Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 11 > Experimenty při letu Sojuz 11

Práce na družicové stanici Saljut 1. První dny letu byly prověřovány palubní systémy stanice po dlouhodobém letu a uváděny do chodu různé přístroje. Kromě biologických a lékařských měření byl zkoušen palubní gamma-teleskop ANNA, astronomický dalekohled ORION, aparatura pro měření ionosféry ERA, nové naviganí přístroje atd. Důraz na praktické aplikace kosmonautiky - snímkování pro meteorologii, geologii a geografii.
Aktualizováno : 20.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz | Sojuz 11 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.