Obsah > Nepilotované lety > Sonda BepiColombo

Start M.označ. Hmotnost Popis
20.10.20182018-080A4100 kg - evropská (MPO) a japonská (MMO) sonda k Merkuru (dva orbitery)

Kresba sondy BepiColomboCílem mise BepiColombo je detailně prozkoumat planetu Merkur pro upřesnění jeho celkového vývoje, složení, povrchových útvarů, magnetosféry a zbytků atmosféry.

Průběh letu

Start 20.10.2018 z Kourou raketou Ariane-5, jeden gravitační manévr u Země (10.04.2020), dva gravitační manévry u Venuše (15.10.2020 a 11.08.2021), šest gravitačních manévrů u Merkuru (01.10.2021, 23.06.2022, 20.06.2023, 05.09.2024, 02.12.2024 a 09.01.2025), navedení na vysoce eliptickou oběžnou dráhu kolem Merkuru (05.12.2025), dosažení pracovní dráhy (březen 2026).

Konstrukce sondy BepiColombo

Sonda se skládá z přeletového modulu MTM a dvou orbiterů MPO a MMS.

MTM (Mercury Transfer Module)

Slouží k pohonu sestavy při přeletu ze Země k Merkuru a k brzdění po příletu. MTM je vybaven jak standardním chemickým pohonem na Monomethylhydrazin a oxid dusičitý, tak i iontovým motorem. Chemický pohon MTM použil při odletu od Země a elektrický iontový motor využívá během přeletu k Merkuru. Iontový motor QinetiQ 6 má tah až 290 mN. MTM obsahuje i velké solární panely k zásobování elektřinou jak pro vlastní iontový motor, tak pro obě hibernující družicové sondy. Po navedení na oběžnou dráhu kolem Merkuru (5.12.2025) se oba orbitery odpojí od MTM a přeletový modul tím ukončí svou funkci.

MPO (Mercury Planetary Orbiter, ESA)

Hmotnost 1150 kg. Boky pokryty solárními články s výkonem až 150 W. Radiátor o ploše 1,5 m2 pro regulace teploty.

Vědecké vybavení MPO

MMS (Mercury Magnetospheric Satellite, JAXA)

Japonská družice Merkuru určená především pro měření jeho magnetického pole.

Vědecké vybavení MMSAktualizováno : 27.09.2021

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.