Obsah > Základy kosmonautiky > Pohonné systémy

[ Chemické: na KPL, na TPL, hybridní | Fyzikální: tlakové, elektrotermální, iontové, jaderné, fotonové (sluneční plachetnice) ]
Chemické raketové motory
využívají k pohonu energii vznikající hořením chemických látek.
 
Motory na kapalné pohonné látky (KPL) [Článek: Raketové motory typu aerospike nejsou zapomenuty (lek)]
Princip: pohonné hmoty se dopravují do spalovací komory a tam hoří
Výhody: vysoký specifický impuls (2500-4000N.s/kg) a tah, možnost řízení velikosti tahu, možnost restartu
Nevýhody:  vysoká složitost, nižší spolehlivost
Použití: univerzální, pro všeobecné účely
Motory na tuhé pohonné látky (TPL)
Princip: pohonné hmoty jsou uloženy ve spalovací komoře a tam hoří
Výhody: vysoká spolehlivost, vysoký tah, jednoduchost, nižší cena, okamžitá připravenost k použití
Nevýhody:  nemožnost řízení velikosti tahu, nižší specifický impuls (1500-2500 N.s/kg), vyšší vlastní hmotnost
Použití: urychlovací (startovní) motory, levné pohonné jednotky
Hybridní raketové motory
Princip: ve spalovací komoře je tuhá složka a kapalná se tam dopravuje z nádrže
Výhody: vysoký specifický impuls (až 4500 N.s/kg) a výkon, možnost řízení velikosti tahu, možnost restartu
Nevýhody:  vyšší vlastní hmotnost
Použití: zatím jen pro suborbitální nosiče

Fyzikální druhy pohonu
využívají k pohonu energii stlačeného plynu, elektrickou, jadernou nebo jinou.
 
Motory na stlačený plyn
Princip: stlačený plyn se vypouští z tlakové nádoby do trysky přes ventil
Výhody: jednoduchost, spolehlivost, možnost řízení velikosti tahu, možnost restartu
Nevýhody:  malý specifický impuls (600-2000 N.s/kg)
Použití: orientační a stabilizační motory
Motory elektrotermální
Princip: pracovní látka je elektricky ohřívána na vysokou teplotu a uniká tryskou ven
Výhody: vysoký specifický impuls (10000-35000 N.s/kg), relativní jednoduchost, možnost řízení tahu, restartovatelnost
Nevýhody:  vysoká spotřeba elektrické energie
Použití: zatím nepoužity
Motory iontové
Princip: pracovní látka je ionizována a urychlena z trysky elektrostatickým polem
Výhody: velmi vysoký specifický impuls (30000-300000 N.s/kg)
Nevýhody:  velmi malý tah, fungují jen ve vzduchoprázdnu
Použití: orientační a stabilizační motory, experimentálně pohon sond
Motory jaderné (nukleární, atomové) [Článek: Stručná historie jaderných raketových motorů (lek)]
Princip: pracovní látka se ohřívá v atomovém reaktoru a vytéká tryskou ven
Výhody: vysoký specifický impuls (8000 N.s/kg)
Nevýhody:  vysoké výrobní náklady, nebezpečí radioaktivního zamoření
Použití: zatím v praxi nepoužity
Motory fotonové
Princip: soustředěný tok fotonů (světlo) vyvolává tah
Výhody: vysoký specifický impuls (300000 N.s/kg)[pro sluneční plachetnici nekonečný]
Nevýhody:  neznáme efektivní způsob vytváření světla (umíme pouze využít slunečního světla u sluneční plachetnice), velmi malý tah
Použití: zatím nepoužity


Aktualizováno : 24.07.2007

[ Obsah | Základy | Aerospike | JRM | Stručná historie JRM | Fyzikální pohony | Sluneční plachetnice ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.