen modul PMM Leonardo a trvale připojen k dolnímu uzlu modulu Unity. Tentýž den bylo rozhodnuto, že zvažované snímkování komplexu z odpojeného Sojuzu TMA-01M se neuskuteční.

Druhý výstup do kosmu (EVA-2) provedli Drew a Bowen 02.03.2011. Během výstupu kosmonauti vypustili zbývající amoniak z vadného čerpadla (přemístěného při EVA-1), sejmuli plošinu LWAPA na experimenty z modulu Columbus, nainstalovali reflektory na dva vozíky CETA, nainstalovali kameru a ochrannou krytku na manipulátor DEXTRE, nasadili krytku na kameru manipulátoru SSRMS a provédli několik dalších drobnějších prací na povrchu stanice. Výstup EVA-2 trval celkem 6 hodin a 14 minut.

Ve čtvrtek 03.03.2011 kosmonauti vybalovali náklad z modulu PMM a také o cca 1,7 km zvýšili dráhu ISS pomocí manévrovacích motorků raketoplánu. V druhé polovině dne měli kosmonauti trochu osobního volna. Z řídicího střediska bylo oznámeno, že mise STS-133 se prodlužuje o další den, aby bylo více času na vykládání nákladu a aktivaci modulu PMM. Na konci osmého letového dne se ještě uskutečnil telefonický rozhovor mezi americkým prezidentem Obamou a posádkami na ISS.

V sobotu a v neděli 05. a 06.03.2011 kosmonauti dokončili přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, vybalování věcí z nového modulu PMM a podařilo se jim také opravit zařízení CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly) pro odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry stanice. Po chvilce zaslouženého odpočinku se posádky rozloučily a rozdělily. Poslední průlez mezi raketoplánem a stanicí ISS byl uzavřen 06.03.2011 ve 22:11 SEČ.

Stanice ISS při odletu raketoplánu Discovery STS-133 (07.03.2011)K odpojení Discovery STS-133 od ISS došlo 07.03.2011 ve 13:00 SEČ. Následoval standardní inspekční oblet stanice než se raketoplán vzdálil. Ještě tentýž den proběhla závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS a pak už se kosmonauti začali připravovat na návrat na Zemi.

Raketoplán Discovery úspěšně přistál na KSC ve středu 09.03.2010 v 17:57:17 SEČ. Skvělá kariéra tohoto konkrétního stroje se tak uzavřela. Discovery během téměř 27 roků služby od roku 1984 absolvoval 39 misí, při kterých strávil v kosmu přes 355 dní a nalétal cca 238 milionů km.


Aktualizováno : 30.12.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-132 | STS-134 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.