Obsah > Pilotované lety > STS > STS-119 > Průběžné info
Znak STS-119
Raketoplán: Discovery/F-36
Mise: STS-119/ISS-15A
Náklad: ITS-S6 (PVM, PVR)
Start: 16.3.2009 00:44 SEČ
Rampa: LC-39A, KSC, Florida
Přistání: 28.3.2009 20:13 SEČ
Letiště: SLF, KSC, Florida

Odkazy:
MEK VMCC (cz)
info Space40 (cz)
info MEK (cz)
aktuality NASA (en)
info CBS News (en)
info NASA (en)
předstartovní videa (en)
diskuse a aktuality (cz)
chat.kosmo.cz (cz)
web kamery na KSC (en)
SpaceflightNow.com (en)
fotogalerie NASA (en)
fotogalerie KSC (en)
NASA TV (en)

Na této stránce je průběžné online zpravodajství z mise STS-119, připravované autory ze serveru kosmo.cz (kontakt aholub@centrum.cz) [autorefresh stránky 5 minut].

28.03.2009 20:18 (ah)
Sestup atmosférou proběhl normálně a raketoplán Discovery STS-119 úspěšně přistál na dráze 15 letiště SLF (Shuttle Landing Facility) na KSC dne 28.03.2009 ve 20:13 SEČ.
28.03.2009 19:15 (ah)
Byl úspěšně proveden brzdicí manévr pomocí obou motorů OMS, které pracovaly 2 minuty 59 sekund a snížily rychlost raketoplánu o cca 100 m/s. Perigeum dráhy raketoplánu tím bylo sníženo na cca 40 km nad povrchem Země. Raketoplán je tedy na cestě domů a už musí přistát.
28.03.2009 18:57 (ah)
Počasí na KSC se trochu zlepšilo a letový ředitel dal souhlas k přistání raketoplánu Discovery při nejbližší příležitosti.
28.03.2009 17:30 (ah)
Byla odvolána dnešní první možnost přistání (kvůli nízké oblačnosti na KSC). Druhá možnost přistání (o jeden oběh později) je ve 20:14 SEČ (brzdicí manévr v 19:08 SEČ).
28.03.2009 15:00 (ah)
Posádka raketoplánu Discovery STS-119 dostala souhlas s uzavřením dveří nákladového prostoru. Přípravy na přistání tedy stále pokračují přesto, že počasí je na hraně a rozhodnutí o sestupu asi bude učiněno až těsně před plánovaným brzdicím manévrem motory OMS (kolem 17:30 SEČ).
28.03.2009 12:50 (ah)
Předpověď počasí pro Floridu, kde by měl dnes raketoplán přistát, není úplně nejlepší. Je předpovídán poměrně silný vítr (v nárazech až 11 m/s) ale hlavně hrozí možnost hustší roztrhané oblačnosti v menších výškách (kolem 1500 m). Konečné rozhodnutí o přistání zatím nebylo vydáno.
27.03.2009 10:00 (ah)
Ve čtvrtek 26.3.2009 byla provedena standardní závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na nástavci OBSS (Orbiter Boom Sensor System) na konci manipulátoru SRMS (Shuttle Remote Manipulator System). Pak už se posádka začala pomalu chystat na přistání, které je plánováno na KSC (Kennedy Space Center) v sobotu 28.3.2009 v 18:39 SEČ.
25.03.2009 21:33 (ah)
První záběry ISS s kompletní konfigurací solárních panelů.
25.03.2009 20:55 (ah)
Raketoplán Discovery STS-119 se odpojil od ISS přesně podle plánu ve 20:53 SEČ.
25.03.2009 20:25 (ah)
Obě posádky se rozloučily 25.3.2009 kolem 18:00 SEČ. Následné uzavírání průlezů mezi raketoplánem a ISS bylo dokončeno v 18:59 SEČ. Odpojení je plánováno na 20:53 SEČ.
24.03.2009 22:00 (ah)
V úterý 24.3.2009 se posádky na ISS zúčastnily několika telekonferencí, během nichž mluvili například s prezidentem USA Barackem Obamou, členy kongresu USA, ale také se školními dětmi.
23.03.2009 23:10 (ah)
Výstup EVA-3 skončil ve 23:04 SEČ. Trval tedy celkem 6 hodin a 27 minut.
23.03.2009 22:30 (ah)
Acaba namontoval na vozík CETA-2 kratší spojky, aby vozík zabíral méně místa a Arnold mezitím promazal úchopový mechanismus LEE na konci staničního manipulátoru SSRMS. Acaba se nakonec věnoval přepojování kabelů a hadic na hlavním nosníku stanice. Víc už toho kosmonauti nestihnou. Řídicí středisko je vyzvalo k úklidu pracoviště a k návratu do přechodové komory.
23.03.2009 20:40 (ah)
Řídicí středisko před chvílí vyřadilo z plánu dnešního výstupu vyklopení konstrukce PAS (Payload Attachment System) na S3, protože jde o podobný systém jako UCCAS a hrozilo nebezpečí velkých problémů při vyklápění. Kosmonauti se tak budou rovnou věnovat dalším úkolům (spojka na CETA-2, promazání konce SSRMS, přepojování kabeláže, SSAS BBC, ...).
23.03.2009 19:55 (ah)
Konstrukci UCCAS (Unpressurized Cargo Carrier Attachment System) se kosmonautům vyklopit nepodařilo ani s použitím větší síly a kladiva, takže museli přejít k záložnímu plánu a konstrukci jen co nejpevněji zajistili ve stávající poloze pomocí poutacích řemenů. O plné vyklopení UCCAS se má pokusit až jiná posádka.
23.03.2009 18:00 (ah)
Přenesení vozíku CETA-2 z levé strany hlavního nosníku stanice na pravou stranu proběhlo dobře. Acaba byl nohama uchycen na konci manipulátoru SSRMS, který ho (i s CETA v rukou) přenesl. Arnold mu přitom asistoval u kolejové dráhy podél hlavního nosníku stanice.
23.03.2009 16:45 (ah)
Výstup EVA-3 byl zahájen v 16:37 SEČ.
23.03.2009 10:20 (ah)
Neděle 22.03.2009 měla být odpočinkovým dnem, ale kosmonauti strávili většinu dne řešením problémů s novou jednotkou na recyklaci vody z moči na ISS. Raketoplán přivezl náhradní díly, kosmonauti je namontovali a pak zkoušeli funkčnost zařízení. Po počátečních neúspěších se na konci dne podařilo systém uvést do provozu a spustit test s reálnými vzorky moči. Výsledky testu budou známy později. Kosmonauti se během dne také připravovali na výstup EVA-3, jehož plán musel být značně pozměněn kvůli nedodělkům z výstupu EVA-2.

Výstup EVA-3 proběhne v pondělí 23.03.2009 od cca 16:45 SEČ. Arnold a Acaba při něm mají přemístit jeden vozík CETA, pokusit se dokončit úplné vyklopení a zajištění držáku UCCAS na P3, vyklopit držák PAS na S3, promazat úchopový mechanismus LEE na konci staničního manipulátoru SSRMS a dokončit přepojení kabelů na rozvodné desce na modulu Z1. Výstup má trvat cca 6,5 hodiny.
22.03.2009 00:13 (ah)
Výstup EVA-2 skončil v 00:21 SEČ a trval přesně 6 hodin 30 minut.
22.03.2009 00:10 (ah)
Acabovi už docházely zásoby ve skafandru a musel se vrátit do přechodové komory (kde svůj skafandr připojil na staniční zdroje). Swanson se ještě vrátil na P3 k problémovému držáku UCCAS a provizorně ho přichytil pomocí několika jistících lanek. Pak už se i Swanson musel vrátit do přechodové komory. Nepodařilo se tedy dokončit dva plánované úkoly a jeden úkol (vyklopení držáku PAS na S3) musel být zcela odložen na některý z budoucích výstupů.
21.03.2009 23:50 (ah)
Swansonovi se podařilo nainstalovat GPS anténu na japonský modul Kibo a Acaba vyfotografoval povrch radiátorů na S1 a P1. Swanson pak měl překonfigurovat elektrickou kabeláž na Z1, ale nedokázal odpojit jeden konektor.
21.03.2009 21:50 (ah)
Po vyklopení držáku UCCAS se kosmonautům nepodařilo zpětně zajistit jednu západku na hlavním nosníku a nepomohlo ani použití násilí a speciálního nářadí. Časový průběh výstupu se dostal do skluzu a kosmonauti museli přejít k dalším úkolům (i bez zajištění západky).
21.03.2009 19:45 (ah)
Swanson už dokončil přípravu baterií na nosníku P6 k výměně při následujícím letu STS k ISS. Příprava spočívala v instalaci dodatečných úchytů a vybavení a především v povolení šroubů u baterií, aby bylo ověřeno, že při budoucí výměně nenastanou problémy.
21.03.2009 17:55 (ah)
Výstup EVA-2 byl zahájen v 17:51 SEČ (přepojením skafandrů na interní zdroje).
21.03.2009 17:30 (ah)
Do tohoto výstupu byly začleněny i některé úkoly, plánované původně na výstup EVA-4 (který ale musel být zrušen kvůli odkladům startu a zkrácení mise). Swanson a Acaba mají při výstupu postupně připravit baterie na nosníku P6 k jejich budoucí výměně při letu STS-127 (plánovaném na léto 2009), vyklopit držáky vybavení na P3 (UCCAS) a S3 (PAS), nainstalovat GPS anténu na japonský modul Kibo (v rámci příprav na přílet první nákladní lodi HTV), důkladně vyfotografovat povrch hlavních staničních radiátorů na P1 a S1 (včetně infračervených snímků) [důvodem inspekce je už dříve pozorované loupání povrchu jednoho radiátoru] a také překonfigurovat elektrickou kabeláž na Z1, sloužící pro napájení a ovládání silových gyroskopů CMG (Control Moment Gyroscope). Očekávaná délka výstupu je 6,5 hodiny.
21.03.2009 16:45 (ah)
Náplní výstupu EVA-2 jsou různé montážní práce na nosnících P6, P3, P1, S3 a Z1. Swanson a Acaba mají výstup zahájit 21.03.2009 kolem 17:45 SEČ.
20.03.2009 18:25 (ah)
Celá operace rozvinování solárních panelů proběhla úspěšně a bez problémů byla dokončena kolem 18:15 SEČ. Stanice ISS tak získala dalších 20 - 30 kW stálého využitelného elektrického výkonu (k předchozím 60 - 90 kW). Pro napájení vědeckého vybavení se z toho využije cca 15 kW. Protože doposud bylo na stanici možno pro vědecké účely využít jen cca 15 kW (zbytek byl třeba pro zajištění každodenního provozu stanice), došlo po zapojení příkonu z ITS-P6 vlastně ke zdvojnásobení energie, dostupné pro vědu na ISS.
20.03.2009 16:00 (ah)
V pátek 20.03.2009 je na programu rozvinutí solárních panelů na ITS-S6 (cca v době od 16 do 18 hodin SEČ).
20.03.2009 08:00 (ah)
I zbytek výstupu EVA-1 proběhl úspěšně a kosmonautům se podařilo splnit všechny úkoly. Byly vyklopeny oba bloky BGA, byl rozvinut radiátor a byly sejmuty všechny už nepotřebné mechanické úchyty a tepelné překryty. Výstup skončil v 00:23 SEČ a trval celkem 6 hodin 7 minut.
19.03.2009 22:30 (ah)
Ve 22:30 SEČ už byl ITS-S6 plně propojen se zbytkem stanice a probíhala jeho aktivace (příkazy ze Země). Také radiátor už byl uvolněn a připraven k rozvinutí. Zbývá uvolnit a vyklopit bloky BGA (Beta Gimbal Assemly), které obsahují složené solární panely (samotné panely by měly být roztaženy až v příštích dnech).
19.03.2009 20:20 (ah)
Kolem 20:15 SEČ bylo dokončeno pevné dotažení čtyř hlavních šroubů, které drží segmenty S6 a S5 pohromadě. Nosník ITS-S6 se tak stal součástí stanice ISS. Kosmonauti pokračují v práci propojováním kabeláže a uvolňováním startovacích zámků a překrytů.
19.03.2009 18:25 (ah)
Výstup EVA-1 byl oficiálně zahájen přepojením skafandrů obou kosmonautů na interní zdroje v 18:16 SEČ a o chvíli později byl otevřen vnější průlez přechodové komory modulu Quest a kosmonauti se přesunuli na povrch stanice. Celková délka výstupu je plánována na cca 6,5 hodiny.
19.03.2009 18:15 (ah)
Ve středu 18.03.2009 byl nosník ITS-S6 pomocí staničního manipulátoru SSRMS vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu a po jednom předání s raketoplánovým manipulátorem SRMS byl nakonec nosník na konci SSRMS ponechán v poloze pro přenocování (pro vyrovnání teploty nosníku S6 s vnější teplotou stanice a hlavně nosníku S5, aby do sebe později dobře zapadly všechny montážní otvory a šrouby).

Hlavní plánovaný výstup do kosmu (EVA-1) je na programu mise dnes, 19.03.2009. Swanson a Arnold při výstupu pomohou nainstalovat a aktivovat nosník ITS-S6 se solárními panely a radiátorem.
17.03.2009 22:25 (ah)
Po standardním průběhu přibližování se raketoplán připojil k ISS 17.03.2009 ve 22:19 SEČ. Připojení i předchozí otočka RPM (Rendezvous Pitch Maneuver) pro fotografování spodní části raketoplánu, proběhly s mírným zpožděním proti plánu kvůli problémům s hlasovou radiovou komunikací.
16.03.2009 01:23 (zb)
Raketoplán Discovery přešel na stabilní oběžnou dráhu kolem Země, které dosáhl pomocí motorů OMS (manévr OMS-2). Připojení k Mezinárodní kosmické stanici (ISS) je plánováno na 17.3.2009 ve 22:13 SEČ.
16.03.2009 00:43 (zb)
Zážeh motorů SRB. Start! Vzhůru k Mezinárodní kosmické stanici.
16.03.2009 00:40 (zb)
Stahuje se rameno odsávání plynného kyslíku od špice nádrže ET.
16.03.2009 00:39 (zb)
Pět minut před startem začíná mj. tlakování hydrauliky čerpadel APU (Auxilliary Power Unit) a ukončuje se doplňování tekutého kyslíku do nádrže ET. Později probíhá zkouška ovládání aerodynamických ploch a vychylování motorů raketoplánu SSME.
16.03.2009 00:38 (zb)
Byl odsunut přístupový můstek k raketoplánu.
15.03.2009 00:46 (zb)
Bylo obnoveno odpočítávání. Neexistují žádné technické problémy nebo překážky stojící startu v cestě.
15.03.2009 23:50 (zb)
Čas startu byl upřesněn na 0:43:44 SEČ 16.3. (15.3. v 7:43:44 p.m. EDT)
15.03.2009 23:49 (zb)
Začalo závěrečné přerušení odpočítávání (T-9 min do startu) na dlouhých 45 minut.
15.03.2009 23:28 (zb)
Začalo plánované přerušení odpočítávání (T-20 min), které se obnoví po 10 minutách.
15.03.2009 23:01 (zb)
Předpověď počasí se zlepšila a dává 100% šanci na start!
15.03.2009 22:58 (zb)
Byly zahájeny tlakové zkoušky hermetičnosti uzavření průlezu.
15.03.2009 22:50 (zb)
Byl uzavřen vstupní průlez do raketoplánu, provádí se vyklízení „bílé místnosti,“ prostoru, odkud posádka nastupuje do raketoplánu po kompletaci vybavení.
15.03.2009 22:38 (zb)
Odpočítávání probíhá hladce bez výrazných technických problémů. Předpověď počasí dává 80% šanci na start.
15.03.2009 22:29 (zb)
Steve Swanson je v pozici letového inženýra jako specialista mise č. 2. Provede první a druhý výstup EVA. Má za sebou misi STS-117 v roce 2007. Sedí v levém zadním křesle horní paluby. Celá posádka tak už je na svých místech v kabině raketoplánu a probíhají kontroly radiového spojení s řídicím střediskem.
15.03.2009 22:25 (zb)
Koichi Wakata je astronaut JAXA, na palubě Discovery slouží jako specialista mise č. 5. Na ISS nahradí astronauta Sandyho Magnuse a stane se prvním japonským dlouhodobým členem posádky ISS, konkrétně Expedice 18. Sedí v pravém křesle dolní paluby.
15.03.2009 22:20 (zb)
Joe Araba provede druhý a třetí výstup EVA. Při startu sedí v pravém zadním křesle horní paluby v pozici specialisty mise č. 1
15.03.2009 22:06 (zb)
Jako specialista mise č. 3 se usadil do levého dolního křesla Ricky Arnold. Provede první a třetí pracovní výstup do kosmického prostoru (EVA)
15.03.2009 21:56 (zb)
Dále se usadili tito astronauté: John Philips, který strávil 180 dní na ISS jako člen Expedice 11, má v této misi úlohu specialisty č. 4 a sedí v prostředním křesle dolní paluby. Tony Antonelli, vesmírný nováček sedí v pravém horním křesle horní paluby.
15.03.2009 21:29 (zb)
Velitel letu Lee Archamblaut, 48 letý plukovník letectva, se jako první usadil do levého křesla horní paluby. Bude to jeho druhá mise. První sloužil jako pilot na Atlantisu při misi STS-117 roce 2007.
15.03.2009 20:55 (ah)
Posádka dokončila oblékání skafandrů a odjela na startovací rampu LC-39A. Posádku tvoří velitel Lee Archambault, pilot Tony Antonelli, letoví specialisté Joe Acaba, Steve Swanson, Ricky Arnold, John Phillips a nový člen expedice 18 na ISS Koichi Wakata (z Japonska).
15.03.2009 18:25 (ah)
Plnění vnější nádrže ET bylo dokončeno a zatím nejsou žádné známky úniku vodíku. Odpočítávání tedy pokračuje. Předpověď počasí dává 80% šanci na vyhovující podmínky pro start.
15.03.2009 17:00 (ah)
V minulých dnech byla na rampě vyměněna část odsávacího potrubí vodíku a technici věří, že tím byl problém s netěsností vyřešen. Zda je to pravda se ukáže už za chvíli, protože závěrečné odpočítávání opět běží a kolem 15:20 SEČ bylo zahájeno plnění vnější nádrže ET kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem.
11.03.2009 23:25 (ah)
Po zahájení plnění vnější nádrže ET došlo k úniku kapalného vodíku na spoji mezi ET a pozemním zařízením a v 19:37 SEČ musel být dnešní pokus o start odvolán. Nejbližší možný termín startu byl stanoven na 15.3.2009 ve 23:44 UT (16.3. v 00:44 SEČ).
11.03.2009 09:45 (ah)
Přípravy ke startu pokračují dobře. Odpočítávání bylo zahájeno 9.3.2009 v 0:00 SEČ a zatím probíhá bez problémů. V noci na 11.3. byla odsunuta obslužná věž a raketoplán Discovery STS-119 je už na rampě LC-39A vidět v celé své kráse. Plnění vnější nádrže ET kapalným kyslíkem a vodíkem má být zahájeno kolem 17:00 SEČ. Posádka odjede směrem k rampě cca ve 22:30 SEČ. Komentovaný přenos na NASA TV začne už ve 21:00 SEČ. Předpověď počasí dává 90% šance na vyhovující podmínky pro start.
06.03.2009 22:00 (ah)
Na FRR dne 6.3.2009 bylo konstatováno, že testy ventilů FCV dopadly dobře a nové datum startu mohlo být stanoveno na 12.3.2009 v 02:20 SEČ.
26.02.2009 09:00 (ah)
Dne 25.2.2009 manažeři NASA stanovili další předběžné datum startu na 12.3.2009 (u nás by v tu dobu bylo už 13.3.2009 01:54 SEČ). Termín bude znovu přezkoumán na zasedání FRR 6.3.2009.
21.02.2009 22:00 (ah)
Na zasedání FRR dne 20.2.2009 byl start STS-119 odložen na neurčito. Důvodem byly nedořešené problémy s ventily FCV.
14.02.2009 22:00 (ah)
Dne 14.2.2009 byl start STS-119 posunut na ne dříve než 27.2.2009.
08.02.2009 14:40 (ah)
Dne 6.2.2009 byl start STS-119 dále odsunut až na 22.2.2009. Důvodem jsou další testy ventilů na nádrži ET.
04.02.2009 08:10 (ah)
Na zasedání FRR (Flight Readiness Review) bylo 3.2.2009 rozhodnuto, že start raketoplánu Discovery STS-119 se uskuteční nejdříve 19.2.2009. Důvodem týdenního odkladu je nutnost poskytnout technikům čas k prověření ventilů FCV (Flow Control Valve), řídících tlakování vnější nádrže ET (External Tank) během vzletu. U některých demontovaných ventilů byly totiž nalezeny drobné trhlinky a technici si potřebují být jisti, že nově vyměněné ventily na Discovery budou fungovat správně. Přesné datum startu má být stanoveno na dalším zasedání FRR dne 10.2.2009.
28.01.2009 22:00 (ah)
Let STS-119 (36. start raketoplánu Discovery) směřuje k Mezinárodní kosmické stanici ISS s posledním dílem ITS-S6 hlavního příhradového nosníku, včetně příslušných fotovoltaických panelů (mise ISS-15A).
Sestava STS-119 byla 14.1.2009 převezena z montážní budovy VAB na startovací rampu LC-39A na KSC. Následné zkušební odpočítávání (TCDT) za účasti letové posádky proběhlo 22.1.2009. Start je zatím plánován na 12.2.2009 cca v 13:32 SEČ.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.