Obsah > Základy kosmonautiky > Kosmická technika > Navigace

Navigační systémy slouží ke stanovení okamžité polohy a rychlosti kosmického tělesa.

Inerciální navigační prostředky
- využívají vlastnosti setrvačníku (gyroskopu) zachovávat polohu rotační osy nehybně orientovanou v prostoru.

Optické navigační prostředky
- využívají k navigaci zaměřování zvolených hvězd, nebo fotografické a laserové sledovaní ze Země.

Radiotechnické navigační prostředky
- využívají principu radiolokace.

K měření rychlosti kosmických těles se využívá tzv. Dopplerova jevu (změna frekvence signálu v závislosti na rychlosti přibližování nebo vzdalování). Na tělese je umístěn nepřetržitě pracující vysílač (radimaják), jehož vysílací frekvence je konstantní a známe ji co nejpřesněji. Na Zemi se potom měří frekvence přijímaného signálu a rozdíl frekvencí je úměrný radiální rychlosti tělesa. Touto metodou se podařilo sledovat rychlost vzdálených kosmických sond Pioneer a Voyager s přesností lepší než 10 mm za sekundu. 


Aktualizováno : 25.05.1998

[ Obsah | Základy ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.