Obsah > Základy kosmonautiky > Kosmická technika > Telemetrie

Telemetrické systémy slouží k přenosu naměřených údajů z kosmických těles do pozemních stanic.

Pro zpracování dostává telemetrický systém z každého čidla informace ve formě elektrického signálu. Po počítačovém zpracování jsou naměřená data vysílána radiovým vysílačem přes anténu k Zemi. 


Aktualizováno : 25.05.1998

[ Obsah | Základy ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.