Obsah > Pilotované lety > STS > STS-128 > Průběžné info
Znak mise
Raketoplán: Atlantis F-33
Mise: STS-135 / ULF7
Náklad: MPLM Raffaello
Start: 8.7.2011 17:29 SELČ
Rampa: LC-39A, KSC, Florida
Přistání: 21.7.2011 11:57 SELČ
Letiště: SLF, KSC, FLorida

Odkazy:
MEK VMCC (cz)
info MEK (cz)
aktuality NASA (en)
info CBS News (en)
info NASA (en)
diskuse a aktuality (cz)
chat.kosmo.cz (cz)
web kamery na KSC (en)
SpaceflightNow.com (en)
fotogalerie NASA (en)
fotogalerie KSC (en)
NASA TV (en)
technologie STS (en)

Na této stránce je průběžné online zpravodajství z mise STS-135, připravované autory ze serveru kosmo.cz (kontakt aholub@centrum.cz) [autorefresh stránky 5 minut].

21.7.2011 11:57 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-135 úspěšně přistál na KSC v 11:57:00 SELČ. Program Space Shuttle tím definitivně skončil.
21.7.2011 11:44 (ah)
Raketoplán se stále ještě přes 50 km vysoko a letí rychlostí Mach 10.
21.7.2011 11:44 (ah)
Raketoplán už přeletěl střední Ameriku a západně od Kuby se blíží nad Floridu.
21.7.2011 11:39 (ah)
Atlantis se nachází v oblasti nejvyššího tepelného zatížení povrchu raketoplánu.
21.7.2011 11:30 (ah)
Raketoplán už vstoupil do hustých vrstev atmosféry a jeho povrch se začíná aerodynamicky zahřívat.
21.7.2011 11:24 (ah)
Bude to 78. přistání raketoplánu na KSC a 25. v noci.
21.7.2011 10:57 (ah)
K přistání na dráze 15 letiště SLF na KSC dojde ještě před východem Slunce na Floridě, takže to bude noční přistání.
21.7.2011 10:52 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-135 úspěšně provedl brzdicí manévr a je neodvolatelně na cestě k poslednímu přistání celého programu Space Shuttle (na RW15 na KSC v 11:56 SELČ).
21.7.2011 10:49 (ah)
Brzdicí manévr byl zahájen.
21.7.2011 10:14 (ah)
Přípravy na přistání byly dokončeny a řídicí středisko dalo souhlas k provedení brzdicího manévru při první plánované příležitosti.
21.7.2011 09:36 (ah)
Začátek brzdicího manévru byl upřesněn na 10:49:04 SELČ. Motory OMS mají pracovat 3 minuty a 16 sekund. Raketoplán Atlantis tím bude zpomalen o 100,9 m/s.
21.7.2011 08:20 (ah)
Přípravy na přistání STS-135 jsou v plném proudu. Kosmonauti už zkalibrovali inerciální navigační jednotky IMU a uzavřeli dveře nákladového prostoru raketoplánu. Předpověď počasí pro Florïdu je dobrá, takže zatím nic nebrání plánovanému brzdicímu manévru v 10:49 SELČ a následnému přistání na KSC v 11:56 SELČ.
20.7.2011 10:10 (ah)
Ve středu 20.7.2011 kosmonauti v raketoplánu zkontrolovali a připravili všechny systémy, potřebné pro návrat na Zemi. Kromě toho v 9:49 SELČ vypustili z nákladového prostoru pikodružici PSSC 2 (o hmotnosti 3,7 kg) pro ověřování tříosé stabilizace, motorických změn dráhy, adaptivní komunikace, aktivních solárních článků, GPS určování vlastní polohy a sledování hustoty ionosféry, to všechno na platformě 3U CubeSatu (družice o rozměrech cca 10 x 10 x 30 cm). Byla to celkově 180. družice vypuštěná z nákladového prostoru raketoplánu během 30 let kariéry Space Shuttle.
19.7.2011 20:50 (ah)
Dnešní kontrola povrchu raketoplánu byla úspěšně dokončena. Senzory OBSS byly přitom jako vždy ovládány pomocí kanadského manipulátoru SRMS. Manipulátor SRMS byl použit už při STS-2 v roce 1981. Během 30 let bylo pomocí SRMS přeneseno 72 užitečných zatížení, z toho bylo 30 dílů stanice ISS a manipulátor také podporoval celkem 115 výstupů do kosmu.
19.7.2011 10:20 (ah)
Raketoplán Atlantis provedl motorický separační manévr a odlétá od ISS. Ještě dnes bude provedena závěrečná kontrola povrchu raketoplánu pomocí OBSS a pak už posádka začne s přípravami na návrat na Zemi. Přistání STS-135 je zatím plánováno na čtvrtek 21.7.2011 kolem 11:56 SELČ (na Floridě bude ještě před východem Slunce).
19.7.2011 10:02 (ah)
Stanice ISS zahájila obrat zpět do své původní orientace.
19.7.2011 09:52 (ah)

19.7.2011 09:47 (ah)

19.7.2011 09:42 (ah)

19.7.2011 09:32 (ah)
Otáčení ISS bylo dokončeno.


19.7.2011 09:13 (ah)
Otáčení ISS bylo zahájeno.


19.7.2011 09:07 (ah)
Před zahájemím inspekčního obletu bude tentokrát stanice ISS pomocí motorků v ruském segmentu otočena o 90°, aby raketoplán mohl zdokumentovat i ty části stanice, které při standardní orientaci při obletu nebyly vidět (z boku).
19.7.2011 09:05 (ah)

19.7.2011 09:04 (ah)

19.7.2011 08:28 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-135 se odpojil od stanice ISS podle plánu 19.7.2011 v 8:28 SELČ. Atlantis STS-135 strávil u ISS 8 dní, 15 hodin a 21 minut. Všechny raketoplány dohromady byly během 37 misí připojeny k ISS celkem 276 dní, 11 hodin a 23 minut.
19.7.2011 08:00 (ah)
Raketoplán Atlantis se chystá na odpojení a odlet od stanice ISS. Space shuttle u ISS pak už nikdy nebude k vidění.


18.7.2011 19:45 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-135 se má odpojit od ISS v úterý 19.7.2011 v 8:28 SELČ.
18.7.2011 17:00 (ah)
Kosmonauti se rozloučili a pak už posádka raketoplánu naposledy opustila stanici ISS. Průlez byl uzavřen v 16:28 SELČ (po 7 dnech, 21 hodinách a 41 minutách od otevření). Během 37 misí raketoplánu k ISS byly průlezy mezi oběma tělesy otevřeny celkem 234 dní, 14 hodin a 30 minut.
18.7.2011 14:00 (ah)
MPLM Raffaello byl úspěšně uložen do nákladového prostoru raketoplánu.
18.7.2011 09:00 (ah)
Přenášení nákladu bylo dokončeno v pondělí 18.7.2011. Celkem bylo do ISS přeneseno 4265 kg zásob a vybavení, včetně cca 1200 kg potravin na celý jeden rok provozu stanice. Opačným směrem bylo do MPLM Raffaello naloženo 2570 kg materiálu, určenému k dopravě na Zemi. Na řadě je přenesení modulu MPLM do nákladového prostoru raketoplánu (pomocí manipulátoru SSRMS) a pak už je v dnešním plánu rozloučení posádek (kolem 15:20 SELČ) a uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
15.7.2011 20:00 (ah)
Ve čtvrtek 14.7.2011 v raketoplánu Atlantis vypadl jeden z pěti řídicích počítačů (GPC-4) a musel být posádkou restartován. Později byl do počítače nahrán nový soubor programů a počítač byl prohlášen za provozuschopný. Není zatím jasné, co způsobilo výpadek počítače, ale nejpravděpodobnější příčinou mohla být radiace.
13.7.2011 15:00 (ah)
Od šestého letového dne se kosmonauti soustředili na přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí. Podobný program je čeká i v příštích několika dnech. Přenášení nákladu z raketoplánu a MPLM modulu Raffaello do ISS bude jen občas přerušováno tiskovými konferencemi s americkými médii a pár hodinami osobního volna posádek.
12.7.2011 22:00 (ah)
Výstup skončil ve 21:53 SELČ (opětovným tlakováním přechodové komory). Trval celkem 6 hodin a 31 minut. Tento výstup byl celkově 160. v rámci výstavby stanice ISS a kosmonauti při nich v kosmu pracovali dohromady přes 1000 hodin. Byl to také poslední výstup v rámci programu Space Shuttle. Pro řadu příštích let je na řadě standardní provoz Mezinárodní kosmické stanice ISS.
12.7.2011 21:18 (ah)
Specialisté v řídicím středisku rozhodli, že kabel 1553 se už dnes instalovat nebude. Kosmonauti uklízí pracoviště a vrací se do přechodové komory.
12.7.2011 21:15 (ah)
Nová tepelná izolace je bezpečně na stykovacím uzlu tunelu PMA-3. Řídicí středisko už zaregistrovalo pokles teploty v tunelu, takže izolace funguje.
12.7.2011 20:20 (ah)
Fossum úspěšně povytáhl zemnicí vodič mimo konektorová dvířka. Zkontroloval i tři ostatní konektorová dvířka a všechno je v pořádku. Jedna dvířka se sice po kontrole nezavřela, ale řídicí středisko konstatovalo, že to nevadí, takže oba kosmonauti směřují k tunelu PMA-3, kam nainstalují izolační pokrývku.
12.7.2011 20:12 (ah)
Fossum se přesunul k soklu PDGF (Power and Data Grapple Fixture) na modulu Zarja. Pokusí se zde upravit zemnicí vodič, který se zachytil ve dvířkách jedné z konektorových šachet a který brání jejich úplnému dovření.
12.7.2011 19:55 (ah)
Garan dokončil instalaci ORMATE/MISSE na ELC-2 a chystá se pořídit fotodokumentaci panelu z obou stran. Fossum mezitím v přechodové komoře vyzvedl vak s izolační pokrývkou, určenou k instalaci na tunel PMA-3.
12.7.2011 19:05 (ah)
Fossum u ESP-2 sestoupil z manipulátoru SSRMS a uklízí zde úchytku nohou APFR. Garan mezitím v přechodové komoře vyzvedl experiment ORMATE/MISSE a míří s ním k plošině ELC-2 na staničním nosníku S3, kde bude experiment upevněn. ORMATE/MISSE je v podstatě jednoduchá deska, na které jsou z obou stran umístěny desítky vzorků různých konstrukčních materiálů pro stavbu družic a kosmických lodí. Materiály budou vystaveny účinkům kosmu nejméně do konce roku 2012 a pak bude experiment dopraven zpět na Zemi k vyhodnocení.
12.7.2011 18:50 (ah)
V plánu dnešního výstupu je ještě instalace materiálového experimentu ORMATE/MISSE-8 na plošině ELC-2 (na nosníku S3), úprava zemnicího vodiče u soklu PDGF na modulu Zarja, nasazení izolační pokrývky na stykovací uzel tunelu PMA-3 (na konci modulu Tranquility) a zapojení datového kabelu 1553 mezi PMA-3 a okrajem modulu Destiny.
12.7.2011 18:45 (ah)
Kosmonauti úspěšně upevnili RRM na držák EOTP (Enhanced Orbital Replacement Unit Temporary Platform) manipulátoru Dextre. Druhý hlavní úkol dnešního výstupu tak byl úspěšně dokončen.
12.7.2011 18:30 (ah)
Demonstrátor RRM má ukázat a ověřit možnosti doplňování paliva do družic na oběžné dráze pomocí dálkově řízených manipulátorů. Za několik týdnů bude RRM pomocí manipulátoru Dextre přenesen na plošinu ELC-4, kde Dextre vyzkouší připravené postupy a nástroje. RRM má předvést, že dálkově ovládanými manipulátory je možno doplňovat palivo i do družic, které původně nebyly navrženy na obsluhu na oběžné dráze. Mezi ověřované úkony bude patřit stříhání izolační obšívky a elektrických drátů, uvolňování šroubů, manipulace s konektory a hadicovými spojkami, přečerpávání kapaliny a otevírání a uzavírání ventilů.
12.7.2011 18:15 (ah)
Garan uvolnil RRM z nákladového prostoru raketoplánu a Fossum nyní RRM drží v rukou a je i s ním přenášen pomocí SSRMS k modulu Destiny.
12.7.2011 17:55 (ah)
Před dalším úkolem si oba kosmonauti vyměnili místa. Fossum nastoupil na konec manipulátoru SSRMS a za chvíli bude přenášet zařízení RRM (Robotic Refueling Mission) z nákladového prostoru raketoplánu k manipulátoru Dextre (umístěnému na povrchu modulu Destiny).
12.7.2011 17:39 (ah)
Čerpadlo PM bylo úspěšně namontováno do nákladového prostoru raketoplánu k dopravě na Zemi. Technici na Zemi chtějí čerpadlo prohlédnout a zjistit, co a proč selhalo, aby pro příště mohli udělat protiopatření.
12.7.2011 17:15 (ah)
Fossum přeručkoval až na konec nákladového prostoru raketoplánu a je připraven upevnit zde čerpadlo PM, které mezitím manipulátor SSRMS přenesl spolu s Garanem do blízkosti místa uložení.
12.7.2011 17:10 (ah)
Čerpadlo amoniaku PM se do kosmu dostalo v roce 2002 při STS-112 a na stanici bylo plně aktivováno v roce 2006 při STS-116. V červenci 2010 se ale čerpadlo porouchalo a muselo být členy Expedice 24 vyměněno za náhradní v srpnu 2010 během tří přeplánovaných výstupů do kosmu.
12.7.2011 16:40 (ah)
Fossum uvolnil PM z ESP-2 a Garan, který už stál na konci SSRMS, ho uchopil do rukou. Pak bylo zahájeno přenášení PM do nákladového prostoru raketoplánu.
12.7.2011 16:01 (ah)
Fossum namontoval na blok PM dva přípravky COLT (Contingency Operations Large Adapter Assembly Tools), které v případě potřeby umožní nouzové uchycení PM na nosníku LMC v nákladovém prostoru raketoplánu (pokud by se nepodařilo základní upevnění pomocí standardních šroubů).
12.7.2011 15:55 (ah)
Prvním úkolem je přenesení vadného čerpadla PM z plošiny ESP-2 (je poblíž přechodové komory modulu Quest) do nákladového prostoru raketoplánu. Čerpadlo bude přenášet Garan ručně, ale bude přitom nohama upoután na konec staničního manipulátoru SSRMS. Garan už si na SSRMS připravuje úchyt nohou APFR (Articulating Portable Foot Restraint). Fossum mezitím připravuje prostor kolem PM k uvolnění čerpadla z plošiny ESP-2.
12.07.2011 15:24 (ah)
Výstup do kosmu byl oficiálně zahájen v 15:22 SELČ (přepojením skafandrů na vnitřní zdroje).
12.7.2011 13:15 (ah)
Přípravy na výstup do kosmu jsou v plném proudu. Mike Fossum a Ron Garan už jsou oblečeni ve skafandrech a připravují se na odchod do přechodové komory. Podle řídicího střediska jsou kosmonauti zatím ve zpoždění cca 30 minut, takže výstup možná bude zahájen o něco později než v původně plánovaných 14:44 SELČ.
12.7.2011 08:00 (ah)
Ještě v pondělí 11.7. specialisté v řídicím středisku zhodnotili stav zásob pohonných látek a energie v raketoplánu a rozhodli, že mise STS-135 bude o jeden den prodloužena. Bude tak více času na přenášení nákladu mezi raketoplánem/MPLM a stanicí.
11.7.2011 12:45 (ah)
Hlavní náplní čtvrtého letového dne (11.7.2011) bylo vyzdvižení zásobovacího modulu MPLM Raffaello z nákladového prostoru raketoplánu a jeho dočasné připojení k dolnímu uzlu modulu Harmony na ISS. Celá akce, provedená pomocí staničního manipulátoru SSRMS, proběhla úspěšně a bez problémů. V přístích dnech budou kosmonauti vykládat a přenášet zásoby a vybavení z MPLM do ISS a nakonec do MPLM přenesou náklad z ISS pro dopravu na Zemi. Zítra (12.7.2011) je na programu výstup do kosmu, který vykonají Garan a Fossum z Expedice 28 na ISS.10.7.2011 18:57 (ah)
Po otevření všech průlezů se obě posádky setkaly v modulu Harmony na stanici ISS v 18:55 SELČ (10.7.2011).
10.7.2011 17:30 (ah)
Manévr RPM i připojení k ISS proběhly úspěšně a v plánovaný čas. Bylo to 37. spojení raketoplánu a stanice ISS.
10.7.2011 15:30 (ah)
Raketoplán už je méně než 10 km od stanice ISS. Snímkovací otočka RPM je plánována kolem 16:06 SELČ a vlastní spojení obou těles pak v 17:07 SELČ.
9.7.2011 21:45 (ah)
V sobotu 9.7.2011 proběhla standardní kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí senzorů OBSS (Orbiter Boom Sensor System), několik motorických manévrů pro přibližování k ISS a kosmonautti udělali ještě další přípravy na spojení (instalace sbližovací kamery, vysunutí stykovacího mechanizmu).
8.7.2011 21:20 (ah)
Cca 1,5 hodiny po startu byly otevřeny dveře nákladového prostoru raketoplánu a byla vyklopena parabolická anténa pro radiové spojení v pásmu Ku.
08.07.2011 18:10 (ah)
Motorickým manévrem OMS-2 byl raketoplán naveden na stabilní oběžnou dráhu. Po dvou dnech sbližovacích manévrů je připojení ke stanici ISS naplánováno na neděli 10.7.2011 kolem 17:10 SELČ.
8.7.2011 17:43 (ah)
Pozastavení odpočítávání v T-31 sekund bylo kvůli obavě, že se úplně neodklopilo rameno pro odsávání plynného kysliku z nádrže ET.
8.7.2011 17:39 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-135 se úspěšně dostal na základní přechodovou oběžnou dráhu kolem Země.
8.7.2011 17:29 (ah)
Po resetu odpočítávání raketoplán odstartoval!
8.7.2011 17:28 (ah)
Odpočítávání se zastavilo 31 sekund před plánovaným startem.
8.7.2011 17:20 (ah)
Byl odsunut přístupový můstek k raketoplánu.
8.7.2011 17:18 (ah)
Počasí bylo uznáno za vyhovující a odpočítávání se znovu rozeběhlo!
8.7.2011 16:40 (ah)
Odpočítávání úspěšně dospělo až do posledního přerušení. Pokud letový ředitel vydá souhlas se startem, bude odpočítávání obnoveno 9 minut před vzletem, který je zatím stále naplánován na 17:26:46 SELČ.
8.7.2011 15:20 (ah)
Byl uzavřen vstupní průlez do raketoplánu.
8.7.2011 15:05 (ah)
Proběhla kontrola spojení posádky s řídicími středisky. Všechno je v pořádku. Hlavním problémem pro dnešní start zůstává počasí. Mění se každou chvíli a bude třeba hodně štěstí, aby se včas umoudřilo.
8.7.2011 14:45 (ah)
Jako čtvrtý a poslední, zaujal své místo na prostředním zadním křesle letové paluby Rex Walheim. Ani on už není v kosmu žádným nováčkem, protože v letech 2002 a 2008 se zúčastnil krátkodobých misí k ISS jako letový specialista při STS-110 a STS-122.
8.7.2011 14:32 (ah)
Do pravého zadního křesla letové paluby se usadila Sandra Magnusová. I ona už do kosmu letěla dvakrát. V roce 2002 při STS-112 na krátkodobou misi a v roce 2009 ji raketoplán Endeavour STS-126 dopravil na stanici ISS, kde strávila přes 4 měsíce (na Zemi se dostala při STS-119 na jaře 2009).
8.7.2011 14:18 (ah)
Druhým kosmonautem na palubě raketoplánu je pilot Doug Hurley. Usadil se do levého předního křesla letové paluby. Hurley v roce 2009 letěl jako pilot při STS-127.
8.7.2011 14:15 (ah)
Pro Fergusona jde už o třetí start do kosmu. V minulosti letěl jako pilot při STS-115 v roce 2006 a jako velitel při STS-126 v roce 2008.
8.7.2011 14:08 (ah)
Jako první do raketoplánu Atlantis nastoupil velitel Chris Ferguson a usadil se do svého levého předního křesla na letové palubě. Protože posádka STS-135 je jen čtyřčlenná, budou všichni kosmonauti na letové palubě a obytná paluba zůstane tentokrát prázdná.
8.7.2011 14:00 (ah)
Posádka je na rampě a jednotliví kosmonauti teď budou postupně nastupovat do raketoplánu (přes tzv. "Bílý pokoj", což je speciálně vybavený konec přístupového můstku k průlezu do raketoplánu).
8.7.2011 13:37 (ah)
Odpočítávání pokračuje a čtyřčlenná posádka STS-135 odjíždí na startovací rampu.
8.7.2011 13:18 (ah)
Kosmonauti si nyní oblékají skafandry v budově O&C (Operation and Checkout).
8.7.2011 11:00 (ah)
V 10:58 SELČ bylo úspěšně dokončeno plnění externí nádrže ET kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Žádné problémy nebyly zaznamenány. Předpověď počasí pro čas startu je ale stále mizerná. Kolem 13:30 SELČ manažeři NASA rozhodnou, zda se bude pokračovat v odpočítávání.
7.7.2011 21:30 (ah)
Obslužná věž byla odsunuta a raketoplán Atlantis je nyní na startovací rampě vidět v celé své kráse.
6.7.2011 21:19 (ah)
Odpočítávání STS-135 začalo podle plánu (5.7.2011 v 19:00 SELČ) a zatím pokračuje dobře (bez závad). Bohužel předpověď počasí pro Floridu na pátek není moc dobrá a dává jen 30% šanci na vyhovující podmínky pro start (obavy jsou z bouřek a přeháněk v oblasti kosmodromu).
28.6.2011 21:50 (ah)
Zasedání FRR potvrdilo plánované datum startu na 8.7.2011 (v 17:26 SELČ).
24.6.2011 08:00 (ah)
Cílem letu raketoplánu Atlantis STS-135 je doprava zásob a vybavení na Mezinárodní kosmickou stanici ISS pro její dlouhodobý provoz. Během mise se uskuteční jeden výstup do kosmu. Mise STS-135 je posledním letem raketoplánu Atlantis do kosmu i poslední misí programu Space Shuttle vůbec.

Start STS-135 je zatím naplánován na 8.7.2011 kolem 17:26 SELČ. Předstartovní přípravy probíhají dobře. Raketoplán byl 1.6.2011 převezen z montážní budovy VAB na startovací rampu LC-39A. Dne 15.6.2011 proběhlo na rampě zkušební tankování externí nádrže ET. Na nádrži se po testu neobjevily žádné závady, ale v jednom motoru SSME se projevila netěsnost ventilu v héliovém profukovacím systému. Ventil už byl vyměněn a probíhají jeho ověřovací zkoušky. Také celá čtyřčlenná posádka už 23.6.2011 absolvovala zkušební odpočítávání TCDT (Terminal Count Down Test). Zasedání manažerů FRR (Flight Readiness Review) se uskuteční v úterý 28.6.2011. Na zasedání bude zhodnocen stav příprav a stanoven přesný čas startu.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.