Obsah > Aktuality > Soutěž na návrh emblému ČKA

[ Zadání soutěže | Vítězný návrh a jeho autor | Kompletní výsledky a záznam hlasování ]
[ Soutěžní návrhy: D.Lazecký (10x), V.Petrunčík (6x), M.Polák (4x), L.Lejček (1x), P.Pluhař (10x), M.Jarina (6x), M.Kolman (3x), F.Kohout (1x), P.Vašička (1x), M.Doubek (4x) ]

Vítězný návrh - 1. místo - 154 bodů - vp01 (V.Petrunčík)Soutěž na návrh neoficiálního emblému (znaku, loga) fiktivní České kosmické agentury

Proč? Pro zábavu!

V Česku zatím neexistuje přímá obdoba NASA nebo RKA, ale Dan Lazecký a Jarda Navara se přesto rozhodli sponzorovat soutěž na návrh neoficiálního emblému této fiktivní organizace, nazvané Danem pracovně Česká kosmická agentura (ČKA). Pro pořádek dodávám, že v Česku už funguje alespoň Rada pro kosmické aktivity (http://www.czechspace.cz/), která je pokračovatelem Rady pro spolupráci s ESA.


2.-3. místo - 35 bodů - dl01 (D.Lazecký)

Zájemci o příspěvek do soutěže mohli své obrázky ve formátu GIF nebo JPG (případně i textové popisy významů jednotlivých části emblému) posílat e-mailem od 19.07.2002 až do 31.03.2003. Jeden člověk mohl poslat maximálně 10 návrhů. Všechny návrhy (celkem 46 variant od 10 autorů) jsou vystaveny níže na této stránce. Od 31.3.2003 do 21.04.2003 zde proběhlo on-line hlasování, které určilo vítěze.


2.-3. místo - 35 bodů - vp06 (V.Petrunčík)Každý hlasující mohl nominovat až tři různé návrhy, přičemž za nominaci na 1.místo návrh získal 3 body, za nominaci na 2.místo získal 2 body a za nominaci na 3.místo získal 1 bod. Při vícenásobné nominaci získal návrh body jen za nejvyšší nominaci. Hlasující mohli ale také nominovat třeba i jen jeden návrh (na kterékoliv z prvních tří míst).


Vítězný návrh a jeho autor

Jak je vidět z kompletních výsledků a záznamu hlasování, přesvědčivě zvítězil první návrh (vp01) Viléma Petrunčíka. Vítězný návrh získal téměř pětkrát více bodů, než návrh na druhém místě. Také další návrhy V.Petrunčíka se umístily mezi nejlepšími, takže i jako autor zvítězil Vilém Petrunčík zcela bezkonkurenčně (jeho návrhy získaly dohromady 270 bodů z 547 celkem rozdělených bodů, tedy téměř 50% všech bodů).

Vítězi poslal Dan Lazecký zajímavé kosmonautické materiály (foto NASA a CD ROM Apollo) ze své sbírky a ze sbírky J.Navary.

Celkově bylo započítáno platné hlasování od 95 hlasujících, kteří rozdělili 547 bodů (z 570 možných) mezi 35 různých návrhů (ze 46 možných). Každý z 10 autorů získal nějaké body alespoň pro jeden ze svých návrhů.

Nejúspěšnější návrhy:

1. místo - 154 bodů - vp01 (V.Petrunčík) 2.-3. místo - 35 bodů - dl01 (D.Lazecký) 2.-3. místo - 35 bodů - vp06 (V.Petrunčík)
1. místo - 154 bodů
vp01 (V.Petrunčík)
2.-3. místo - 35 bodů
dl01 (D.Lazecký)
2.-3. místo - 35 bodů
vp06 (V.Petrunčík)

Nejúspěšnější autoři: (a jejich nejlepší návrhy)

1. místo - 154 bodů - vp01 (V.Petrunčík) 2. místo - 35 bodů - dl01 (D.Lazecký) 3. místo - 31 bodů - ll01 (L.Lejček)
1. místo - 154 bodů
Vilém Petrunčík (vp01)
2. místo - 35 bodů
Daniel Lazecký (dl01)
3. místo - 31 bodů
Lubor Lejček (ll01)

Soutěžní návrhy (kliknutím na obrázek získáte plnou velikost dodaného návrhu)

Dan Lazecký (25.07.2002):
dl01 (D.Lazecký) dl02 (D.Lazecký) dl03 (D.Lazecký) dl04 (D.Lazecký) dl05 (D.Lazecký)
dl06 (D.Lazecký) dl07 (D.Lazecký) dl08 (D.Lazecký) dl09 (D.Lazecký) dl10 (D.Lazecký)

Vilém Petrunčík (27.08.2002, 10.09.2002 a 11.02.2003):
vp01 (V.Petrunčík) vp02 (V.Petrunčík) vp03 (V.Petrunčík) vp04 (V.Petrunčík) vp05 (V.Petrunčík)
vp06 (V.Petrunčík)        

Michael "xChaos" Polák (27.08.2002):
xch01 (xChaos) xch02 (xChaos) xch03 (xChaos) xch04 (xChaos)  

Lubor Lejček (28.08.2002):
ll01 (L.Lejček) symbolizuje cestu Česka (vlajka) ke hvězdám      

Patrik Pluhař (28.11.2002 a 29.12.2002):
pp01 (P.Pluhař) pp02 (P.Pluhař) pp03 (P.Pluhař) pp04 (P.Pluhař) pp05 (P.Pluhař)
pp06 (P.Pluhař) pp07 (P.Pluhař) pp08 (P.Pluhař) pp09 (P.Pluhař) pp10 (P.Pluhař)

Martin Jarina (28.11.2002):
mj01 (M.Jarina) mj02 (M.Jarina) mj03 (M.Jarina) mj04 (M.Jarina) mj05 (M.Jarina) mj06 (M.Jarina)

Martin Kolman (07.01.2003):
mk01 (M.Kolman) mk02 (M.Kolman) mk03 (M.Kolman)      

František Kohout (12.03.2003):
fk01 (F.Kohout)        

Petr Vašička (14.03.2003):
pv01 (P.Vašička)        

Martin Doubek (14.03.2003, 19.03.2003 a 27.03.2003):
md01 (M.Doubek) md02 (M.Doubek) md03 (M.Doubek) md04 (M.Doubek)

 

První znak je tvořen zkratkou, přičemž jednotlivé znaky jsou optickými hříčkami se stíny kulatých (kosmických) těles na jiná kulatá (kosmická) tělesa.

Hlavním motivem dalších znaků je globus - jako znak Země, jakožto domova bytostí, které dokáží vesmír zkoumat. Oko a globus představují fakt, že Čech může kosmické vědě přispet především svou pílí zde na Zemi, odkud vesmír pozoruje. (Rusové nebo Američané mohou mít ve znaku klidně siluetu odpalovací rampy..)

 

Aktualizováno : 23.05.2003

[ Obsah | Aktuality z kosmonautiky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.