Obsah > Nepilotované lety > Projekt Iridium

Mobilní telefon se nečekaně rychle rozšířil v civilizovaném světě. Tam, kde nejsou základnové stanice, jej však použít nelze. Vědci proto obrátili systém vzhůru nohama: základnové stanice budou na několika desítkách specializovaných družic na nízkých oběžných drahách.

Společnost Motorola přišla s návrhem na systém 77 družic, a protože Iridium je 77. prvkem v Mendělejevově tabulce, vypůjčilo si tento název mezinárodní konsorcium telekomunikačních a průmyslových společností k fantastickému projektu v hodnotě 4 miliardy USD.

Start rakety Delta 2 s družicemi IridiumDružicový systém

Tak jak projekt dozrával, bylo rozhodnuto snížit počet potřebných družic na 66 satelitů plus 6 družic záložních. Tyto družice byly vyneseny během 15 startů raketami Delta II (Vandenberg Air Force Base, USA, 9 startů, 5 družic při jednom startu), Proton (Bajkonur , Kazachstán, 3 starty, 7 družic při jednom startu) a Long March 2C/SD (Taiyuan Satellite Launch Center, Čína, 3 starty, 2 družice při jednom startu). V září 1998 bylo všech 72 družic na oběžné dráze. Další doplňování a údržba satelitní sítě je prováděna průběžně. Družice se pohybují na nízkých drahách LEO (Low Earth Orbit) v šesti rovinách ve výšce 780 km a s inklinací 90°. Každá družice váží 690 kg a je vybavena třemi druhy antén a párem solárních panelů.

První GA (Gateway antenna) slouží pro spojení s řídícím střediskem (je jich po celém světě 12) v Ka-pásmu (uplink 19,4-19,6 GHz; downlink 29,1-29,3 GHz), druhý typ CA (Crosslink Antenna) slouží ke spojení mezi družicemi Iridium v Ka-pásmu (23,18-29,38 GHz) třetí typ MMA (Main Mission Antenna) slouží ke spojení mezi mobilním telefonem v L-pásmu (1,616-1,6265 GHz).

Co je to Iridium flare?

Iridium flare je záblesk způsobený odrazem slunce od antény družice Iridium. Tato anténa se nazývá Main Mission Antenna (MMA) a slouží ke spojení telefon družice a zpět. Anténa je plochá deska o velikosti 188 x 86 x 4 cm a každá družice Iridium má tři tyto antény rozmístěné dokola po 120° a skloněné 40° k tělu družice. Jedna anténa obsahuje 106 vyzařovacích elementů.

Délka záblesku je 5 až 20 sekund podle síly záblesku. Síla záblesku se měří v magnitudě a pohybuje se od nejslabších 0 do nejsilnějších -7 v centru záblesku.

Magnituda je -2,5 logaritmus svítivosti. Takže rozdíl magnitudy o 5 odpovídá poměru jasností 100:1. Následující tabulka ukazuje magnitudu některých známých objektů a pomůže vám odhadnout sílu záblesku.

Objekt Mag.
Polárka +2
Hvězdy ve velkém voze 0
Sirius (nejjasnější hvězda) -1,6
Venuše v úplňku -4,9
Měsíc v úplňku -12
Slunce -26

Jak určit kdy a kde bude záblesk?

Pomocí internetu je to velice snadné, na adrese http://www.gsoc.dlr.de/satvis lze po zadání zeměpisných souřadnic počítat nejen záblesky Iridia ale také předpovědi kdy poletí Mir a jiné větší družice. Lze také spočítat východ a západ slunce a měsíce. Tento server si automaticky nahrává kepleriánské prvky nutné pro výpočet takže informace jsou velmi čerstvé a předpovědi pro Iridium sedí s přesností na sekundu.

Nejlépe je vytisknout si předpověď a 2-3 minuty před zábleskem vyjít někam na volné prostranství a odhadem, nebo s kompasem určit azimut a pak ještě odhadnout elevaci. Pak stačí sledovat tento kus oblohy a hledat objekt který se pohybuje a pak se náhle ještě více rozsvítí. Iridium o magnitudě -4 až -7 nemůžete za jasného počasí přehlédnout.

Telefony a pager pro systém IridiumOdkudkoliv a kamkoliv

Od 23. 09.1998 je díky systému Iridium možné volat odkudkoli kamkoli po celé planetě. Vlastní telefonní přístroj je přitom o něco málo větší než klasický mobil. Navíc mají tyto přístroje s GSM (Global System for Mobile Communication) mnohé společné. Nejenže umějí službu krátkých textových zpráv, ale také snadné přesměrování na jiné číslo nebo do hlasové schránky. Přístroje mají dvou nebo třířádkový LCD-displej, běžnou tlačítkovou sadu, hmotnost kolem 400 g a výkon kolem 0,5 W.

Zaváděcí cena telefonních přístrojů byla cca 3000 USD a 500 USD pro pager. Cenová politika bude ve velké míře záviset na jednotlivých servisních a roamingových partnerech, kteří si mohou konkurovat nezávisle na geografických hranicích.

Globální komunikace

Satelitní telekomunikační systém Iridium vznikal právě s cílem vybudovat spolehlivou a komfortní globální komunikační síť. Kdo jsou tedy uživatelé systému Iridium?

Být neustále v kontaktu a mít při sobě všechny důležité informace je životní nutností obchodníků, manažerů i techniků, kteří jsou často na cestách. Možnost přijímat pokyny a konzultovat akutní záležitosti uvítají všichni pracovníci důlního průmyslu, na stavbách ropovodů, přehrad či jiných staveb na zelené louce.

Novináři a výzkumníci mohou konečně podávat zprávy z terénu bez jakéhokoli technického omezení. Jedinečná šance se naskytla těm, co si touží odpočinout v panenské přírodě, ale nutnost být stále ve spojení jim to znemožňovala. Z těchto i jiných důvodů se mohou vyšší počáteční náklady stát pro řadu uživatelů nepříliš důležité.

Globálně a bez hranic

Globální pojetí není představováno pouze satelitním spojením. To tvoří část projektu. Stejně důležitou částí je maximální využití služeb dostupných celulárních (GSM (převážně Evropa), AMPS (USA) a PDC (Japonsko) sítí. Stane se tak způsobem, který od uživatele nebude vyžadovat více úsilí než pořízení klasického mobilního telefonu, avšak zároveň přinese vyšší komfort. Kombinace použití dostupné GSM sítě se satelitními hovory přináší novou kvalitu komunikace do míst, kde GSM signál není dostupný nebo je slabý. Účastník bude dostupný pod jedním telefonním číslem a obdrží jeden telefonní účet, obnášející platby za použití všech služeb kdekoli na světě.

Globální rozměr systému Iridium dokazuje nejenom možnost používat ho, ale též stát se uživatelem kdekoli na světě. Zájemci mají možnost zakoupit jeden ze tří základních balíků služeb a paging Iridium.

Družice IridiumGSM Homed Service Package - v současné době uživatelé celulárních sítí mohou využívat roamingu v dalších zemích. Teprve systém Iridium však nabízí celosvětový roaming, který ve spojení se satelitními hovory nabídne 100% dostupnost. Homed Package umožňuje uživatelům současné GSM či jiné sítě ponechat si stávající SIM kartu a telefonní číslo.

Iridium +8816 Homed Service Package - Iridium vytváří vlastní virtuální zemi, jejíž telefonní předvolba začíná +8816. Takto bude též začínat telefonní číslo každého účastníka, který si zvolí Iridium +8816 Homed Service. S ním získá možnost přihlásit se do kterékoli místní celulární sítě a cenové výhody. Ty vycházejí z menší potřeby využívat roaming přes sítě celulární (GSM, IS-41) a služby Complete Calling Party Pays (CCPP), tj. volající platí vše.

Iridium +8817 Homed Service Package - je služba umožňující maximalizaci výhod používání satelitní komunikace ve firmě. Při volání na číslo začínající +8817 získávají všichni účastníci výrazné úspory na hovorném. Telefonní přístroj s předčíslím +8817 je omezen na satelitní spojení a nelze ho používat za hranicí země, ve které byl zakoupen. Služba je určena zejména pro místa s výrazným podílem přijímaných hovorů od kolegů a zákazníků nebo pro místa bez celulárního signálu. Tato služba též sdílí výhody CCPP. Svým charakterem se tato služba vzdáleně podobá zelené telefonní lince s předčíslím 0800.

World page - systém Iridium se neomezuje pouze na hlasovou komunikaci. Součástí je i globální paging, který vám umožní, abyste býli dosažitelní i v budovách, kam se ani GSM ani Iridium signál nedostane. Pro uživatele telefonů Iridium je navíc k dispozici služba "Follow Me", která přesměruje všechny textové zprávy z telefonu na pager, včetně upozornění na přijetí hlasové zprávy do schránky.

Připraveno podle informací z Internetu a článků v tisku.


Aktualizováno : 09.10.1998

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety | HomePage Iridium v USA | Iridium na Mobil serveru ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.