Obsah > Zájmy > Známky > Známky Ruska

RUSKÉ KOSMICKÉ ZNÁMKY

Gagarinův aršíkDeset let po pádu Sovětského svazu a po vzniku Ruské republiky se na našem sběratelském trhu objevily první známky s tématikou kosmu a s označením "ROSSIJA". Při příležitosti 40.výročí kosmických startů Jurije Gagarina a Germana Titova vyšly dva aršíky poštovních známek připomínajících tyto slavné události.

"Gagarinův" aršík dvou třírublových známek zobrazuje Jurije Gagarina před startem společně s hlavním konstruktérem Sergejem Koroljovem a Jurije Gagarina v slavnostní uniformě. Obě známky propojuje schématický nákres průběhu celého letu od startu až po přistání. Zajímavostí je, že průběh přistání je zakreslen již správně - tedy jako samostatné přistání lodi a kosmonauta.

Šestiznámkový aršík je na kupónech doplněn motivem oblohy, slavnostní přehlídky v Moskvě a titulními stránkami světových novin referujících o startu prvního člověka do kosmu.

Titovův aršíkGerman S. Titov je na "své" třírublové známce zobrazen jednak těsně po přistání vedle své kabiny, jednak ve vojenské uniformě. Na kupónech je zobrazena výseč zemského povrchu, portrét Titova ve skafandru a pohled na odpalovací rampu těsně před startem.

Pro sběratele kteří netrvají na dokonalém řemeslném zpracování a kvalitním tisku (jako mají například české známky) mohou být tyto nové, jednoduchým ofsetem tištěné známky, zajímavým doplněním sbírky s kosmickou tématikou. Ale především, jak jsem již napsal výše, se jedná pravděpodobně o vůbec první známky s tématem "KOSMOS" vydané v Ruské federaci. Pokud tomu tak není, nechám se rád poučit a doplnit informace.

Milan Halousek, Pardubice
KOSMOS-NEWS


Aktualizováno: 28.08.2001

[ Obsah | Známky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.