Obsah > Pilotované lety > STS > STS-130 > Průběžné info
Znak mise
Raketoplán: Endeavour/F24
Mise: STS-130/ISS-20A
Náklad: Tranqulity/Cupola
Start: 8.2.2010 10:14 SEČ
Rampa: LC-39A, KSC, Florida
Přistání: 21.2.2010
Letiště: SLF KSC, Florida

Odkazy:
MEK VMCC (cz)
info Space40 (cz)
info MEK (cz)
aktuality NASA (en)
info CBS News (en)
info NASA (en)
diskuse a aktuality (cz)
chat.kosmo.cz (cz)
web kamery na KSC (en)
SpaceflightNow.com (en)
fotogalerie NASA (en)
fotogalerie KSC (en)
NASA TV (en)
technologie STS (en)

Na této stránce je průběžné online zpravodajství z mise STS-130, připravované autory ze serveru kosmo.cz (kontakt aholub@centrum.cz) [autorefresh stránky 5 minut].

22.2.2010 05:08 (zb)
Mise STS-130 Endeavour je tímto skončena. Trvala 13 dní, 18 hodin a 8 minut. "Houstone, je skvělé být doma. Bylo to velké dobrodružství", řekl po dosednutí na ranvej velitel George Zamka. Po přistání bude raketoplán odtažen do vystrojovací haly OPF (Orbiter processing facility).
22.2.2010 04:39 (zb)
Přesné technické údaje: zadní kola sedla na přistávací dráhu ve 4:20:31, přední kolo na přídi ve 4:20:39 a raketoplán se zastavil ve 4:22:10 SEČ.
22.2.2010 04:26 (zb)
Raketoplán Endeavour úspěšně přistál na Kennedyho vesmírném středisku! Za svou misi nalétal 9 173 300 km.
22.2.2010 04:14 (zb)
Rychlost raketoplánu je menší než 2,5 mach.
22.2.2010 03:50 (zb)
Raketoplán letí rychlostí 25 machů se zvednutou přídí 40 stupňů.
22.2.2010 03:49 (zb)
Raketoplán právě vstoupil do horních vrstev atmosféry. Ve 3:53 udělá zatáčku vlevo a ve 4:04 SEČ zatáčku zleva doprava. Jedná se o 73. přistání raketoplánu na Kennedyho vesmírném středisku.
22.2.2010 03:17 (zb)
Brzdící manévr proveden, Endeavour je na cestě domů!
22.2.2010 03:13 (zb)
NASA zjišťuje, že alespoň jedno APU čerpadlo hydraulického systému pracuje, předtím než se provede brzdící manévr. Raketoplán potřebuje pouze jeden systém APU, aby mohl bezpečné přistát.
22.2.2010 01:54 (zb)
Podle nejnovějších údajů mají být motory OMS (Orbital Maneuvering System) zažehnuty ve 3:14:47 SEČ na dobu dvou minut a 34 sekund. Tento manévr raketoplán zpomalí natolik, že začne klesat na svůj přistávací let. Na přistávací dráhu by měl Endeavour dosednout ve 4:20:32 SEČ.
22.2.2010 01:43 (zb)
Raketoplán již přešel na počítačový program OPS-3, což je softwarový balíček, který upravuje data pro vstup a přistání raketoplánu. Meteorologové neustále diskutují nad počasím, mají obavy z nízké oblačnosti.
22.02.2010 00:28 (zb)
Aktuální stav počasí je nepříznivé pro první možnost přistání na Kennedyho vesmírném středisku.
21.02.2010 16:00 (ah)
V neděli 21.02.2010 posádka raketoplánu provedla testy přistávacích systémů raketoplánu, a také další nezbytné činnosti před návratem na Zemi (úklid kabiny, zaklopení parabolické antény pro pásmo Ku).

První příležitost k přistání na KSC je 22.02.2010 kolem 4:20 SEČ, ale předpověď počasí pro Floridu je stále poměrně špatná (oblačnost, přeháňky). Další možnosti k přistání jsou na KSC v 5:55 SEČ a na Edwards AFB v 7:25 SEČ nebo 9:00 SEČ.
20.2.2010 13:04 (zb)
V noci selhal kontrolní test palivového článku č. 2. Astronauté sbírají o tomto článku data, aby technici na zemi mohli určit příčinu selhání testu. Ti ale věří, že je palivový článek v pořádku.

Byla provedena kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů pomocí OBSS (Orbiter Boom Sensor System) na konci manipulátoru SRMS (Shuttle Remote Manipulator System). Rameno OBSS již bylo uloženo do nákladového prostoru raketoplánu.

Předpověď počasí na den přistání, které je plánováno na 22.2. ve 4:16 SEČ není dobrá a zatím je ve stavu "no go".
20.02.2010 12:28 (zb)
Raketoplán se nad Atlantským oceánem odpojil od stanice ISS dle plánu v 1:54 SEČ. Endeavour dělal společnost ISS po dobu 9 dní, 19 hodin a 48 minut.
19.2.2010 10:00 (ah)
V pátek 19.2.2010 kolem 9:00 SEČ se posádky na ISS rozloučily a byly uzavřeny průlezy mezi stanicí a raketoplánem. Vlastní odpojení raketoplánu od ISS je naplánováno až na 20.2.2010 v 1:54 SEČ.
18.2.2010 13:00 (ah)
Krátce po probuzení do 11. letového dne hovořili členové posádek na ISS s prezidentem USA Barackem Obamou a odpovídali na otázky studentů, kteří byli v Bílém domě na audienci.

Během dne pak kosmonauti na ISS pokračovali v přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí a především přemístili celkem 4 skříně s vybavením z modulu Destiny do nového modulu Tranquility. Přemístěny byly skříně generátoru kyslíku, recyklace vody, zpracování moči a toalety. V laboratorním modulu Destiny tak vznikl prostor pro umístění dalších vědeckých přístrojů.

Na konci 11. letového dne byla ještě zvýšena dráha ISS pomocí manévrovacích motorků raketoplánu. Celá operace trvala 33 minut a průměrná výška dráhy ISS byla nakonec zvednuta o cca 2 km (na 335 x 352 km).
17.2.2010 10:30 (ah)
Ještě před koncem výstupu EVA-3 byly otevřeny překryty všech 7 oken modulu Cupola. Pohled na modul i výhled z něj je opravdu pěkný.17.2.2010 09:15 (ah)
Výstup EVA-3 oficiálně skončil v 9:03 SEČ (zahájením tlakování přechodové komory). Výstup trval 5 hodin a 48 minut.
17.2.2010 07:40 (ah)
Výstup EVA-3 zahájili Behnken a Patrick 17.2.2010 v 3:15 SEČ. Nejprve zapojili druhý amoniakový okruh termoregulace modulu Tranqulitity a připojili kabely temperačního topení k tunelu PMA-3. Poté na modulu Cupola sejmuli izolační pokrývku a uvolnili 3 pojistné šrouby na výklopných překrytech každého ze 7 oken modulu. Kosmonauti z ISS pak postupně vyzkoušeli otevření a uzavření jednotlivých překrytů. Testy dopadly dobře. Behnken a Patrick v rámci výstupu dále namontovali na povrch Tranquility několik úchytných madel a držáků vybavení a také zapojili nový kabel ke konvertoru pro přenos videosignálu mezi nosníkem S0 a modulem Zarja (to v budoucnu umožní staničnímu manipulátoru SSRMS operovat i z úchytu na ruském segmentu stanice).
16.2.2010 07:00 (ah)
Hlavním výsledkem 9. letového dne STS-130 bylo úspěšné přemístění tunelu PMA-3 z horního portu modulu Harmony na levoboční osový port modulu Tranquility (pomocí manipulátoru SSRMS). Tunely PMA na ISS slouží k propojení modulů. PMA-1 je mezi moduly Unity a Zarja (tedy mezi amrickým a ruským segmentem stanice). Tunel PMA-2 je umístěn na přední straně modulu Harmony a slouží pro připojování raketoplánů k ISS. Přemístěný tunel PMA-3 je v této fázi provozu stanice brán jako nepoužitý náhradní díl a bude z něj zatím skladiště.
15.2.2010 07:38 (ah)
Vnitřní ochranný kryt modulu Cupola se kosmonautům podařilo namontovat tak, aby nebránil přemístění modulu. Modul Cupola byl zachycen manipulátorem SSRMS a po drobných problémech s uvolněním poutacích šroubů byl nakonec úspěšně přenesen a nainstalován na dolní CBM uzel modulu Tranquility (15.2.2010 kolem 7:30 SEČ).
14.2.2010 16:40 (ah)
Do letového plánu STS-130 byl přidán dodatečný 11. letový den, který má poskytnout dostatek času na přenášení dalšího vybavení do modulu Tranquility (recyklace vody, toaleta, generátor kyslíku). Mise STS-130 tak byla prodloužena na celkem cca 14 dní.
14.02.2010 09:45 (ah)
Výstup EVA-2 proběhl v neděli 14.2.2010 od 3:20 do 9:14 SEČ (trval 5 hodin a 54 minut). Behnken a Patrick při výstupu úspěšně propojili a aktivovali první okruh kapalinového termoregulačního systému modulu Tranqulity (zbývající okruh bude zapojen při výstupu EVA-3). V rámci EVA-2 kosmonauti ještě připravili modul Cupola k přenesení na jiný uzel modulu Tranquility (odaretovali zámky cílového CBM uzlu a nainstalovali na modul Cupola odvětrávací ventil). Nakonec se ještě podařilo na modul Tranquility namontovat několik úchytných madel a tepelně izolačních překrytů. Všechny úkoly EVA-2 byly splněny a první testy potvrdily správnou funkci zapojené části termoregulačního systému.
13.2.2010 20:30 (ah)
V druhé polovině dne byly do modulu Tranquility přeneseny první skříně s vybavením. Šlo o základní blok systému obnovy atmosféry a o cvičební zařízení. Kosmonauti také dočasně otevřeli průlez do modulu Cupola, aby ho připravili k pozdějšímu přemístění, ale nepodařilo se jim úplně přesně nainstalovat ochranný kryt na vnější povrch průlezu (kryt trochu přečnívá a může překážet při přemisťování modulu). Tento problém bude vyžadovat nějaké řešení ještě před přenášením modulu Cupola, plánovaném na pondělí 15.2.2010.

Přípravy na výstup EVA-2 ale zatím pokračují (i když Patrick bude muset použít záložní skafandr, protože v jeho původním zlobil při EVA-1 ventilátor). Výstup EVA-2 má začít 14.2.2010 kolem 3:09 SEČ a jeho hlavním úkolem je propojení hadic amoniakového okruhu termoregulačního systému modulu Tranquility a zbytku stanice.
13.2.2010 09:55 (ah)
V sobotu 13.2.2010 kosmonauti otevřeli průlez do nového modulu Tranquility (v 03:17 SEČ). Modul bude sloužit pro umístění řady skříní klimatizačního systému (generátor kyslíku, pohlcovač CO2, recyklace vody), toalety a cvičebního vybavení včetně běhací dráhy C.O.L.B.E.R.T. Všechny díly tohoto systému jsou nyní rozmístěny na jiných místech stanice. Modul Tranquility byl postaven v Itálii firmou Thales Alenia Space v rámci spolupráce ESA a NASA.
12.2.2010 09:50 (ah)
Úspěšný výstup EVA-1 byl oficiálně zakončen v 9:49 SEČ a trval tedy 6 hodin 32 minut.
12.2.2010 08:30 (ah)
Výstup EVA-1 byl věnován hlavně prvotní instalaci modulu Tranquility (Node 3) na levoboční uzel modulu Unity. Behnken a Patrick nejprve sejmuli izolaci z CBM uzlu na Tranquility a odpojili kabely temperačního topení modulu. Pomocí staničního manipulátoru SSRMS (který ovládali Hireová a Virts z ISS) pak byl modul Tranquility přenesen z nákladového prostoru raketoplánu k levobočnímu CBM uzlu modulu Unity, kam byl následně automatizovaně připojen. Behnken a Patrick mezitím upevnili na povrch stanice dva vaky s vybavením pro příští výstupy a demontovali z manipulátoru DEXTRE jednu víceúčelovou skříňku (která bude vyměněna za novou při letu STS-132). Mechanické připojení modulu Tranquility k Unity bylo dokončeno kolem 7:20 SEČ. Kosmonauti pak zahájili propojování modulu se zbytkem stanice. Nejprve přišly na řadu napájecí a datové kabely, následované elektrickým temperačním topením.
12.02.2010 08:04 (zb)
První vesmírný výstup EVA-1 (Extra Vehicular Activity) začal ve 3:17 SEČ. Vně stanici ISS se vydali astronauté Bob Behnken a Nick Patrick.
11.2.2010 12:00 (ah)
Čtvrtý letový den (11.2.2010) kosmonauti na ISS absolvovali několik živých televizních interview (KXTV-TV Sacramenta, WKRG-TV Mobile a KMOX Radio St Louis) a pak měli možnost si užít půl dne osobního volna. Zítra (12.2.2010) je od 3:09 SEČ na programu první výstup do kosmu v rámci mise STS-130. Cílem je připravit modul Tranquility k instalaci a po přenesení pomocí SSRMS pak zahájit aktivaci modulu.
10.2.2010 08:51 (zb)
V 8:16 SEČ byly otevřeny průlezy mezi ISS a raketoplánem. O 22 minut později "vplula" šestičlenná posádka raketoplánu do modulu Harmony (Node-2) a přivítala se s pětičlennou posádkou Expedice 22, kterou tvoří velitel Jeff Williams, Timothy Creamer (oba z NASA), ruští astronauté Maxim Suraev a Oleg Kotov a japonský astronaut Soichi Noguchi.
10.2.2010 06:08 (ah)
Závěrečné sbližování s Mezinárodní kosmickou stanicí proběhlo bez problémů a po snímkovací otočce RPM (Rendezvous Pitch Maneuver) se raketoplán Endeavour STS-130 připojil k ISS 10.2.2010 v 6:06 SEČ (přesně podle časového plánu).
9.2.2010 20:00 (ah)
Druhý letový den (9.2.2010) posádka provedla standardní kontrolu tepelné ochrany raketoplánu pomocí senzorů OBSS (Orbiter Boom Sensor System) a několik motorických manévrů pro přibližování ke kosmické stanici ISS.
8.2.2010 12:50 (ah)
Připojení raketoplánu ke stanici ISS je plánováno na 10.2.2010 kolem 06:06 SEČ.
8.2.2010 10:53 (zb)
Raketoplán Endeavour manévrem OMS-2 (orbital maneuvering system) dosáhl konečné kruhové dráhy kolem Země.
8.2.2010 10:23 (zb)
Proběhlo vypojení motorů raketoplánu, tzv. MECO (main engine cutoff), raketoplán se dostává na přechodovou dráhu. Byla odhozena externí nádrž ET.
8.2.2010 10:14 (zb)
Zážeh hlavních motorů raketoplánu SSME, následuje zážeh bočních motorů SRB - START!
8.2.2010 10:13 (zb)
Raketoplán kompletně přešel na vlastní zdroje energie a 30 s před zážehem motorů počítače raketoplánu přebírají řízení startu.
8.2.2010 10:07 (zb)
Rozběhlo se odpočítávání a raketoplán Endeavour se za několik minut vznese vstříc Mezinárodní kosmické stanici.
8.2.2010 10:02 (zb)
Řídící středisko vydalo povolení ke startu!
8.2.2010 10:00 (zb)
Motor č. 1 (blok 2-2059) má před sebou čtvrtý start. První start uskutečnil při misi STS-117 Atlantis. První spuštění má nyní před sebou motor č. 2 (blok 2-2061). Motor č. 3 (blok 2-2057) má před sebou pátý start. První byl na STS-114 Discovery.
8.2.2010 09:46 (zb)
Počasí v oblasti kosmodromu je nyní přijatelné a vyhovující startu. Nevyhovující podmínky mají stále zámořská nouzová letiště.
8.2.2010 09:33 (zb)
Problémy s oblačností mají všechna tři záložní letiště (dvě ve Španělsku a jedno ve Francii) určená pro případné nouzové přistání (tzv. Abort TAL), nad kterými vede dráha letu. Pravidla stanoví, že alespoň jedno z nich musí vyhovovat kritériím. Počasí na Floridě se ale zlepšuje.
8.2.2010 09:20 (zb)
Nastalo poslední přerušení odpočítávání. Trvá přes půl hodiny a znovu se rozběhne až 9 minut před startem.
8.2.2010 09:17 (zb)
Podle posledního měření je startovní okno od 10:09:42 do 10:17:07 SEČ, START je plánován přesně na 10:14:07 SEČ.
8.2.2010 09:10 (zb)
Odpočítávání se opět rozběhlo na čase 9:09 SEČ.
8.2.2010 08:59 (zb)
Nastalo předposlední přerušení odpočítávání, které trvá 10 minut.
8.2.2010 08:35 (zb)
Aktuální stav je "no go". Problémem zůstává nízká oblačnost.
8.2.2010 07:59 (zb)
Pravidlo pro minimální spodní oblačnost je opět porušeno kvůli oblakům od Atlantiku. Minimální povolená spodní základna oblačnosti je kvůli možnosti případného nouzového přistání 1 200 m (4 000 stop). Startu samotnému ale tato oblačnost nevadí.
8.2.2010 07:48 (zb)
Poslední, kdo se usadil na své místo v zadní části horní paluby vlevo, je Stephen Kern Robinson, zkušený astronaut, který absolvoval již tři mise v raketoplánech: STS-85 v roce 1997, STS-95 v roce 1998 a STS-114 v roce 2005.
8.2.2010 07:46 (zb)
Jako čtvrtý je již usazen Nick Patrick (Nicholas James MacDonald) na spodní palubu na zadní sedačku vlevo. Dalším, pátým usazeným kosmonautem je jediná žena v této misi, Kay Hire (Kathryn Patricia). Její místo je v zadní části horní paluby vpravo.
08.02.2010 07:31 (zb)
Dnešní přípravy na druhý pokus o start raketoplánu Endeavour probíhají podle plánu, všechny systémy jsou v pořádku. Posádka se do kokpitu usazuje ve stejném pořadí, jako včera. Jako první se na horní palubu vlevo dopředu usadil velitel letu Zambo - George Zamka. Specialista mise č. 4 Bob Behnken (Robert Louis) se posadil na přední levou sedačku spodní paluby. Jako třetí se usadil pilot Terry Wayne Virts, Jr. Jeho místo je vedle velitele mise, na horní palubě vpředu vpravo.
7.2.2010 10:38 (zb)
Start raketoplánu byl pro nízkou oblačnost odložen, další pokus následuje v pondělí 8.2. v 10:14 SEČ.
7.2.2010 10:24 (zb)
Situace se často mění, nyní kritéria opět startu nevyhovují.
7.2.2010 09:59 (zb)
Počasí v tuto chvíli neporušuje kritéria a start má zelenou. Startovací okno je podle poslední revize od 10:35:16 do 10:44:15 SEČ, samotný start je plánován na střed startovacího okna – 10:39:50 SEČ.
7.2.2010 08:39 (zb)
Šance na dnešní start se snížila na 30% kvůli nízké oblačnosti a větru. Starosti ohledně počasí dělají i všechna tři zámořská nouzová letiště. Alespoň v jednom z nich musí být podmínky v rámci limitů pro případ, že by Endeavour musel provést nouzové přistání.
7.2.2010 08:15 (zb)
Poslední astronaut – letový specialista č. 2 a letový inženýr – který se právě usazuje, je Stephen Kern Robinson. Jedná se o zkušeného veterána, absolvoval již tři mise v raketoplánech: STS-85 v roce 1997, STS-95 v roce 1998 a STS-114 v roce 2005. "Křeslo" Robinsona je v zadní části horní paluby vlevo.
7.2.2010 08:08 (zb)
Letový specialista č. 1. je Kay Hire (Kathryn Patricia). Její místo je v zadní části horní paluby vpravo. Svůj první let uskutečnila při misi STS-90 v roce 1998.
7.2.2010 07:57 (zb)
Nick Patrick (Nicholas James MacDonald) je specialista mise č. 3. Jako čtvrtý se usadil na spodní palubu na zadní sedačku vlevo. Jeho první mise se uskutečnila v roce 2006 při letu STS-116.
7.2.2010 07:55 (zb)
Jako třetí se usadil pilot Terry Wayne Virts, Jr. Jeho místo je vedle velitele mise, na horní palubě vpředu vpravo. Je to jediný nováček této mise.
7.2.2010 07:45 (zb)
Specialista mise č. 4 Bob Behnken (Robert Louis) se posadil na přední levou sedačku spodní paluby. Toto je jeho druhý let, první proběhl v roce 2008 při misi STS-123.
7.2.2010 07:30 (zb)
Právě probíhá usazování posádky do kokpitu raketoplánu Endeavour. Jako první se na horní palubu vlevo dopředu usadil velitel letu Zambo - George Zamka. Je to jeho druhý let, první si uskutečnil při misi STS-120 v roce 2007.
07.02.2010 06:54 (zb)
Posádka je již na cestě k raketoplánu ve speciálním autobusu AstroVan. Šance na dobré počasí v době startu se snížila na 60%. Starosti dělá nízká oblačnost a vítr.
06.02.2010 22:00 (ah)
Odpočítávání se blíží k závěrečné fázi. Obslužná věž už byla odsunuta a připravuje se plnění vnější nádrže kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Plánovaný čas startu byl upřesněn na 10:39:50 SEČ.
5.2.2010 20:30 (ah)
Odpočítávání zatím běží dobře. Nejsou evidovány žádné problémy. Předpověď dobrého počasí dosahuje až 80%.
4.2.2010 09:00 (ah)
Odpočítávání ke startu STS-130 bylo zahájeno podle plánu, tedy 4.2.2010 v 8:00 SEČ. Technici zatím nezaznamenali žádné potíže. Předpověď počasí na 7.2.2010 pro KSC dává cca 70% šanci na vyhovující podmínky pro start.
28.01.2010 10:00 (ah)
Zasedání FRR (Flight Readiness Review) dne 27.1.2010 potvrdilo termín startu STS-130 (s moduly Tranquility/Cupola) na 7.2.2010 v 10:39 SEČ. Odpočítávání má začít 4.2.2010 v 8:00 SEČ.
24.1.2010 21:29 (ah)
Cílem tohoto letu k ISS je především doprava a montáž modulu Tranquility (Node-3) spolu se submodulem Cupola (výklenek s průzory) na levoboční uzel modulu Unity. V programu mise jsou 3 výstupy do kosmu.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.