Obsah > Pilotované lety > STS > STS-1 Co/F-1 > Experimenty při letu STS-1


Náplň letu byla zcela technická, protože hlavním smyslem prvního startu bylo prověřit chování konstrukce a systémů za letu v kosmu. Důležitou operací bylo otevření dveří 18m dlouhého a 4.6m širokého nákladového prostoru. Otevřením dveří je podmíněna správná funkce chladicího systému, jehož radiátory jsou na jejich vnitřní straně. Správnou funkci pohonného mechanismu dveří ověřili kosmonauti dvojím otevřením a zavřením. Raketoplán byl po většinu letu v poloze "na zádech", která posádce umožňovala vizuální pozorování zemského povrchu. Na začátku druhého dne vyzkoušeli kosmonauti po dobu tři a čtvrt hodiny gravitační stabilizaci, při níž je raketoplán namířen podélnou osou k Zemi. Ukázalo se, že tento způsob stabilizace ušetří v průměru 4 kg paliva za hodinu letu.
Aktualizováno : 04.06.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-1 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.