Obsah > Pilotované lety > Apollo > Apollo 11 > Apollo 11 v L+K - Karanténa

Přivezou smrt ?

Karanténa kosmonautů na Zemi po návratu z Měsíce

Pro časopis Letectví + kosmonautika zpracoval: Pavel Koubský, SPACE
(L+K č.13/1969)

Schematické znázornění “uvítacího" ceremoniálu po přistání Apolla 11Bezprostředně po přistání Apolla 9 předvedli na letadlové lodi USS Guadalcanal pracovníci NASA novinářům techniku, přichystanou pro přivítání prvních amerických kosmonautů po návratu z Měsíce. Mnozí užasli. Nebyla to žádná slavobrána ani stoposchoďový dort či podobné překvapení. Novináři uviděli maketu kosmické lodi Apollo, která byla spojena tunelem z průhledné hmoty s objektem, tvarově připomínajícím malý bunkr. Ano, je tomu skutečně tak. Věda počítá se vším. Mohlo by se totiž stát, že kosmonauti přivezou z Měsíce mikroby, které lidstvo nezná, a z přivítání kosmonautů by se mohla stát poslední velká událost v dějinách lidstva. “To s nimi budou zacházet hůř, než kdyby byli nakaženi morem," prohlásil jeden z přítomných žurnalistů. Na tiskové konferenci však odborníci z NASA vysvětlili, že kosmonauti mohou na Zemi zavléci nákazu mnohem horší než mor a popsali, jak proběhne “uvítací" ceremoniál.

Původní varianta předpokládala přímé vylovení kabiny i s kosmonauty. Po vylovení měl být ke kabině přistaven plastikový tunel, kterým měli kosmonauti — za přísných bezpečnostních opatření — přejít spolu s jedním technikem a lékařem do malé obytné buňky. Po několikadenním “věznění" na letadlové lodi mělo všech pět mužů dopravit letadlo do Texasu, do nové izolace v Lunar Receiving Laboratory (Laboratoř pro přijetí astronautů), vzdálené 30 km od Houstonu, kde měli strávit nejméně tři týdny. Nedávno však byla první část zmíněné procedury z časových důvodů pozměněna. Po přistání kabiny vysadí vrtulník jako obvykle žabí muže, oblečené však ve speciálních izolačních oblecích. Ti otevřou poklop kabiny a vhodí kosmonautům dovnitř podobné izolační skafandry. Po převléknutí kosmonauti vylezou, zavřou poklop a budou normální metodou přepraveni na letadlovou loď, kde bude celá operace jen s nepatrnými odchylkami postupovat podle původního plánu. Žabí muži po vylovení kosmonautů postříkají celou kabinu i člun antiseptickým prostředkem Betadine.

V Lunar Receiving Laboratory budou kosmonauti žít zcela izolováni od ostatního světa — budou dýchat stále stejný vzduch (samozřejmě čištěný), budou užívat stále stejné, regenerované vody. Všechny odpadky zůstanou v karanténě. V Houstonu se skupinka kosmonautů rozroste o další “nešťastníky" — vědce a techniky, kteří se budou snažit dokázat, že kosmonauti nepřivezli z Měsíce nic, co by mohlo lidstvo vyhubit. Tito lidé se nebudou točit jenom kolem kosmonautů, ale prohlédnou také centimetr po centimetru kabinu Apollo.

Jiná skupina pracovníků Lunar Receiving Laboratory bude pracovat na dalším, ještě nebezpečnějším úkolu — studiu vzorků měsíčních hornin, které kosmonauti během svého pobytu na povrchu Měsíce nasbírají. Protože na Měsíci není ovzduší obsahující kyslík, dá se předpokládat, že dovezené vzorky nebudou žádný kyslík obsahovat, a pokud by se tyto minerály dostaly do styku s kyslíkem, nastane prudká oxidace, za níž dojde k explozi. Kosmonauti proto budou měsíční vzorky ukládat do pouzder, která se po přistání na Zemi vyčerpají a velmi dobře utěsní. V pozemských laboratořích se zpočátku budou vzorky zkoumat také jen ve vakuu na zvláštní vakuové lince v Lunar Receiving Laboratory, postavené jen k tomuto účelu. Zde také vědci vzorky měsíčních hornin rozdělí pro více než padesát výzkumných laboratoří po celém světě, kam budou přepraveny ve zvláštních kontejnerech, vybavených vývěvou. Lidem, kteří budou pracovat na vakuové lince, hrozí dvojí smrt: smrt způsobená “kosmickými" mikroby nebo smrt v důsledku exploze měsíčních hornin.

V každém dobrém plánu je nutno počítat s nenadálými situacemi. Pro případ, že by některý z kosmonautů či pozemního personálu musel např. opustit karanténu v Lunar Receiving Laboratory, mají pro něj pracovníci laboratoře připraven zvláštní oděv, v podstatě skafandr, znemožňující jakýkoli biologický styk s okolím.

Zdá se tedy, že riziko zavlečení mikrobů, které by ohrozily nepřipravené lidstvo, není příliš velké. Po třítýdenní karanténě se kosmonauti pochopitelně dočkají uvítání ještě většího, než se dostalo všem jejich kolegům bezprostředně po přistání. Malé “co kdyby" však zůstává, a právě proto tvoří karanténa nedílnou součást nejen tohoto historického letu, ale i všech budoucích planetárních letů s lidskou posádkou. Už nyní např. požadavky kosmických biologů na sterilizací sond Mariner velmi nepříjemně ztěžují práci při konstrukci a předletové přípravě sondy. Řadu zkušeností s prací ve sterilním prostředí proto mohli pracovníci Lunar Receiving Laboratory převzít od svých kolegů v planetárním výzkumu, aby se sami v budoucnu mohli stát hlavními konzultanty pro karanténu kosmonautů, kteří se jednou budou vracet z Marsu.


Schéma k článku ,,Přivezou smrt ?,, :

Schematické znázornění “uvítacího" ceremoniálu po přistání Apolla 11


Přepis textu: M.Filip, 9.11.2002

Aktualizováno : 01.12.2002

[ Obsah | Pilotované lety | Apollo | Apollo 11 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.