Obsah > Pilotované lety > Saljut > Saljut - obrázky

Saljut (1):
Nákres stanice Saljut (1)
Nákres komplexu Saljut (1) - Sojuz
Pracovní úsek stanice Saljut (1)

Saljut 4:
Nákres stanice Saljut 4

Saljut 6:
Kresba orbitálního komplexu Sojuz - Saljut 6 - Sojuz
O.Pelčák u hlavního řídicího panelu Saljutu 6

Saljut 7:
Stanice Saljut 7
Stanice Saljut 7 s modulem Kosmos 1443 a lodí Sojuz T
Modul Kosmos 1443
Řez komplexem Sojuz T - Saljut 7 - Progress


Aktualizováno: 21. 9.1996

[ Obsah | Pilotované lety | Saljut |


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.