Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 14

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1974-051A 03.07.1974 19.07.1974 15d17h30m 1.posádka na Saljutu 3


Posádka Sojuzu 14
Posádka : Popovič,P.R.[VE] | Arťuchin,J.P.[PI]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty ]

Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1974 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      Šestnáctidenní dlouhodobý kosmický let na družicové stanici Saljut 3. Dopravní kosmická loď Sojuz 14 byla navedena na dráhu v 19.51 SEČ. Okamžik startu byl zvolen tak, aby roviny drah obou těles (kosmické lodi a stanice) splývaly a stanice byla v okamžiku navedení o 3500 km před kosmickou lodí. Tento rozdíl se neustále zmenšoval, protože na nižší dráze se loď pohybovala rychleji než stanice ve výši 270 km.

      Během prvních pěti oběhů byly provedeny dvě korekce dráhy, jejíž výška tím byla zvýšena na 255 - 277 km a vzdálenost se zmenšila na 600 km. Poté kosmonauti odpočívali až do 13. oběhu (ve 13.40 SEČ 4.7.), kdy se opět dostali do radiové slyšitelnosti pozemních stanic. Další dva manévry navedly obě tělesa do vzdálenosti 1 km, kdy bylo možné sledovat přibližování palubním radarem i vizuálně. Do vzdálenosti 100 m a rychlosti 70 cm/s probíhalo sbližování automaticky, potom ho řídili kosmonauti ručně. Ke spojení došlo na 19. oběhu (asi ve 22 hod. SEČ), kosmonauti přestoupili na palubu stanice Saljut kolem 2.30 SEČ dne 5.7. Do 14 hod. téhož dne vykonala stanice 170 oběhů kolem Země, z toho 10 s kosmonauty na palubě. Dráha byla: 51.6°, 89.7 min., 265 - 276 km.

      První dny na palubě stanice byly věnovány uvádění nejrůznějších aparatur do chodu a konzervaci systémů dopravní lodi Sojuz 14. Velký důraz byl kladen na lékařská vyšetření komplexní aparaturou POLYNOM 2M. Vzhledem k době radiových relací byl pracovní den kosmonautů upraven tak, že začínal kolem 7.30 ráno a končil krátce po půlnoci každého dne. Hodně času bylo vždy věnováno cvičením pro udržení dobré kondice v beztížném stavu. Byla měřena polarizace slunečního světla odraženého atmosférou a povrch stanice byl pozorován speciálním širokoúhlým optickým zařízením. Pro určení parametrů vysoké atmosféry Země byl pozorován i spektrografován zemský horizont při západu a východu Slunce. Biologické výzkumy zahrnovaly kultivaci mikroorganismů pro sledováni vlivu podmínek kosmického letu. Během osmého pracovního dne (12.7.) kosmonauti odpočívali a prováděli úklid stanice. Další den začalo snímkování vybraných oblastí zemského povrchu (středoasijské republiky SSSR a Pamir) a na dopravní lodi Sojuz 14 byl vyzkoušen přístroj pro orientaci podle Slunce a planet. Po většinu letu byla stanice stabilizována vzhledem k Zemi a panely slunečních baterií se autonomně natáčely ke Slunci. Kosmonauti však také se stanicí manévrovali a vyzkoušeli různé metody navigace ve vesmíru. Měřili např. úhlovou vzdálenost hvězd od horizontu a vliv prachové vrstvy v zemské atmosféře na přesnost těchto měření. Během 10. pracovního dne (14.7.) snímkovali zajímavé oblasti na Kavkaze a planině Ustjurt. K technologickým zkouškám patřilo využiti regenerované vody (získané sublimací vodní páry z atmosféry stanice) k pití. Kosmonauti snímkovali oblasti Atlantického oceánu, kde se provádělo mezinárodní meteorologické měření v rámci programu TROPEX 74 (programu se účastnily i sovětské meteorologické družice METEOR).

      Přípravy k přistání byly zahájeny 14. pracovní den (18.7.). Kosmonauti prověřili stav spojovacího uzlu, řídících systémů dopravní lodi, jejích palubních akumulátorů, brzdicího motoru atd. Přenesli také výsledky své práce - fotografické materiály, magnetické pásky a palubní deníky. Následující den, 19. 7., si kosmonauti oblékli skafandry, přestoupili do dopravní lodi a hermeticky za sebou zavřeli průlez. V 10.03 SEČ se obě tělesa rozpojila a pokračovala v samostatném letu. Brzdicí motor dopravní lodi byl zapálen při přeletu nad jižním Atlantikem ve 12.32 SEČ a pak se návratová kabina oddělila od dvou již nepotřebných úseků, které pak shořely v atmosféře. Vstup do atmosféry nastal okolo 11 hod. SEČ a po zbrzdění se ve výši 7 km otevřel hlavní padák a těsně nad povrchem Země zapracovaly motory měkkého přistání. K přistání došlo s odchylkou pouze 2 km v přistávací oblasti 140 km jihovýchodně od Džezkazganu v Kazachstánu ve 13.21 SEČ. Zdravotní stav posádky po přistání byl dobrý.


Aktualizováno : 20.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.