Obsah > Pilotované lety > STS > STS-122 > Průběžné info
Znak STS-122
Raketoplán: Atlantis/F-29
Mise: STS-122/ISS-1E
Náklad: laboratoř Columbus
Start: 7.2.2008 20:45 SEČ
Rampa: LC-39A, KSC, Florida
Přistání: 20.2.2008 15:07 SEČ
Letiště: SLF RW-15, KSC

Odkazy:
MEK VMCC (cz)
online info M.V. (cz)
Press Kit česky na IAN (cz)
info MEK (cz)
info Zbycho (cz)
blog T.Kovaříka (cz)
aktuality NASA (en)
info CBS News (en)
předstartovní videa (en)
diskuse a aktuality (cz)
chat.kosmo.cz (cz)
web kamery na KSC (en)
SpaceflightNow.com (en)
fotogalerie NASA (en)
fotogalerie KSC (en)
NASA TV (en)

Na této stránce je průběžné online zpravodajství z mise STS-122. Základem je částečný překlad Mission Status Center STS-122 serveru SpaceflightNow.com, doplněný osobními poznámkami autorů ze serveru kosmo.cz (kontakt aholub@centrum.cz) [autorefresh stránky 5 minut].

20.02.2008 16:55
Kosmonauti opustili prostory raketoplánu, provedli tradiční poletovou obhlídku stroje, pohovořili s techniky a manažery z NASA a odjeli autobusem do jedné z budov na KSC. Při venkovní obhlídce samozřejmě chyběl Dan Tani, který je ve standardní rekonvalescenci a péči lékařů po dlouhodobém letu. Zítra posádka odletí do Houstonu. Raketoplán Atlantis bude ještě dnes odtažen do budovy OPF (Orbiter Processing Facility), kde bude připraven k dalšímu plánovanému letu, kterým je závěrečná údržbářská mise STS-125 ke kosmickému dalekohledu HST (Hubble Space Telescope) v srpnu 2008. Před časem bylo také rozhodnuto, že raketoplán Atlantis poletí ještě dvakrát ke stanici ISS.
20.02.2008 15:15
Oficiální čas prvního dotyku hlavního podvozku raketoplánu s přistávací drahou byl 15:07:10 SEČ, takže mise STS-122 trvala celkem 12 dní 18 hodin 22 minut.
20.02.2008 15:07
Raketoplán Atlantis STS-122 úspěšně přistál na KSC (RW-15).
20.02.2008 15:05
Atlantis je v závěrečné levé zatáčce před přistáním.
20.02.2008 15:03
Dva sonické třesky provázejí přechod raketoplánu na podzvukovou rychlost.
20.02.2008 15:01
Nyní má raketoplán zhruba výšku 25 km a rychlost cca 3 000 km/hod (tyto hodnoty se rychle mění).
20.02.2008 14:58
Atlantis už je vidět na záběrech TV kamer poblíž místa přistání.
20.02.2008 14:57
10 minut do přistání. Raketoplán už přijímá navigační data z vysílačů na KSC.
20.02.2008 14:54
Výška 53 km, rychlost Mach 12.
20.02.2008 14:51
Výška cca 61 km, rychlost Mach 17.
20.02.2008 14:46
Výška cca 70 km a rychlost přes Mach 20.
20.02.2008 14:45
Raketoplán provedl ve 14:41 první zpomalovací zatáčku vlevo a ve 14:52 přejde do zatáčky vpravo.
20.02.2008 14:41
25 minut do přistání.
20.02.2008 14:36
Atlantis vstoupil do hustších vrstev atmosféry ve výšce cca 120 km při rychlosti Mach 25 a úhlu náběhu 40°.
20.02.2008 14:23
V raketoplánu byly aktivovány všechna 3 čerpadla APU (Auxiliary Power Unit) pro tlakování hydrauliky na ovládání aerodynamických ploch raketoplánu.
20.02.2008 14:19
Z raketoplánu byly vypuštěny nadbytečné pohonné látky z předního modulu manévrovacích motorů FRCS (Forward Reaction Control System)
20.02.2008 14:17
Přistání bude za 50 minut. Jde o 67. přistání raketoplánu na Kennedy Space Center.
20.02.2008 14:06
Auta technického zabezpečení a obsluha je na cestě k přistávací dráze.
20.02.2008 14:02
Brzdící manévr je ukončen ve výšce 340 km. Už se na vás těšíme.
20.02.2008 14:00
Brzdicí manévr byl zahájen. Raketoplán je na cestě k Zemi!
20.02.2008 13:58
Raketoplán Atlantis je ve správné orientaci pro zahájení brzdicího manévru.
20.02.2008 13:52
Bylo také rozhodnuto změnit původně plánovaný směr přistání na dráhu, takže nyní se počítá s drahou 15 (raketoplán bude do jejího směru naveden závěrečnou dlouhou levou zatáčkou). Důvodem je směr větru na KSC.
20.02.2008 13:50
Řídicí středisko dalo souhlas k provedení brzdicího manévru při první příležitosti, tedy těsně před 14:00 SEČ.
20.02.2008 13:49
Celá posádka je již připoutána ve svých křeslech
20.02.2008 13:40
Byla vypojena palubní kuchyně, deaktivován systém palubního záchodu a uzavřeny větrací otvory v trupu raketoplánu.
20.02.2008 13:11
Byl deaktivován absorbér oxidu uhličitého. V další fázi příprav na přistání je prověrka řídicího systému raketoplánu.
20.02.2008 13:00
V jednu hodinu našeho času se Frick a Poindexter připoutají do svých křesel. Posádka začíná pít větší množství slané vody - lidské tělo se totiž ve stavu beztíže zbaví části vody a zmenší se tak objem krve. To pak dělá problémy při návratu do normální tíže. Proto je potřeba zvětšit objem krve. Sůl se do vody přidává, aby se rychle voda nevyloučila z těla (navíc bude ve 13:28 vypojené wc).
20.02.2008 12:20
Ve 12:34 si Frick a Poindexter obléknou lehké skafandry, zbytek posádky tak učiní o půl hodiny později.
20.02.2008 11:35
Zhruba v 11:45 začne provádění aktualizace parametrů sestupné dráhy.
20.02.2008 11:25
Dveře nákladového prostoru raketoplánu byly úspěšně uzavřeny. Posádka také potvrdila, že všechny hydraulické hadice byly správně zataženy do svých schránek (jedna z hadic dělala problémy na Zemi před startem).
20.02.2008 11:10
Časový plán pro 1. možnost přistání (časy jsou v SEČ):
11:19...Uzavření dveří nákladového prostoru
12:34...Velitel a pilot si oblékají skafandry
12:51...Kalibrace inerciálních plošin IMU
12:55...Zbytek posádky si obléká skafandry
12:59...Velitel a pilot se poutají do křesel
13:16...Prověrka řídicího systému raketoplánu
13:39...Řídicí středisko rozhoduje o přistání
13:45...Zbytek posádky se poutá do křesel
13:54...Spuštění čerpadla APU (tlakování hydrauliky)
14:00...Zahájení brzdicího manévru (dV: 88,4 m/s; dT: 159 s)
14:02...Ukončení brzdicího manévru (výška: 340 km)
14:36...Vstup do atmosféry (výška: 121,7 km)
14:41...Zahájení první zatáčky vlevo
14:52...Přechod do zatáčky vpravo
14:54...Zachycení raketoplánu pomocí radaru
15:01...Rychlost nižší než Mach 2,5 (výška: 25 km)
15:03...Rychlost nižší než Mach 1 (výška: 15 km)
15:04...Zatáčka vpravo o 301° do směru dráhy 33 na KSC
15:07...Přistání na KSC

20.02.2008 07:30
Posádka dnes už byla probuzena a probíhají závěrečné přípravy před sestupem z oběžné dráhy a před přistáním. Předpověď počasí pro Floridu je příznivá. Konečné rozhodnutí o čase a místě přistání dá řídicí středisko cca ve 13:40 SEČ. První dnešní možnost k přistání začíná motorickým brzdicím manévrem na oběžné dráze ve 14:00 a končí dosednutím na KSC v 15:07 SEČ. Dnes jsou případně k dispozici další tři možnosti přistání, ještě jedna na KSC na Floridě a dvě na základně Edwards v Kalifornii.
19.02.2008 19:00
Během dne kosmonauti na raketoplánu Atlantis prověřili všechny manévrovací motorky, řídicí systémy a aerodynamické řídicí plochy, potřebné pro sestup atmosférou a přistání. 4 zadní verniery byly dnes z těchto testů vynechány, protože pro přistání nejsou nutné. Na Zemi bylo už také dokončeno vyhodnocení záznamů OBSS a bylo potvrzeno, že tepelná ochrana raketoplánu je v pořádku a je schopna zajistit bezpečné přistání.
19.02.2008 12:40
Kvůli problému s vyhříváním zadních vernierů byl dnes raketoplán na oběžné dráze orientován tak, aby po co nejdelší dobu Slunce svítilo na tyto motorky a udržovalo tak jejich vhodnou teplotu. Smyslem tohoto opatření je zamezit možnosti poškození vernierů podchlazením. Samotné přípravy na zítřejší přistání probíhají dobře a i předpověď počasí je zatím příznivá pro Kennedy Space Center na Floridě, kde je primární místo přistání STS-122.
19.02.2008 07:45
Včera večer technici na Zemi zaregistrovali výpadek vyhřívání 4 malých manévrovacích motorků (tzv. vernierů) v zadní části raketoplánu. Teplota motorků je zatím v přijatelném rozmezí a problém v žádném případě neohrožuje sestup raketoplánu z oběžné dráhy. Raketoplán je v zadní části trupu vybaven dvěma moduly OMS (Orbital Maneuvring System), každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS (Reaction Control System) o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Výpadek vyhřívání se tedy týká jen těch nejslabších motorků v zádi. Blíže viz. např. http://www.cbsnews.com/network/news/space/current.html (anglicky).
18.02.2008 20:00
Standardní kontrola tepelné ochrany raketoplánu před přistáním byla dokončena. Vyhodnocení provedou specialisté na Zemi a výsledek bude znám během zítřka.
18.02.2008 12:30
Zatímco na na oběžné dráze se Atlantis pomalu vzdaluje od Mezinárodní kosmické stanice, na Zemi (na Kennedy Space Center na Floridě) byla dnes dopoledne převezena sestava raketoplánu Endeavour STS-123 z montážní budovy VAB na rampu LC-39A. Start Endeavour STS-123 s první částí japonského modulu Kibo je zatím plánován na 11.3.2008.
18.02.2008 11:45
Raketoplán Atlantis se od stanice ISS odpojil v 10:24 SEČ a po standardním obletu se pomalu vzdaluje. Ještě dnes je na programu závěrečná inspekce tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na OBSS (Orbiter Boom Sensor System). Přistání raketoplánu na KSC je naplánováno na středu 20.2. v 15:07 SEČ. Pokud by počasí na Floridě nebylo vyhovující, může raketoplán přistát na základně Edwards v Kalifornii.
17.02.2008 19:00
V neděli 17.2. cca v 18:15 SEČ se posádky rozloučily a následně byly uzavřeny průlezy mezi ISS a raketoplánem. Raketoplán Atlantis ale od ISS odletí až v pondělí 18.2. v 10:27 SEČ.
16.02.2008 21:00
Dnes (v sobotu 16.2.) bylo na pořadu dne pokračování aktivace modulu Columbus, a také zvýšení dráhy stanice ISS manévrovacími motorky raketoplánu Atlantis. Kromě toho se uskutečnila společná tisková konference obou posádek.
15.02.2008 21:35
Tlakování přechodové komory bylo zahájeno ve 21:32 SEČ. Výstup EVA-3 tím oficiálně skončil a trval 7 hodin 25 minut.
15.02.2008 21:00
Kvůli únavě kosmonautů (a nedostatku času) v řídicím středisku rozhodli, že v nadplánu bude provedena už jen inspekce poškozeného madla u přechodové komory. Love ho důkladně vyfotografoval a Walheim zkouší vlastními rukavicemi a speciálními přípravky, zda poškozené místo může ohrozit povrch skafandrů. Podle prvních Walheimových pocitů místo nikde nedrhne a nevypadá nebezpečně.
15.02.2008 19:50
Pevné uchycení platformy EuTEF na modul Columbus bylo dokončeno. Hlavní úkoly výstupu tím byly splněny. Všechno další už bude v nadplánu.
15.02.2008 19:20
EuTEF je na cestě k modulu Columbus.
15.02.2008 18:30
Walheim a Love upevnili CMG v nákladovém prostoru raketoplánu. Druhý hlavní úkol výstupu tak byl splněn. Zbývá ještě přenesení a instalace zařízení EuTEF na Columbus. EuTEF (European Technology Exposure Facility) je platforma s prostorem pro výměnné experimenty. V současnosti obsahuje 9 různých materiálových, technologických a jiných experimentů.
15.02.2008 17:40
CMG byl demontován z plošiny ESP-2 a Love ho přenáší k raketoplánu. Gyroskop CMG má hmotnost přes 500 kg a manipulace s tak těžkým předmětem vyžaduje opatrnost i v beztížném stavu.
15.02.2008 17:00
Ještě před přenášením CMG kosmonauti namontovali na Columbus několik dalších madel a také tepelný kryt na kýlový trn, kterým byl modul uchycen při startu v nákladovém prostoru raketoplánu.
15.02.2008 16:45
Dalším bodem programu je přenesení vadného silového gyroskopu CMG (Control Moment Gyroscope) z plošiny ESP-2 (umístěné poblíž přechodové komory) do nákladového prostoru raketoplánu (na nosič ICC) k dopravě zpět na Zemi. CMG byl vyměněn za nový a uskladněn na ESP-2 při letu STS-118 v srpnu 2007.
15.02.2008 16:30
SOLAR je úspěšně nainstalován na plošině modulu Columbus.
15.02.2008 15:55
Oba kosmonauti společnými silami demontovali SOLAR z nákladového prostoru raketoplánu a Love ho nyní nese k modulu Columbus (Love je přitom na staničním manipulátoru). Walheim šplhá ke Columbusu po povrchu stanice vlastními silami.
15.02.2008 15:20
Zatímco Love se v nákladovém prostoru raketoplánu připravuje na přenesení zařízení SOLAR, Walheim mezitím montuje na povrch modulu Columbus dodatečná madla a úchyty.
15.02.2008 14:20
V první fázi výstupu Love nastoupí na konec manipulátoru SSRMS a pak přenese experiment SOLAR na horní vnější konstrukci modulu Columbus. SOLAR je především teleskop pro sledování Slunce.
15.02.2008 14:10
Kosmonauti přepojili skafandry na vlastní zdroje ve 14:07 SEČ. Výstup EVA-3 byl oficiálně zahájen.
15.02.2008 13:05
Walheim a Love dokončili oblékání skafandrů, přesunuli se do přechodové komory a vnitřní průlez v modulu Quest byl uzavřen.
15.02.2008 10:50
Dnes je na programu výstup EVA-3 (cca od 14:40 SEČ). Walheim a Love namontují experimenty SOLAR a EuTEF na vnější platformu modulu Columbus a přenesou vadný gyroskop CMG do nákladového prostoru raketoplánu k dopravě na Zemi. Oproti původnímu plánu provedou navíc další inspekci rotačního spoje SARJ-S3 (budou fotografovat vybrané místo, kde technici na Zemi našli známky opotřebení [podle fotografií pořízených dříve]), a také provedou inspekci poškozeného madla u přechodové komory (poškození objevil Love při výstupu EVA-1 v pondělí [jde možná o následek dopadu mikrometeoritu]). Kosmonauti budou u madla ověřovat, jestli pozorovaný malý kráter může poškozovat vnější vrstvu rukavic skafandrů, které bylo při posledních výstupech do kosmu zaznamenáno.
14.02.2008 13:15
Zajímavosti z mise: po odhození SRB během startu se na levém neotevřel jeden ze tří padáků, přistání do moře ale proběhlo bez problémů. I na ISS si občas potřebují přisvítit. Kosmonauté proto používají čelovky Petzl, modelové řady Tikka.
14.02.2008 08:00
Manažeři NASA včera rozhodli, že mise STS-122 bude prodloužena o jeden den. Důvodem je to, aby měly posádky více času na aktivaci modulu Columbus. Dodatečný den byl vložen na sobotu, takže Atlantis odletí od ISS až v pondělí 18.2. a přistání je nyní plánováno na středu 20.2. cca v 15:06 SEČ.
Včera bylo také potvrzeno, že tepelná ochrana raketoplánu je v pořádku a raketoplán může bezpečně přistát.
13.02.2008 22:15
Výstup EVA-2 oficiálně skončil ve 22:12 SEČ a trval tedy 6 hodin 45 minut.
13.02.2008 21:50
Kosmonauti se vrací do přechodové komory. Výstup EVA-2 se chylí ke konci. Všechny plánované úkoly byly splněny. Na ISS je čerstvá nádrž plná dusíku pro tlakování chladicích okruhů.
13.02.2008 21:40
Některé panely na Destiny byly trochu uvolněné, takže je kosmonauti upevnili a zajistili.
13.02.2008 21:00
Schlegel dokončil instalaci čtyř tepelných krytů na úchyty modulu Columbus. Nyní na žádost řídicího střediska provádí inspekci ochranných panelů proti mikrometeoritům na modulu Destiny.
13.02.2008 20:20
NTA je bezpečně upevněna v raketoplánu pro dopravu na Zemi. Walheim sestoupil z konce staničního manipulátoru, složil svůj úchyt nohou a uklízí pracoviště v nákladovém prostoru.
13.02.2008 20:10
Walheim dokončuje montáž prázdné NTA do konstrukce ICC v nákladovém prostoru raketoplánu. Schlegel mezitím instaluje tepelné kryty na transportní úchyty modulu Columbus. Technici ze Země už také oznámili, že nová nádrž NTA byla plně aktivována a funguje dobře.
Schlegel pracuje na povrchu modulu Columbus při výstupu EVA-2

13.02.2008 19:30
Walheim už nese starou NTA zpět k raketoplánu. Kosmonauti jsou v mírném předstihu proti časovému plánu výstupu.
13.02.2008 19:20
Instalace nové NTA na P1 byla kompletně dokončena. Řídicí středisko zahájilo aktivaci nádrže.
13.02.2008 18:40
Nová NTA je na svém místě v P1. Následuje její přišroubování a zapojení elektrických kabelů a tlakových hadic.
13.02.2008 18:30
Stará NTA byla právě vytažena z P1 a upevněna na druhý okraj CETA.
13.02.2008 17:55
Nová NTA byla připevněna na úchyt na vozíku CETA.
13.02.2008 17:45
Plán výměny nádrží počítá s tím, že nová NTA bude nejprve dočasně uchycena na okraji vozíku CETA na P1, potom bude stará NTA vytažena z P1 a uchycena také na CETA. Nová nádrž bude následně namontována do P1 a nakonec bude stará nádrž přenesena zpět do nákladového prostoru raketoplánu a upevněna do ICC k dopravě na Zemi.
13.02.2008 17:30
Walheim na SSRMS přenáší ve vlastních rukou nádrž NTA k P1. NTA má hmotnost cca 250 kg a velikost ledničky.
13.02.2008 17:20
Walheim, stojící na konci staničního manipulátoru SSRMS, připravuje novou nádrž NTA k přenesení, zatímco Schlegel na P1 odpojuje kabely a hadice od staré NTA (dokončuje tedy činnost, která se nestihla při EVA-1).
13.02.2008 16:20
NTA (Nitrogen Tank Assembly) je nádrž dusíku, která poskytuje zásobu tlakového plynu pro udržování správného tlaku amoniaku v chladicích okruzích stanice. NTA patří do skupiny tzv. vyměnitelných dílů ORU (Orbital Replacement Unit). Na stanici budou celkem 4 nádrže NTA a v současnosti jsou tam 3. Nádrž v segmentu P1 už má snížený tlak, a proto musí být vyměněna za novou, kterou ze Země přivezl raketoplán Atlantis STS-122.
13.02.2008 15:50
První etapou výstupu je přeručkování kosmonautů do nákladového prostoru raketoplánu a demontáž nové nádrže NTA z nosiče ICC.
13.02.2008 15:30
Vnější průlez přechodové komory byl otevřen a kosmonauti přepojili své skafandry na vlastní zdroje. Výstup EVA-2 byl oficiálně zahájen (v 15:27 SEČ).
13.02.2008 14:30
Walheim i Schlegel jsou plně vystrojení a oba jsou už v přechodové komoře. Probíhají závěrečné přípravy na dnešní výstup do kosmu.
13.02.2008 12:30
Kosmonauti zahájili oblékání skafandrů. NASA TV je samozřejmě u toho.
13.02.2008 07:30
Dnešní výstup EVA-2 má začít kolem 15:35 SEČ. Walheim a Schlegel při něm vymění nádrž NTA (Nitrogen Tank Assembly) v nosníku ITS-P1.
12.02.2008 19:30
Kosmonauti už naplno pracují na aktivaci modulu Columbus. Podle vyjádření řídicího střediska bude zprovozňování různých částí modulu probíhat několik týdnů pod vedením Leopolda Eyhartse, který se stal členem dlouhodobé Expedice 16 na ISS (vystřídal Taniho).
Pohled do vstupního prostoru modulu Columbus na ISS

12.02.2008 19:20
Technici na Zemi dokončili hodnocení poškození obšívky na krytu OMS raketoplánu a rozhodli, že ani v tomto stavu nehrozí žádné nebezpečí při sestupu z oběžné dráhy, takže oprava při výstupu do kosmu není nutná a nebude se provádět. Viz. např. http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5355 .
12.02.2008 15:20
Průlez do modulu Columbus byl otevřen. Leo Eyharts vplul s baterkou do zatím neosvětleného modulu a ohlásil, že Columbus je čistý, bez poletujících částic a bez známek kondenzace na stěnách.
11.02.2008 23:15
Výstup EVA-1 byl oficiálně ukončen zahájením tlakování přechodové komory ve 23:11 SEČ. Výstup tedy trval celkem 7 hodin 58 minut. Hlavní úkol mise STS-122 byl splněn. Modul Columbus je součástí ISS.
11.02.2008 22:50
Rex Walheim stihnul na P1 připravit úchyt na dočasné zachycení nádrže NTA při výměně a povolit čtyři hlavní šrouby, které drží nádrž v konstrukci P1. Nyní už se vrací do přechodové komory, kde na něj čeká Stan Love. Plánované odpojení kabelů a hadic od staré NTA bylo odloženo na začátek příštího výstupu EVA-2 (který má proběhnout ve středu 13.2.).
11.02.2008 22:45
Všechny zámky CBM portů zaklaply a byly dotaženy. Evropský laboratorní modul Columbus se právě teď stal součástí Mezinárodní kosmické stanice ISS!
11.02.2008 22:30
CBM porty modulů Columbus a Harmony jsou přitisknuty k sobě a jsou tedy ve správné pozici pro zachycení a zatažení zámků.
11.02.2008 22:10
Modul Columbus na konci manipulátoru SSRMS je už jen asi metr od CBM portu modulu Harmony.
11.02.2008 21:40
Po doplnění kyslíku ve skafandru se do práce na P1 vydal jen Walheim. Love dostal za úkol sledovat přibližování modulu Columbus k Harmony z místa poblíž přechodové komory.
11.02.2008 21:00
Kosmonauti si šli doplnit zásoby kyslíku ve skafandrech (do přechodové komory) a pak mají pokračovat v plánované činnosti.
11.02.2008 20:55
Modul Columbus byl zachycen staničním manipulátorem a právě byl zahájen přesun modulu z nákladového prostoru raketoplánu k modulu Harmony.
11.02.2008 20:00
V plánu výstupu je dále příprava prázdné nádrže NTA (Nitrogen Tank Assembly) v nosníku ITS-P1 k výměně za novou (plnou), kterou na stanici dopravil raketoplán. Ještě dnes také manipulátor SSRMS zachytí modul Columbus a přenese ho na pravoboční CBM port modulu Harmony.
11.02.2008 19:40
Kosmonautům se podařilo dokončit kompletní instalaci PDGF a zpětnou montáž dvou vnějších krytů na modul Columbus. Tato činnost jim trvala déle, než bylo očekáváno a práce tak nabraly cca hodinové zpoždění proti plánu. Modul Columbus je ale připraven k přesunu na modul Harmony.
11.02.2008 19:00
Love pracuje na zapojování kabelů k PDGF a Walheim mezitím snímá ochranné kryty z těsnění na portu CBM. Kryty chránily těsnění před poškozením při startu. Nyní je Walheim umístí do dvou transportních vaků a později je odnese do přechodové komory.
11.02.2008 18:00
Mechanické uchycení PDGF bylo dokončeno. Instalace pokračuje demontáží druhého vnějšího panelu na modulu Columbus a zapojením elektrických kabelů mezi PDGF a modulem. Oba panely pak budou namontovány zpět.
11.02.2008 17:40
Love a Walheim nyní spolupracují při mechanické montáži PDGF na Columbus.
11.02.2008 17:05
Love už PDGF demontoval a pomocí SSRMS je teď přenášen k modulu Columbus do místa instalace.
11.02.2008 16:50
Love demontuje PDGF z nákladového prostoru raketoplánu.
11.02.2008 16:35
Walheim zahájil demontáž jednoho vnějšího panelu na modulu Columbus. Love mezitím připevnil na konec SSRMS úchyt nohou PFR (Portable Foot Restraint) a nastoupil na něj. Je tak připraven k vyzvednutí PDGF z nákladového prostoru raketoplánu a k jeho montáži na Columbus.
11.02.2008 16:30
Rex Walheim právě odpojil kabely, kterými bylo do této chvíle napájeno topení modulu Columbus ze zdrojů raketoplánu.
11.02.2008 16:20
Kosmonauti připravují instalaci soklu PDGF (Power Data Grapple Fixture) na bok modulu Columbus. PDGF poslouží nejen jako úchyt k přenesení modulu pomocí staničního manipulátoru SSRMS, ale v průběhu přenášení také přes něj bude napájeno temperační topení modulu. PDGF nemohl být na Columbus namontován už před startem proto, že by v nákladovém prostoru raketoplánu překážel nástavci OBSS, který je zde při startu uložen.
11.02.2008 15:15
Výstup EVA-1 byl oficiálně zahájen přepojením skafandrů na vlastní baterie v 15:13 SEČ. Vnější průlez přechodové komory už byl také otevřen.
11.02.2008 14:50
Probíhá dekomprese přechodové komory.
11.02.2008 14:25
Walheim a Love jsou v přechodové komoře a dokončují přípravy na výstup EVA-1. Vnitřní průlez v modulu Quest byl právě uzavřen.
11.02.2008 14:10
Na zádové vaky skafandrů jsou nyní připevňovány jednotky SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) pro zvýšení bezpečnosti při pohybu v otevřeném kosmu (jednotka zajišťuje pohon pro nouzový návrat kosmonauta ke stanici při případné nechtěném "odplutí" do prostoru).
11.02.2008 14:00
Walheim i Love jsou už od 13:30 SEČ plně oblečeni ve skafandrech, ale přípravy na výstup dále pokračují. V těchto chvílích jsou kosmonauti "ověšováni" nejrůznějším nářadím a vybavením potřebným při práci na povrchu stanice. Přípravy běží dobře a jsou asi půl hodiny před časovým plánem.
11.02.2008 12:45
Kosmonauti se v modulu Quest připravují na výstup do kosmu (oblékají si skafandry za pomoci dalších členů posádky). Přenos příprav běží na NASA TV prakticky nepřetržitě.
11.02.2008 07:00
Dnešní výstup EVA-1 má začít kolem 15:35 SEČ. Walheim a Love připraví modul Columbus k přenesení a zahájí demontáž nádrže NTA. Předpokládaná délka trvání výstupu je 6,5 hodiny.
10.02.2008 20:30
Aleš Holub a Michal Václavík pro zájemce doplnili české titulky do předletového komentovaného videa s plánem všech tří vycházek do kosmu při STS-122. Jde o sestřih z brífingu NASA, který se uskutečnil v listopadu 2007. Video je dostupné na adrese http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/download.php?soubor=297 (MPG, 90 MB). Máte tedy nyní možnost seznámit se předem s plánovaným průběhem jednotlivých EVA a případně to pak porovnat se skutečností, která se občas od plánu dost liší. Uvidíme :)
10.02.2008 20:00
Dnes se kosmonauti na ISS zabývali především přípravami na zítřejší první výstup do kosmu (EVA-1), věnovaný hlavně modulu Columbus. Jednodenní odklad EVA-1 byl nutný proto, aby se Love mohl připravit na výstup místo nemocného Schlegela a osvojit si všechny potřebné procedury. Dnes večer je také na programu detailní inspekce obšívky na krytu pravobočního motoru OMS raketoplánu. Podle výsledku inspekce pomocí kamer se později rozhodne, jestli bude třeba poškozené místo opravit při výstupu do kosmu. V rámci příprav na zítřejší EVA-1 stráví Walheim a Love noc v modulu Quest při sníženém tlaku atmosféry.
09.02.2008 23:05
První kosmický výstup do volného prostoru v rámci mise STS-122 je o 24 hodin odložen (tj. na pondělí). Původní dvojice pro výstup byla Hans Wilhelm Schlegel a Rex Joseph Walheim. Německého astronauta však při prvním výstupu nahradí jeho americký kolega Stanley Glen Love. NASA zatím nezveřejnila důvod této změny a odkladu, ale v průběhu dnešního dne proběhly na raketoplánu dvě soukromé radiové konference s lékařem na Zemi. Není však známo, zda se jednalo o problémy Schlegela. Doufejme, že je v pořádku.
09.02.2008 19:45
Poslední průlez mezi raketoplánem a stanicí byl otevřen v 19:40 a obě posádky se setkaly a přivítaly.
09.02.2008 19:06
Na modulu pravého manévrovacího motoru OMS byla objevena odchlíplá obšívka podobně jako při misi raketoplánu Atlantis STS-117.
Odchlíplá obšívka na krytu OMS raketoplánu Atlantis STS-122

09.02.2008 19:04
Peggy Annette Whitson, členka expedice 16 na ISS dnes slaví narozeniny. Narodila se 9.2.1960 v Iowě v USA.
09.02.2008 18:17
Raketoplán Atlantis je připojen k Mezinárodní stanici ISS. Čas spojení je 18:17 SEČ, což je o něco dříve, než se původně plánovalo. (záznam)
09.02.2008 18:17
Do spojení zbývají jenom 4 metry.
09.02.2008 18:13
Přibližování pokračuje, nyní jsou obě tělesa vzdálena pouze 7,5 metru od sebe.
09.02.2008 18:10
Raketoplán je teď vzdálen přibližně 12 metrů.
09.02.2008 18:07
Raketoplán Atlantis je 15 metrů od stanice ISS.
09.02.2008 18:05
Raketoplán už je necelých 30 m od stanice. Většina závěrečného přiblížení probíhá za tmy (ve stínu Země) ale k samotnému spojení by mělo dojít těsně po orbitálním "rozednění".
09.02.2008 18:01
Několik pozorovatelů hlásilo rozlišitelnost Atlantisu a ISS v triedrech při přeletu nad ČR. Atlantis byl necelých 90 m od ISS!
09.02.2008 17:51
Raketoplán je nyní cca 90 m před stanicí ISS, což je bod ze kterého začíná závěrečné přiblížení končící připojením k ISS.
09.02.2008 17:50
Přelet byl hezký, ale kdo chtěl viděl dvě oddělená tělesa, musel mít velmi dobrý dalekohled nebo neuvěřitelně dobré oči :)
09.02.2008 17:32
RPM manévr byl dokončen. Blíží se přelet ISS nad ČR. Od 17:41 sledujte západní obzor a pak přelet vysoko nad hlavami mírně severně. Přelet skončí až kolem 17:47 nad východním obzorem.
09.02.2008 17:24
RPM manévr byl zahájen. Posádka po otočení raketoplánu snímkuje jeho spodní stranu pomocí fotoaparátů s objektivy o ohniskové vzdálenosti 400 a 800 mm. Snímky jsou pak odeslány na Zemi k vyhodnocení.
09.02.2008 17:15
Ve vzdálenosti 180 m pod stanicí raketoplán vyčkává na zahájení snímkovací otočky RPM.
Atlantis STS-122 při příletu k ISS

09.02.2008 17:12
Dnešní přelet ISS nad ČR bude vidět od 17:41 (+/- 1 min podle místa). Atlantis bude v té době od ISS pouhých 90 metrů. Při pozorování přeletu dalekohledem by spatření raketoplánu byl pěkný úlovek.
09.02.2008 17:00
Raketoplán je nyní cca 300 m pod stanicí ISS.
09.02.2008 16:53
Na NASA TV už jsou přímé záběry na raketoplán z ISS.
09.02.2008 16:30
Vzdálenost obou těles je cca 4,5 km (15000 stop).
09.02.2008 16:10
Vzdálenost mezi ISS a raketoplánem je nyní cca 13 km.
09.02.2008 15:25
Manévr TI byl úspěšně proveden. Tím se raketoplán dostal na dráhu, která ho po cca jednom oběhu kolem Země přivede do těsné blízkosti ISS (několik set metrů pod stanici směrem k Zemi). Během přibližování bude dráha raketoplánu zpřesňována sérií drobných manévrů MC-1 až MC-4.
09.02.2008 15:12
Posádka dostala souhlas k provedení TI manévru v 15:37 SEČ. Atlantis je cca 20 km od stanice.
09.02.2008 10:30
Na dnešek je naplánováno připojení raketoplánu Atlantis k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Předběžný časový harmonogram připojení je následující:

15:37 SEČ - přibližovací manévr TI (Terminal Initiation)
16:36 SEČ - vzdálenost 10 000 stop (3 km)
16:44 SEČ - vzdálenost 5 000 stop (1,5 km)
16:50 SEČ - vzdálenost 3 000 stop (900 m)
16:54 SEČ - přibližovací manévr MC-4
17:03 SEČ - vzdálenost 1 000 stop (300 m)
17:12 SEČ - vzdálenost 600 stop (180 m)
17:23 SEČ - zahájení rotačního manévru RPM
17:31 SEČ - ukončení rotačního manévru RPM
17:41 SEČ - (začátek pozorovatelného přeletu ISS/STS nad ČR)
17:46 SEČ - vzdálenost 300 stop (90 m)
18:03 SEČ - vzdálenost 100 stop (30 m)
18:23 SEČ - vzdálenost 10 stop (3 m)
18:25 SEČ - připojení k ISS
19:35 SEČ - otevření průlezů a setkání posádek
08.02.2008 21:30
Skenování náběžných hran a krytu přídě raketoplánu pomocí OBSS bylo dokončeno a získaná data budou v příštích dnech vyhodnocovat technici na Zemi. Systémy raketoplánu pracují dobře. Atlantis postupně zkracuje vzdálenost ke stanici ISS. V tuto dobu je cca 10000 km za stanicí a blíží se k ní rychlostí cca 900 km za oběh (600 km/h).
08.02.2008 08:00
Podle předběžných informací z řídicího střediska bylo odpadávání izolace z nádrže ET při vzletu minimální. Několik odpadlých kousků bylo přesto zaznamenáno v čase T +2m13s z oblasti kyslíkového potrubí na ET. Zatím nebyl identifikován žádný dopad na povrch raketoplánu, ale vše bude samozřejmě ještě důkladně prověřeno a vyhodnoceno. Jedním z hlavních úkolů pro dnešní den je průzkum tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na speciálním nástavci OBSS na konci manipulátoru SRMS (v době mezi 14. a 21. hodinou SEČ).
07.02.2008 23:00
Dveře nákladového prostoru raketoplánu byly otevřeny a komunikační anténa pro pásmo Ku byla úspěšně vyklopena a aktivována. Posádka dostala zelenou pro další činnost na oběžné dráze.
07.02.2008 21:25
V apogeu přechodové dráhy raketoplán provedl motorický manévr OMS-2 a tím přešel na stabilní oběžnou dráhu. Po dvou dnech sbližovacích manévrů se raketoplán setká s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS. Spojení obou těles je plánováno na sobotu 9.2. v 18:25 SEČ.
07.02.2008 20:54
Motory SSME byly vypojeny, jedná se o takzvané MECO. Raketoplán je na základní suborbitální přechodové dráze.
07.02.2008 20:47
Úspěšné oddělení obou pomocných startovacích motorů SRB na tuhé pohonné látky.
07.02.2008 20:45
LIFTOFF!! We have a liftoff.
07.02.2008 20:45
T -31 vteřin, zahájena automatická sekvence startu.
07.02.2008 20:44
T -1 minuta. Všechny systémy pracují v normálu.
07.02.2008 20:43
T -2 minuty. Astronauti dostali příkaz zavřít si hledí na přilbách.
07.02.2008 20:42
T -4 minuty, aktivace APU proběhla v pořádku.
07.02.2008 20:41
Přístupový můstek k raketoplánu byl odsunut podle plánu.
07.02.2008 20:39
Do startu zbývá 6 minut.
07.02.2008 20:37
Ředitel startu povolil pokračovat v odpočítávání! Poslední test ECO senzorů byl úspěšný. Počasí je vyhovující. "GO FOR LAUNCH!"
07.02.2008 20:15
Počasí na KSC se mění každým okamžikem. Teď je zase "go".
07.02.2008 20:00
Počasí je právě teď "no go" (nevyhovující pro start) kvůli bouřce západně od KSC. Snad bouřka projde severně od kosmodromu a v době startu už nebude vadit.
07.02.2008 19:51
Začalo závěrečné přerušení odpočítávání za stavu T -9 minut. Během tohoto přerušení manažeři rozhodnou, zda raketoplán dnes poletí nebo ne.
07.02.2008 19:45
Preferovaný čas startu pro dnešek byl upřesněn na 20:45:30 SEČ. Probíhá příprava a ověřování SW v počítačích raketoplánu.
07.02.2008 19:40
Odpočítávání opět běží. Naposled bude přerušeno v T -9 minut (v 19:50 SEČ) na dobu cca 46 minut.
07.02.2008 19:30
Odpočítávání bylo za stavu T -20 minut plánovaně přerušeno. Při tomto přerušení probíhá kontrola SW počítačů v řídicím středisku a ověřuje se připravenost záložních přistávacích letišť. Pokračovat se má za 10 minut.
07.02.2008 19:05
Kontrola těsnosti kabiny posádky byla úspěšně dokončena.
07.02.2008 18:50
Byl uzavřen vstupní poklop raketoplánu. Nyní pokračují přípravy ke startu vyklízením bílé místnosti. Odpočítávání je na T -1 hodina.
07.02.2008 18:43
Předpověď dobrého počasí podle Kathy Wintersové vzrostla z 30% na 40%. Držme palce.
07.02.2008 18:20
Odpočítávání je na T -90 minut a pokračuje.
07.02.2008 18:08
Posledním astronautem vstupujícim na palubu je Rex Joseph Walheim, který má za sebou jeden kosmický let (STS-110) v roce 2002, při němž se setkal s velitelem Frickem.

Posádka raketoplánu je tedy na palubě kompletní ve složení velitel Stephen Nathaniel Frick, pilot Alan Goodwin Poindexter a letový specialisté Leland Devon Melvin, Rex Joseph Walheim, Hans Wilhelm Schlegel (ESA – Německo), Stanley Glen Love a člen Expedice 16 Léopold Eyharts (ESA – Francie). Životopisy posádky (česky).
Pohled na letovou palubu raketoplánu Atlantis STS-122 krátce před startem

07.02.2008 17:58
Předposledním astronautem, který vstupuje na palubu raketoplánu je Stanley Glen Love.
07.02.2008 17:52
Leland Devon Melvin je dalším astronautem v pořadí, který je na palubě raketoplánu.
07.02.2008 17:43
Němec Hans Wilhelm Schlegel, který je členem evropského týmu astronautů je dalším na palubě. Má za sebou již jeden kosmický let v roce 1993 při misi STS-55.
07.02.2008 17:40
Pilot raketoplánu Atlantis Alan Goodwin Poindexter se právě usazuje za pomocí obslužného personálu na své místo na letové palubě. Sedačku má napravo vedle velitele Fricka.
07.02.2008 17:34
Dalším na palubě je evropský astronaut Franouz Léopold Eyharts, který vymění Daniela Taniho v dlouhodobé posádce ISS (Expedice 16).
07.02.2008 17:30
Velitel Stephen Nathaniel Frick je prvním astronautem v kabině posádky. Jeho místo je v levé sedačce na horní palubě. Již jednou letěl raketoplánem v roce 2002 při misi STS-110.
07.02.2008 17:16
Posádka dorazila v 17:12 k patě vypouštěcí rampy.
07.02.2008 17:01
Posádka odjíždí v upraveném autobusu na startovací rampu LC-39A.
07.02.2008 16:57
V 16:50 se rozběhlo odpočítávání na čase T -3 hodiny. Další plánované přerušení je v T -20 minut.
07.02.2008 16:45
Sedmičlenná posádka raketoplánu Atlantis už má na sobě oranžové skafandry a chystá se k odjezdu na rampu (cca v 16:55).
07.02.2008 16:16
Přesný čas kontaktu nákladní lodi s ISS byl 14:30:13 UTC. Zdravím z ČRo.
07.02.2008 15:35
Progress M-63 se v 15:30 úspěšně spojil s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS (k modulu Pirs). Jedná se v pořadí již o 28. Progress, který k ní zamířil. Na palubě je 1327 kg zásob, 528 kg pohonných látek, 420 kg vody a 45 kg vzduchu určených pro ISS.
07.02.2008 15:20
Na oběžné dráze se mezitím k ISS právě blíží nákladní kosmická loď Progress M-63, která odstartovala z Bajkonuru v úterý 5.2.2008.
07.02.2008 14:50
Inspekční tým nyní na rampě kontroluje, zda se na raketoplánu netvoří nebezpečná námraza.
Inspekční tým na rampě LC-39A

07.02.2008 14:30
Plnění externí nádrže bylo dokončeno. ECO senzory zatím drží. Počasí zůstává hlavním problémem. Ke KSC se blíží studená fronta a meteorologové předpokládají, že v době startu bude přímo nad kosmodromem.
07.02.2008 13:08
Zatím senzory ECO vykazují dobré a stabilní napětí. Definitivní testy ECO proběhnou, až skončí plnění nádrže kapalným vodíkem a přejde se na průběžné doplňování paliva za odpařující se.
Raketoplán Atlantis STS-122 před startem

07.02.2008 13:03
Pokud by se dnes (7.2.) startovalo, tak možnost pro optické pozorování raketoplánu a odhozené nádrže ET v Evropě je nulová. Obě tělesa vletí do stínu dříve, že se nad náš kontinent dostanou. Vzhledem k tomu, že elementy TLE pro suborbitální dráhu uváděné NASA jsou jako obvykle chybné, dávám do SPACE-40 stránku se správnými TLE na prvních zhruba 5 hodin: http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/sts-122.htm
07.02.2008 12:16
Kontrola senzorů ECO proběhla bez problémů. Tým manažerů doufá, že se postup studené fronty opozdí a umožní start, nicméně stále je předpověď 70% pro nepovolení startu.
07.02.2008 12:10
Přípravy zatím běží bez větších technických problémů. Největším nebezpečím pro dnešní start se zatím jeví počasí. Meteorologové dávají jen 30% šanci na vhodné meteorologické podmínky pro start. Záložní transatlantická letiště (Zaragoza, Moron a Istres) jsou bez problémů, také nouzové letiště White Sands Space Harbor (po nedokončeném jednom oběhu) má předpověď dobrého počasí, stejně Edwards AFB (běžné záložní letiště). Problém je jen na Floridě, kde nejsou splněna následující kriteria pro okamžik startu a dobu T +25 min (manévr RTLS): nízká spodní hranice oblačnosti, možnost bouřek a/nebo přeháněk v okruhu 50 km, silný nárazový boční vítr na letišti SLF.
07.02.2008 11:25
Tým MMT dal souhlas se zahájením plnění nádrže ET. Tankování by mělo být dokončeno cca ve 14:30 SEČ. Mezitím bude pečlivě sledována správná signalizace od ECO senzorů, jejíž porucha zmařila prosincové pokusy o start.
07.02.2008 07:20
Obslužná věž RSS byla odsunuta do parkovací polohy. Odpočítávání stále pokračuje. V 10:45 SEČ se má sejít tým manažerů mise (MMT) a rozhodnout jestli dnes bude zahájeno plnění externí nádrže ET kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Hlavním problémem zůstává počasí (předpověď dává na dnešek šanci jen 30%, na pátek 60% a na sobotu 70%). Případné plnění ET by začalo kolem 11:30 SEČ.
06.02.2008 19:30
Palivové články raketoplánu byly úspěšně naplněny. Hlavní motory SSME byly naposledy otestovány. Aktuální předpověď počasí na čtvrtek 7.2. dává jen 30% šanci na vyhovující podmínky pro start.
05.02.2008 21:30
Podle brífingu MMT běží odpočítávání zatím bez problémů. Probíhá standardní plnění palivových článků raketoplánu kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem.
05.02.2008 09:00
První fáze odpočítávání zahrnuje aktivaci vybavení startovací rampy, odstranění montážních plošin v kabině posádky, kontrolu letového software a testování navigačních systémů.
04.02.2008 23:00
Odpočítávání ke startu 7.2. bylo zahájeno. Předpověď dobrého počasí na čtvrtek je zatím jen 40%, na pátek a sobotu až 80%.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.