Obsah > Zájmy > Kosmonautika na poštovních známkách

Československé poštovní známky

Poštovní známky Sovětského Svazu
- družice
- měsíční a meziplanetární sondy
- pilotované lety a kosmonauti

Poštovní známky Ruska


V Česku působí Česká námětová společnosti SČF, která sdružuje filatelisty, zabývající se námětovou filatelií. Předsedou společnosti je Miloslav Rotport (Rotport@vse.cz).

V rámci České námětové společnosti působí sekce Kosmos, která sdružuje zájemce o tuto problematiku. Exponáty s námětem Kosmos je možné zpracovávat jak v podobě klasických námětových exponátů, tak v podobě exponátů astrofilatelistických. Obě skupiny zájemců jsou v sekci zastoupeny.

Sekce vydává pro své členy Zpravodaj s informacemi, týkajícími se námětu Kosmos. Redaktorem Zpravodaje a vedoucím sekce Kosmos je pan ing. Julius Cacka. Sekce se schází zhruba 1x měsíčně v pražském Planetáriu.


Aktualizováno: 28.08.2001

[ Obsah | Velká stránka kosmonautických známek Petra Chytky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.