Obsah > Pilotované lety > STS > STS-129 > Průběžné info
Znak mise
Raketoplán: Atlantis (F31)
Mise: ULF3
Náklad: ELC1, ELC2
Start: 16.11.2009 20:28 SEČ
Rampa: LC-39A, KSC, Florida
Přistání: 27.11.2009
Letiště: SLF, KSC, Florida

Odkazy:
MEK VMCC (cz)
info Space40 (cz)
info MEK (cz)
aktuality NASA (en)
info CBS News (en)
info NASA (en)
diskuse a aktuality (cz)
chat.kosmo.cz (cz)
web kamery na KSC (en)
SpaceflightNow.com (en)
fotogalerie NASA (en)
fotogalerie KSC (en)
NASA TV (en)
technologie STS (en)

Na této stránce je průběžné online zpravodajství z mise STS-129, připravované autory ze serveru kosmo.cz (kontakt aholub@centrum.cz) [autorefresh stránky 5 minut].

27.11.2009 16:00 (ah)
Dosednutí hlavního podvozku na přistávací dráhu bylo 27.11.2009 v 15:44:23 SEČ, takže mise STS-129 trvala 10 dní, 19 hodin a 16 minut.
27.11.2009 15:45 (ah)
Atlantis STS-129 úspěšně přistál.
27.11.2009 15:37 (ah)
Raketoplán už je vidět na záběrech kamer poblíž KSC.
27.11.2009 15:34 (ah)
Hlavní část aerodynamického brzdění má raketoplán za sebou. Nyní už letí nad Floridou ve výšce cca 40 km a má rychlost 6500 km/h.
27.11.2009 15:12 (ah)
Raketoplán vstoupil do hustých vrstev atmosféry.
27.11.2009 14:42 (ah)
Brzdicí manévr byl úspěšně proveden. Raketoplán Atlantis STS-129 je na cestě k přístání na KSC v 15:44 SEČ.
27.11.2009 14:15 (ah)
Řídicí středisko dalo souhlas k brzdicímu manévru ve 14:37 SEČ.
27.11.2009 12:30 (ah)
Přípravy na přistání zatím probíhají dobře. Byly už uzavřeny dveře nákladového prostoru raketoplánu a palubní počítače přešly do módu pro přistání. Počasí na Floridě vypadá nadějně. Zahájení brzdicího manévru je plánováno na cca 14:37 SEČ.
26.11.2009 20:30 (ah)
Ve čtvrtek 26.11.2009 kosmonauti otestovali systémy raketoplánu, potřebné pro návrat na Zemi a provedli i další nezbytné činnosti před přistáním (úklid kabiny, zaklopení parabolické antény pro pásmo Ku). Ze Země bylo také potvrzeno, že povrch raketoplánu je podle včerejších dat z OBSS v pořádku. Vše je tedy připraveno na zítřejší plánované přistání. První příležitost k přistání na KSC bude 27.11.2009 v 15:44 SEČ (brzdicí manévr ve 14:37 SEČ) a druhá v 17:19 SEČ (brzdicí manévr v 16:14 SEČ).
25.11.2009 22:00 (ah)
Kontrola tepelné ochrany raketoplánu byla dokončena. Vyhodnocení získaných dat proběhne na Zemi. Zítra budou na programu další přípravy na plánované páteční přistání.
25.11.2009 12:35 (ah)
Ještě dnes odpoledne bude provedena závěrečná kontrola povrchu raketoplánu pomocí OBSS.
25.11.2009 12:30 (ah)
Oblet stanice byl dokončen. Raketoplán provedl motorický separační manévr a pomalu se vzdaluje od ISS.
25.11.2009 11:20 (ah)
Raketoplán zahájil standardní inspekční oblet stanice.
25.11.2009 10:55 (ah)
K odpojení došlo podle plánu v 10:53 SEČ.
25.11.2009 07:45 (ah)
Odpojení raketoplánu Atlantis STS-129 od stanice ISS je plánováno na 25.11.2009 v 10:53 SEČ.
24.11.2009 18:55 (ah)
Už dnes odpoledne (kolem 18:30 SEČ) se posádky rozloučily a poté byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí (na palubu raketoplánu přešla i Nicole Stottová, končící tak svůj dlouhodobý pobyt na stanici). K vlastnímu odpojení obou kosmických těles ale dojde až zítra dopoledne (v 10:53 SEČ).
24.11.2009 17:00 (ah)
V úterý 24.11.2009 dopoledne byla zvýšena dráha ISS pomocí manévrovacích RCS motorků raketoplánu o cca 1,5 km. Během dne proběhla závěrečná společná tisková konference a po ní ještě slavnostní předání velení ISS mezi Frankem De Winne a Jeffem Williamsem (Expedice 22 by ale měla být oficiálně zahájena až po odletu Sojuzu TMA-15 od ISS dne 1.12.2009).
23.11.2009 20:10 (ah)
Výstup EVA-3 byl zakončen ve 20:06 SEČ (trval 5 hodin a 42 minut).
23.11.2009 18:20 (ah)
Všechny hlavní plánované úkoly dnešního výstupu byly dokončeny. Kosmonauti teď ve zbylém čase pracují na různých drobnostech pro usnadnění a urychlení budoucích výstupů do kosmu.
23.11.2009 17:35 (ah)
Kyslíková nádrž HPGT už je přenesena a nainstalována na modul Quest. Kosmonauti dokončili její pevné utažení ke konstrukci a také její propojení na kyslíkový okruh přechodové komory. Nyní se kosmonauti zabývají ochrannými MMOS panely, které museli demontovat před instalací HPGT a nyní je uskladňují na plošině ESP-2.
23.11.2009 16:30 (ah)
Obě desky MISSE už Bresnik úspěšně namontoval na ELC-2.
23.11.2009 15:40 (ah)
Kosmonauti demontovali nádrž HPGT z ELC-2 a ručně ji pootočili a přidrželi tak, aby ji mohl zachytit manipulátor SSRMS. Nyní už je HPGT pomocí SSRMS samostatně přenášena k modulu Quest.
23.11.2009 15:10 (ah)
Bresnik vyzvednul desky MISSE z nákladového prostoru raketoplánu a nese je na plošinu ELC-2 k instalaci. Stacher mezitím připravuje nádrž HPGT na ELC-2 k jejímu přenesení na Quest pomocí SSRMS.
23.11.2009 14:25 (ah)
Výstup EVA-3 byl oficiálně zahájen ve 14:24 SEČ přepojením skafandrů na vnitřní zdroje.
23.11.2009 13:55 (ah)
Bylo zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře modulu Quest.
23.11.2009 12:50 (ah)
Oba kosmonauti jsou už oblečeni ve skafandrech, ale problém s ventilem u nádoby na pití v Satcherově skafandru způsobil zdržení, takže výstup EVA-3 začne asi z hodinovým zpožděním (tedy cca ve 14:15 SEČ).
23.11.2009 08:15 (ah)
V plánu dnešního výstupu EVA-3 mají Satcher a Bresnik především instalaci nové kyslíkové nádrže HPGT na povrch modulu Quest a instalaci desek s experimenty MISSE-7A a 7B na plošinu ELC-2. Výstup má být zahájen kolem 13:15 SEČ.
22.11.2009 22:00 (ah)
Během dne dostal Randy Bresnik ze Země zprávu, že jeho žena jim porodila zdravou dcerku. Blahopřejeme.
22.11.2009 11:00 (ah)
Na programu neděle 22.11.2009 je pro kosmonauty na ISS trochu osobního volna, tiskové konference a přípravy na zítřejší závěrečný výstup do kosmu (EVA-3).
21.11.2009 21:45 (ah)
Výstup EVA-2 oficiálně skončil ve 21:39 SEČ zahájením tlakování přechodové komory modulu Quest. Výstup trval 6 hodin a 8 minut.
21.11.2009 21:10 (ah)
Kosmonauti se pomalu vrací do přechodové komory a výstup EVA-2 se chýlí ke konci.
21.11.2009 20:41 (ah)
Kosmonautům zbyl čas ještě na další dodatečné práce. Kontrolují konektory na komunikačních kabelech a upravují držáky EVA vybavení na povrchu stanice.
21.11.2009 20:10 (ah)
Poslední (celkově už čtvrtá) konstrukce PAS na S3 byla vyklopena a je připravena pro budoucí připojování nákladů. Měla by jím být plošina ELC4 v příštím roce.
21.11.2009 19:20 (ah)
Instalace jednotky WETA na S3 byla rychlá a úspěšná. Všechny plánované úkoly pro EVA-2 tak byly splněny. Kosmonauti jsou více než hodinu v předstihu, takže se chystají na dodatečnou činnost, kterou má být vyklopení další konstrukce PAS, tentokrát na dolní straně S3.
21.11.2009 19:00 (ah)
Další hlavní úkol výstupu EVA-2 je splněn. Kosmonauti vyklopili a zajistili jednu konstrukci PAS na horní straně staničního nosníku S3. Tento konkrétní PAS má být v budoucnu využit pro instalaci vědeckého přístroje AMS (Alpha Magnetic Spectrometer).
21.11.2009 17:45 (ah)
Kosmonauti úspěšně přemístili FPMU z nosníku S1 na P1.
21.11.2009 17:00 (ah)
Následující aktivitou výstupu je přemístění rozměrné měřicí sondy FPMU, která by na stávajícím místě překážela budoucím montážním operacím na povrchu stanice.
21.11.2009 16:40 (ah)
Instalace sestavy GATOR na modul Columbus byla úspěšně dokončena. GATOR se skládá ze dvou antén a příslušné kabaláže. Cílem GATOR je demonstrovat dva způsoby automatické identifikace lodních přijímačů pro pobřežní stráž USA. Jedna z antén je také použitelná pro radioamatéry.
21.11.2009 15:40 (ah)
Foreman a Bresnik zahájili výstup EVA-2 v 15:31 SEČ. Mezi úkoly EVA-2 patří instalace adaptéru GATOR (Grappling Adaptor To On-Orbit Railing) na modul Columbus, přemístění měřicí jednotky FPMU (Floating Potential Measurement Unit) z S1 na P1, vyklopení další konstrukce PAS (Payload Attachment System) na S3 a instalace jednotky WETA (Wireless video system External Transceiver Assembly) pro bezdrátový přenos videosignálu z kamer na helmách skafandrů.
21.11.2009 15:10 (ah)
Plošina ELC2 byla úspěšně nainstalována na S3. Na ELC2 se nachází další gyroskop CMG, čerpadlo PMA, plná dusíková nádrž NTA, kontejner CTC (Cargo Transportation Container) s řadou menších náhradních dílů, vysokotlaká kyslíková nádrž HPGT (High-Pressure Gas Tank) a buben s kabelem pro mobilní transportér TUS-RA (Trailing Umbilical System—Reel Assembly). Během výstupu EVA-3 budou na ELC2 namontovány dvě desky s materiálovými experimenty MISSE 7 (Materials International Space Station Experiment 7), které jsou nyní v nákladovém prostoru raketoplánu. Na ELC2 je ještě jedna volná pozice pro případné pozdější připojení dalšího bloku vybavení nebo náhradních dílů.
21.11.2009 13:50 (ah)
Plánované zahájení výstupu bylo skutečně posunuto až na cca 15:30 SEČ. Mezitím raketoplánový manipulátor SRMS uchopil v nákladovém prostoru plošinu ELC2 a po vyzdvižení ji předal staničnímu manipulátoru SSRMS. Ten ji brzy umístí na nosník ITS-S3.
21.11.2009 10:40 (ah)
V noci na 21.11.2009 se na ISS opět spustil podtlakový alarm a následně opět i požární poplach. Podle dosavadních testů je podezření, že problém způsobuje nový ruský modul Poisk, který se k ISS připojil minulý týden. Tlak v interiáru stanice zůstává normální, ale poplach přerušil standardní proceduru kosmonautů před výstupem do kosmu, kdy spí v modulu Quest ve sníženém tlaku atmosféry. Tentokrát museli spát v normálním tlaku, takže před výstupem budou muset déle dýchat čistý kyslík z masek. Možná to bude mít vliv na čas zahájení výstupu, který je zatím plánován na 14:18 SEČ.
20.11.2009 22:20 (ah)
Během dne řídicí středisko oznámilo, že tepelná ochrana raketoplánu byla vyhodnocena jako nepoškozená a schopná zajistit bezpečný návrat na Zemi. Žádná cílená kontrola už tedy není potřeba a kosmonautům tak odpadl jeden z původně plánovaných dnešních úkolů.
20.11.2009 13:50 (ah)
Na programu dnešního dne (20.11.2009) jsou především tiskové konference, přenášení nákladu a přípravy na zítřejší výstup EVA-2 a instalaci plošiny ELC2 na staniční nosník S3.
20.11.2009 10:00 (ah)
V noci na 20.11.2009 se na stanici ISS automaticky spustil poplach, upozorňující na snižování tlaku v interiéru, a následně se pak spustil i požární poplach. Naštěstí se brzy ukázalo, že prvotní tlakový poplach byl falešný (příčinou by mohla být porucha čidla) a jeho následkem bylo zastavení ventilátorů ve stanici, na což po chvíli zareagoval bezpečnostní systém v modulu Columbus požárním poplachem. Ve skutečnosti se tedy nic nebezpečného nestalo a posádka nebyla v ohrožení.
19.11.2009 22:05 (ah)
Výstup EVA-1 skončil ve 22:01 SEČ. Trval celkem 6 hodin a 37 minut.
19.11.2009 22:00 (ah)
Konstrukci PAS na S3 se podařilo vyklopit i přes určité potíže a nutnost použití kladiva. Kosmonauti se po úspěšné práci vrátili do přechodové komory a výstup EVA-1 pomalu končí.
19.11.2009 20:30 (ah)
Všechny hlavní úkoly výstupu už byly dokončeny a kosmonauti se v nadplánu pokoušejí vyklopit jeden držák PAS (Payload Attachment System) na nosníku S3.
19.11.2009 19:20 (ah)
Foremanovi se podařilo propojit dva konektory na nosníku S0, které jsou nutné pro budoucí modul Tranquility, a se kterými byly potíže při STS-121.
19.11.2009 19:00 (ah)
Satcher už úspěšně dokončil promazání úchopového mechanizmu JEM RMS a Foreman nainstaloval příchytku NH3 na Unity.
19.11.2009 18:30 (ah)
Mechanizmus POA je promazán a kabeláž pro budoucí anténu SGANT (Space to Ground Antenna) na nosníku Z1 je připravena. Foreman se teď má věnovat demontáži jednoho zábradlí na modulu Unity a jeho nahrazení příchytkou, která bude později využita pro instalaci potrubí s amoniakem. Satcher má promazat mechanizmus japonského manipulátoru JEM RMS.
19.11.2009 17:45 (ah)
Dalšími body na programu výstupu jsou úpravy kabeláže na povrchu stanice (Foreman) a promazání úchopového mechanizmu POA (Payload and ORU Accommodation) u mobilního transportéru (Satcher na konci SSRMS).
19.11.2009 17:20 (ah)
Prvním úkolem byla instalace záložní antény SASA (S-band Antenna Support Assembly) na nosník Z1 uprostřed stanice. Foreman anténu demontoval z nákladového prostoru raketoplánu a předal ji Satcherovi, který se mezitím uchytil nohama na stupátku na konci manipulátoru SSRMS. Pomocí SSRMS pak byl Satcher i s anténou přenesen k Z1, kde ji upevnil několika šrouby. Tím byla instalace SASA dokončena.
19.11.2009 15:25 (ah)
Výstup EVA-1 byl oficiálně zahájen 19.11.2009 v 15:24 SEČ (přepojením skafandrů na interní baterie).
19.11.2009 15:10 (ah)
Oba kosmonauti jsou už ve skafandrech a přesunuli se do přechodové komory modulu Quest. Probíhá snižování tlaku v komoře. Výstup bude zahájen za chvíli.
19.11.2009 11:50 (ah)
První výstup do kosmu v rámci mise STS-129 je naplánován na čtvrtek 19.11.2009 od 15:18 SEČ. Foreman a Satcher mají během 6,5 hodiny výstupu EVA-1 především nainstalovat náhradní anténu SASA na hlavní nosník stanice, příchytku potrubí na modul Unity, promazat úchopový mechanizmus na mobilní základně MBS (Mobile Base System), promazat japonský manipulátor JEM RMS a upravit kabeláž na různých místech povrchu stanice.
18.11.2009 23:00 (ah)
Ještě před koncem třetího letového dne (18.11.2009) byla první plošina ELC1 pomocí manipulátorů SRMS a SSRMS vyzdvižena z nákladového prostoru raketoplánu a připojena ke spodní části nosníku ITS-P3 na povrchu stanice ISS. Na plošině ELC1 jsou umístěny tyto náhradní díly: nádrž s amoniakem ATA (Ammonia Tank Assembly), nabíjecí elektronika BCDU (Battery Charger Discharge Unit), silový gyroskop CMG (Control Moment Gyroscope), úchopové zařízení LEE (Latching End Effector) pro manipulátor SSRMS, nádrž s dusíkem NTA (Nitrogen Tank Assembly), plazmový kontaktor PCU (Plasma Contactor Unit) a čerpadlo amoniaku PMA (Pump Module Assembly). Na ELC1 jsou ještě dvě volné pozice na pozdější umístění dalších dílů.
18.11.2009 19:40 (ah)
Kolem 19:30 SEČ byly otevřeny poslední průlezy a obě posádky se setkaly na palubě stanice ISS.
18.11.2009 18:00 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-129 se úspěšně připojil k ISS v 17:51 SEČ, tedy s mírným předstihem proti plánu.
18.11.2009 16:55 (ah)
Po několika sbližovacích manévrech se raktoplán dostal do blízkosti stanice ISS. Nyní raketoplán provádí otočku RPM (Rendezvous Pitch Maneuver) aby kosmonauti z ISS mohli vyfotografovat spodní část raketoplánu. Fotografie pak budou na Zemi vyhodnoceny zda případně neobsahují známky poškození tepelné ochrany raketoplánu.
17.11.2009 20:00 (ah)
V úterý 17.11.2009 proběhla standardní kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS (vyhodnocení na Zemi potrvá několik dní) a kosmonauti se už také věnovali přípravám na zítřejší připojení k ISS (instalace kamery a vysunutí spojovacího mechanizmu) i přípravám na pozdější výstupy do kosmu (kontrola skafandrů).
16.11.2009 21:20 (ah)
V apogeu přechodové dráhy raketoplán zažehl manévrovací motory OMS a přešel na stabilní oběžnou dráhu kolem Země. Zahájil tím postupné stíhání Mezinárodní kosmické stanice ISS, ke které se má připojit ve středu 18.11.2009 kolem 17:53 SEČ. Mezitím zítra posádka raketoplánu provede kontrolu jeho tepelné ochrany pomocí manipulátoru SRMS a senzorového nástavce OBSS (Orbiter Boom Sensor System).
16.11.2009 20:38 (ah)
Byla úspěšně dosažena základní přechodová oběžná dráha.
16.11.2009 20:29 (ah)
Raketoplán Atlantis STS-129 odstartoval!
16.11.2009 20:22 (zb)
Začala poslední část odpočítávání, doposud nic startu nebrání.
16.11.2009 20:22 (ah)
Řídicí středisko dalo zelenou pro start. Odpočítávání opět běží.
16.11.2009 19:42 (zb)
Začalo poslední přerušení odpočítávání. V této době například probíhají důležitá rozhodnutí, zdali je raketoplán perfektně připraven a počasí dovoluje start. Odpočet se znovu rozběhne 9 minut před startem.
16.11.2009 19:27 (zb)
Skončilo předposlední přerušení odpočítávání, které trvalo 10 minut. Přesný čas startu je stanoven na 20:28:10 SEČ
16.11.2009 18:45 (ah)
Byla dokončena kontrola spojení mezi posádkou a řídicími středisky (v KSC a v Houstonu). Také vstupní průlez do raketoplánu byl už uzavřen. Do plánovaného startu zbývají necelé 2 hodiny.
16.11.2009 18:00 (ah)
Všichni členové posádky jsou už usazeni na svých místech v raketoplánu. Žádné technické problémy nejsou hlášeny. Počasí vypadá nadějně.
16.11.2009 16:47 (ah)
Posádku STS-129 tvoří 6 mužů. Velitel Charles O. Hobaugh (3. start do kosmu), pilot Barry E. Wilmore (nováček) a 4 letoví specialisté - Leland D. Melvin (2. start), Randolph Bresnik (nováček), Michael Foreman (2. start) a Robert Satcher (nováček).
16.11.2009 16:43 (ah)
Odpočítávání zatím běží dobře. Externí nádrž ET byla úspěšně naplněna kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Posádka STS-129 si oblékla skafandry a nyní je na cestě k raketoplánu na startovací rampě LC-39A.
16.11.2009 12:24 (zb)
Předpověď počasí dává 70% šanci na start. Celý komplex je v pořádku a připraven ke startu.
15.11.2009 17:00 (ah)
Ostré odpočítávání na start STS-129 začalo v pátek 13.11.2009 v 19:00 SEČ. Na sobotu ráno bylo zařazeno dodatečné přerušení odpočítávání v době od 5:00 do 9:00 SEČ kvůli vyklizení oblasti pro start Atlasu 5 s Intelsatem-14. Protože Atlas 5 nakonec kvůli technickým potížím neodstartoval a následný nutný odklad startu Atlasu byl nejméně několik dní, dostal raketoplán Atlantis zelenou pro své pokusy o start od 16.11.2009 (ve 20:28 SEČ). Odpočítávání STS-129 tedy zatím pokračuje podle plánu. Předběžná předpověď počasí dává až 90% šanci na vyhovující podmínky pro pondělní start.
7.11.2009 23:00 (ah)
Zasedání FRR (Flight Readiness Review) oficiálně potvrdilo směrování termínu startu raketoplánu Atlantis STS-129 na 16.11.2009 ve 20:28 SEČ. Je to ale podmíněno úspěšným startem Atlasu 5 s Intelsatem-14 dne 14.11.2009. Pokud Atlas odstartuje až 15.11., bude moci Atlantis startovat až 17.11.
7.11.2009 22:00 (ah)
V rámci předstartovních příprav byla sestava STS-129 převezena na startovací komplex LC-39A ve středu 14. října 2009 a kontejner s nákladem byl na rampu dopraven 30. října 2009. Zkušební odpočítávání TCDT (Terminal Countdown Demonstration Test) za účasti letové posádky proběhlo 3. listopadu 2009.
7.11.2009 20:00 (ah)
Cílem mise STS-129 k ISS je především doprava zásob a vybavení pro dlouhodobý provoz stanice. Hlavním nákladem jsou dvě externí nosné konstrukce ELC-1 a ELC-2 (ExPRESS Logistics Carrier) pro uchycení náhradních dílů. Na plošinách ELC jsou umístěny dva náhradní silové gyroskopy CMG (Control Moment Gyroscope) stabilizačního systému, dvě nádrže NTA (Nitrogen Tank Assembly) na dusík pro tlakování termoregulačního systému, nádrž s amoniakem ATA (Ammonia Tank Assembly), náhradní koncový úchopový modul LEE staničního manipulátoru SSRMS, dva moduly čerpadel pro termoregulační systém, buben s kabelem pro mobilní základnu (pojízdná plošina pro manipulátor SSRMS) a vysokotlaká nádrž s kyslíkem pro zásobování přechodové komory při výstupech do kosmu. V plánu mise jsou nejméně 3 výstupy do kosmu. Dalším úkolem mise je odvoz Nicole Stottové, členky dlouhodobé posádky stanice, z ISS zpět na Zemi.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.