Obsah > Nepilotované lety > Program Sputnik > Sputnik 3.
Start M.označ. Hmotnost Popis
15.05.1958 1958-004B 1327 kg Družice pro komplexní geofyzikální výzkum

Sputnik 3

[ Schéma družice ] [ Schéma oddělení od nosné rakety ]


Třetí sovětská družice byla vypuštěna 15. května 1958. Její hmotnost činila tehdy neuvěřitelných 1327 kg a vědecké a měřicí přístroje se zdroji energie vážily 968 kg. Dosahovala délky 3,57 metru, největší průměr pak byl 1,73 metru (bez vyčnívajících antén).Družice měla svou "ústřední nervovou soustavu". Bylo to programové zařízení, které řídilo funkci všech přístrojů. V potřebných chvílích je zapojovalo nebo vypojovalo a určovalo postup odesílání získaných údajů na Zemi. Toto programové zařízení už bylo plně založeno na polovodičích. Kromě toho se polovodičů použilo i při konstruování veškerého měřicího, vědeckého a radiotechnického zařízení. Speciální souprava slunečních baterií, jež přetvářely energii slunečního záření na elektrický proud, se skládala z jednotlivých článků na povrchu těla družice. Čtyři malé články byly na předním dně, čtyři na bočním povrchu a jeden na zadním dně. Toto rozmístění slunečních článků umožňovalo normální činnost bez ohledu na to, v jaké poloze byla družice vůči Slunci. Družice umožnila získat velmi cenné údaje o zemském gravitačním poli, o složení primárního kosmického záření, o rozdělení fotonů, o těžkých jádrech kosmického záření i o množství mikrometeoritů.Aktualizováno: 18.01.1997

[ Obsah | Nepilotované lety | Sputnik ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.