Obsah > Nepilotované lety > Program Mars (USA) > Mars Observer
Start M.označ. Hmotnost Popis
25.09.1992 1992-063A 2500 kg - neúspěšný pokus o vytvoření družice Marsu

Mars Observer

[ Popis letu | Popis sondy | Experimenty | Home Page sondy ]


Popis letu

Po úspěšném startu raketou Titan III došlo 22.08.1993, tři dny před plánovaným navedením na oběžnou dráhu Marsu, k úplné a neobnovitelné ztrátě spojení se sondou.

Popis sondy

Schéma Mars Observeru


Aktualizováno : 31.01.1997

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety | Program Mars (USA) | Program Mars (Rusko) ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.