Obsah > V Česku > Kosmo Klub

[ Poslání | Priority | Aktivity | Grafický manuál [PDF] | Loga [ZIP] | Leták o kosmonautice [PDF] | klub.kosmo.cz ]

Logo Kosmo KlubuV průběhu roku 2004 bylo z iniciativy autorů webu www.kosmo.cz, a také zájemců o stavbu amatérské družice, založeno občanské sdružení Kosmo Klub.

Kosmo Klub sdružuje lidi, kteří se zajímají o kosmonautiku.

Posláním Kosmo Klubu je:

Logo Kosmo KlubuPriority činnosti Kosmo Klubu spočívají především:

Motto: Kosmonautika pro každého.

Kosmo Klub vykonává činnost prostřednictvím konkrétních kosmonautických aktivit svých členů (seznam aktivit je na samostatné stránce).

Zájemci mohou podpořit aktivity (a tím se zapojit do činnosti klubu):

Logo Kosmo KlubuSdružení bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 15.09.2004 a 27.11.2004 proběhl ustavující sjezd Kosmo Klubu (ve Valašském Meziříčí).

V diskusi na ustavujícím sjezdu byla navržena řada námětů (logo, prezentace KK, zahraniční tiskoviny), kterými se v dalším období zabýval výkonný výbor klubu.

V lednu 2005 byla vyhlášena soutěž na návrh loga Kosmo Klubu. Uzávěrka soutěže byla 07.03.2005. Veřejné hlasování oblíbenosti návrhů skončilo 31.03.2005. Vítězný návrh byl vybrán 28.05.2005 na 2. sjezdu KK, a stal se oficiálním logem klubu. Autorem loga je Roman Hrnčár. Navazující grafický manuál Kosmo Klubu [PDF, 133kB] a loga Kosmo Klubu v různých formátech [ZIP, 1.2MB] dokončil v září 2005 grafik J2930 (včetně tiskové verze grafického manuálu Kosmo Klubu [PDF, 250kB]).

Logo Kosmo KlubuDruhý sjezd KK se uskutečnil 28.5.2005 v Lázních Bohdaneč v rámci KOSMOS-NEWS PARTY 2005. Kromě výběru loga (hlasováním 15 přítomných členů) bylo na další rok potvrzeno složení výkonného výboru (Kostera, Kousal, Káňa, Navara, Valkovič) a byly diskutovány náměty pro další činnost.

Dne 14.9.2005 byla vyhlášena soutěž na návrh nového vzhledu (design) webu KK (klub.kosmo.cz), kde jsou podrobné informace o sdružení. Uzávěrka soutěže byla 30.9.2005. Byly přijaty 4 návrhy z nichž výkonný výbor klubu vybral vítěze - návrh T.Kelnara s T.Balogem (10.10.2005). Realizace nového vzhledu webu byla dokončena v prosinci 2005. Další činnost klubu už je popsána na webu KK (klub.kosmo.cz).

Bannery KK:

Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Mr. Plysh

Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
Goobar

Banner Kosmo Klubu
Banner Kosmo Klubu
David Jedlička


Aktualizováno : 31.08.2006

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | klub.kosmo.cz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.