Obsah > Nepilotované lety > Program Mars (USA) > MER > Obrázky z Marsu

První černobílé panorama okolí roveru Spirit (1866 x 545 px, 140 kB)První černobílé panorama okolí roveru Spirit (05.01.2004)
První barevný obrázek části okolí roveru Spirit (120 kB) První barevný obrázek části okolí roveru Spirit (07.01.2004)
První barevné panorama okolí roveru Spirit s popisem hlavních pahorků (4800 x 596 px, 500 kB)Barevné panorama okolí roveru Spirit s popisem hlavních pahorků (13.01.2004) [517 kB]
Kameny Sashimi a Sushi poblíž landeru Spiritu (18.01.2004) Kameny Sashimi a Sushi poblíž landeru Spiritu (18.01.2004)
Kámen Adirondack byl první, který Spirit důkladně zkoumal (19.01.2004)Kámen Adirondack byl první, který Spirit důkladně zkoumal (19.01.2004)
Přístroje Spiritu na rameni IDD, přiložené k Adirondacku (28.01.2004)Přístroje Spiritu na rameni IDD, přiložené k Adirondacku (28.01.2004)
Barevné panorama místa přistání Opportunity (02.02.2004)Barevné panorama místa přistání Opportunity (02.02.2004)
Detail půdy (cca 3 x 3 cm) poblíž landeru Opportunity (04.02.2004)Detail půdy (cca 3 x 3 cm) poblíž landeru Opportunity (04.02.2004)
Zpětný pohled na lander z Opportunity po ujetí prvních metrů (06.02.2004)Zpětný pohled na lander z Opportunity po ujetí prvních metrů (06.02.2004)
Mapa okolí místa přistání Spiritu (autorem obrázku je J.Vacek) Mapa okolí místa přistání Spiritu (autorem obrázku je J.Vacek)
Mapa okolí místa přistání Opportunity (autorem obrázku je J.Vacek)Mapa okolí místa přistání Opportunity (autorem obrázku je J.Vacek)
Zpětný pohled na stopy Opportunity [Sol 21] (14.02.2004)Zpětný pohled na stopy Opportunity [Sol 21] (14.02.2004)
Takto viděl Spirit svůj lander při odjezdu [Sol 39] (12.02.2004)Takto viděl Spirit svůj lander při odjezdu [Sol 39] (12.02.2004)
Spirit se na cestě ke kráteru Bonneville zastavil u kamene Mimi [Sol 41] (14.02.2004)Spirit se na cestě ke kráteru Bonneville zastavil u kamene Mimi [Sol 41] (14.02.2004)
Brázda, vyhloubená levým předním kolem Spiritu v Laguna Hollow [Sol 47] (20.02.2004)Brázda, vyhloubená levým předním kolem Spiritu v Laguna Hollow [Sol 47] (20.02.2004)
Opportunity u oblasti El Capitan po prvním broušení [Sol 32] (26.02.2004)Opportunity u oblasti El Capitan po prvním broušení [Sol 32] (26.02.2004)
Spirit u kamene Humphrey v oblasti Middle Ground [Sol 60] (04.03.2004)Spirit u kamene Humphrey v oblasti Middle Ground [Sol 60] (04.03.2004)
Názvy kamenů a oblastí v místě přistání Opportunity [Sol 40] (05.03.2004)Názvy kamenů a oblastí v místě přistání Opportunity [Sol 40] (05.03.2004)
První pohled Spiritu do kráteru Bonneville [Sol 67] (12.03.2004)První pohled Spiritu do kráteru Bonneville [Sol 67] (12.03.2004)
Barevné panorama kráteru Bonneville a pohoří Columbia Hills [Sol 70] (15.03.2004)Barevné panorama kráteru Bonneville a pohoří Columbia Hills [Sol 70] (15.03.2004)
Pohled do kráteru Eagle před jeho opuštěním roverem Opportunity [Sol 56] (21.03.2004)Pohled do kráteru Eagle před jeho opuštěním roverem Opportunity [Sol 56] (21.03.2004)
Po vyjetí z kráteru Eagle rover Opportunity pořídil panorama okolí [Sol 57] (22.03.2004)Po vyjetí z kráteru Eagle rover Opportunity pořídil panorama okolí [Sol 57] (22.03.2004)
Snímek koryta Anatolia a kráteru Endurance, cíle Opportunity [Sol 70] (05.04.2004)Snímek koryta Anatolia a kráteru Endurance, cíle Opportunity [Sol 70] (05.04.2004)
Plán jízdy Spiritu ke Columbia Hills až po Sol 160 [Sol 93] (07.04.2004)Plán jízdy Spiritu ke Columbia Hills až po Sol 160 [Sol 93] (07.04.2004)
Pohled z Opportunity na krátery Fram a Endurance (v pozadí) [Sol 86] (21.04.2004)Pohled z Opportunity na krátery Fram a Endurance (v pozadí) [Sol 86] (21.04.2004)
Barevné panorama kráteru Endurance z roveru Opportunity [Sol 101] (07.05.2004)Barevné panorama kráteru Endurance z roveru Opportunity [Sol 101] (07.05.2004)
Spirit v polovině cesty ke Columbia Hills [Sol 122] (07.05.2004)Spirit v polovině cesty ke Columbia Hills [Sol 122] (07.05.2004)
Panorama kráteru Endurance při objezdu Opportunity [Sol 107] (13.05.2004)Panorama kráteru Endurance při objezdu Opportunity [Sol 107] (13.05.2004)
Jiný pohled na kráter Endurance při objezdu Opportunity [Sol 110] (16.05.2004)Jiný pohled na kráter Endurance při objezdu Opportunity [Sol 110] (16.05.2004)
Barevné panorama Columbia Hills ze vzdálenosti cca 900 m [Spirit, Sol 131] (17.05.2004)Barevné panorama Columbia Hills ze vzdálenosti cca 900 m [Spirit, Sol 131] (17.05.2004)
Pohled do kráteru Endurance v oblasti Karatepe [Opportunity, Sol 133] (08.06.2004)Pohled do kráteru Endurance v oblasti Karatepe [Opportunity, Sol 133] (08.06.2004) [440 kB]
Pohled do kráteru Gusev z úpatí Columbia Hills [Spirit, Sol 161] (17.06.2004)Pohled do kráteru Gusev z úpatí Columbia Hills [Spirit, Sol 161] (17.06.2004)
Výbrusy RAT v různých vrstvách uvnitř kráteru Endurance [Opportunity, Sol 150] (26.06.2004)Výbrusy RAT v různých vrstvách uvnitř kráteru Endurance [Opportunity, Sol 150] (26.06.2004)
Vrcholek pahorku West Spur [Spirit, Sol 178] (05.07.2004)Vrcholek pahorku West Spur [Spirit, Sol 178] (05.07.2004)
Sestup Opportunity do kráteru Endurance v oblasti KaratepeSestup do kráteru Endurance v oblasti Karatepe [Opportunity, Sol 170] (16.07.2004)
Geologické vrstvy a výbrusy RAT v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 170] (16.07.2004)Geologické vrstvy a výbrusy RAT v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 170] (16.07.2004)
Panorama kráteru Endurance zevnitř [Opportunity, Sol 171] (17.07.2004)Panorama kráteru Endurance zevnitř [Opportunity, Sol 171] (17.07.2004) [365 kB]
Sestup Opportunity do kráteru Endurance v oblasti KaratepeSestup do kráteru Endurance v oblasti Karatepe [Opportunity, Sol 193] (09.08.2004)
Odkryv Clovis v oblasti West Spur [Spirit, Sol 223] (19.08.2004)Odkryv Clovis v oblasti West Spur [Spirit, Sol 223] (19.08.2004)
Panorama kráteru Gusev z Columbia Hills [Spirit, Sol 231] (27.08.2004)Panorama kráteru Gusev z Columbia Hills [Spirit, Sol 231] (27.08.2004)
Pohyb roveru Opportunity v oblasti kráteru EndurancePohyb roveru Opportunity v oblasti kráteru Endurance [Opportunity, Sol 220] (06.09.2004)
Oblast Brain v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 233] (19.09.2004)Oblast Brain v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 233] (19.09.2004)
Oblast Burns Cliff v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 280] (07.11.2004)Oblast Burns Cliff v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 280] (07.11.2004)
Panorama oblasti Burns Cliff v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 290] (17.11.2004)Panorama oblasti Burns Cliff v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 290] (17.11.2004) [640 kB]
Panorama kráteru Endurance od Burns Cliff [Opportunity, Sol 296] (23.11.2004)Panorama kráteru Endurance od Burns Cliff [Opportunity, Sol 296] (23.11.2004) [300 kB]
Pohyb Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 326] (02.12.2004)Pohyb Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 326] (02.12.2004)
Pohyb Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 330] (06.12.2004)Pohyb Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 330] (06.12.2004)
Mapa trasy Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 344] (21.12.2004)Mapa trasy Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 344] (21.12.2004)
Zbytky tepelného štítu Opportunity [Opportunity, Sol 330] (28.12.2004)Zbytky tepelného štítu Opportunity [Opportunity, Sol 330] (28.12.2004)
Zbytky tepelného štítu Opportunity [Opportunity, Sol 330] (28.12.2004)Zbytky tepelného štítu Opportunity [Opportunity, Sol 330] (28.12.2004)
Panorama Columbia Hills [Spirit, Sol 388] (05.02.2005)Panorama Columbia Hills [Spirit, Sol 388] (05.02.2005)
Půda s obsahem solí [Spirit, Sol 400] (17.02.2005)Půda s obsahem solí [Spirit, Sol 400] (17.02.2005)
Pláně v okolí roveru Opportunity při jízdě na jih [Opportunity, Sol 383] (20.02.2005)Pláně v okolí roveru Opportunity při jízdě na jih [Opportunity, Sol 383] (20.02.2005)
Pláně v okolí roveru Opportunity při jízdě na jih [Opportunity, Sol 387] (24.02.2005)Pláně v okolí roveru Opportunity při jízdě na jih [Opportunity, Sol 387] (24.02.2005)
Panorama Columbia Hills [Spirit, Sol 409] (27.02.2005)Panorama Columbia Hills [Spirit, Sol 409] (27.02.2005) [+ interaktivní verze MOV, 1 MB]
Okolí kráteru Vostok [Opportunity, Sol 399] (08.03.2005)Okolí kráteru Vostok [Opportunity, Sol 399] (08.03.2005)
Prachové víry v okolí Columbia Hills [Spirit, Sol 418] (08.03.2005)Prachové víry v okolí Columbia Hills [Spirit, Sol 418] (08.03.2005)
Kalibrační terčík Spiritu před a po průchodu prachového víru [Spirit, Sol 416 a 426] (16.03.2005)Kalibrační terčík Spiritu před a po průchodu prachového víru [Spirit, Sol 416 a 426] (16.03.2005)
Cíle průzkumu v Columbia Hills [Spirit, Sol 454] (13.04.2005)Cíle průzkumu v Columbia Hills [Spirit, Sol 454] (13.04.2005)
Takto nafotil Opportunity sám sebe po uvíznutí v duně [Opportunity, Sol 446] (26.04.2005)Takto nafotil Opportunity sám sebe po uvíznutí v duně [Opportunity, Sol 446] (26.04.2005)
Pozemní testy možností vyproštění Opportunity [JPL] (05.05.2005)Pozemní testy možností vyproštění Opportunity [JPL] (05.05.2005)
Animovaný GIF zachycující pohyb prachového víru [Spirit, Sol 486] (16.05.2005)Animovaný GIF zachycující pohyb prachového víru [Spirit, Sol 486] (16.05.2005)
První snímek z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 581] (21.08.2005)První snímek z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 581] (21.08.2005)
3D Mapa trasy Spiritu v oblasti Columbia Hills3D Mapa trasy Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 583] (23.08.2005)
Kompletní barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 584] (24.08.2005)Kompletní barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 584] (24.08.2005)
Barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 586] (26.08.2005)Barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 586] (26.08.2005)
Barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 594] (04.09.2005)Barevné panorama z vrcholku Husband Hill [Spirit, Sol 594] (04.09.2005)
Okolí kráteru Erebus [Opportunity, Sol 634] (04.11.2005)Okolí kráteru Erebus [Opportunity, Sol 634] (04.11.2005)
Okraj kráteru Erebus [Opportunity, Sol 634] (04.11.2005)Okraj kráteru Erebus [Opportunity, Sol 634] (04.11.2005)
Panorama části Husband Hill při sestupu [Spirit, Sol 658] (08.11.2005)Panorama části Husband Hill při sestupu [Spirit, Sol 658] (08.11.2005)
Počítačově upravený snímek Spiritu v oblasti Husband Hill [Spirit, Sol 667] (17.11.2005)Počítačově upravený snímek Spiritu v oblasti Husband Hill [Spirit, Sol 667] (17.11.2005)
Počítačově upravený snímek Spiritu v oblasti Husband Hill [Spirit, Sol 667] (17.11.2005)Počítačově upravený snímek Spiritu v oblasti Husband Hill [Spirit, Sol 667] (17.11.2005)
Barevné panorama kráteru Erebus [Opportunity, Sol 652] (23.11.2005)Barevné panorama kráteru Erebus [Opportunity, Sol 652] (23.11.2005)
Mapa trasy Opportunity v oblasti kráteru ErebusMapa trasy Opportunity v oblasti kráteru Erebus [Sol 656] (26.11.2005)
Počítačově upravený snímek Opportunity v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 670] (12.12.2005)Počítačově upravený snímek Opportunity v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 670] (12.12.2005)
Počítačově upravený snímek Opportunity v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 670] (12.12.2005)Počítačově upravený snímek Opportunity v kráteru Endurance [Opportunity, Sol 670] (12.12.2005)
Pískem opracovaný kámen v oblasti Columbia Hills [Spirit, Sol 742] (03.02.2006)Pískem opracovaný kámen v oblasti Columbia Hills [Spirit, Sol 742] (03.02.2006)
Okraj oblasti Home Plate s vrstevnatými strukturami [Spirit, Sol 746] (07.02.2006)Okraj oblasti Home Plate s vrstevnatými strukturami [Spirit, Sol 746] (07.02.2006)
Panorama okraje oblasti Home Plate [Spirit, Sol 751] (13.02.2006)Panorama okraje oblasti Home Plate [Spirit, Sol 751] (13.02.2006)
Panorama oblasti Home Plate [Spirit, Sol 758] (19.02.2006)Panorama oblasti Home Plate [Spirit, Sol 758] (19.02.2006)
Část okraje kráteru Erebus [Opportunity, Sol 744] (26.02.2006)Část okraje kráteru Erebus [Opportunity, Sol 744] (26.02.2006)
Zajímavý útvar na trase roveru Opportunity [Opportunity, Sol 749] (03.03.2006)Zajímavý útvar na trase roveru Opportunity [Opportunity, Sol 749] (03.03.2006)
Projekce trasy Spiritu při sjezdu z Husband Hill [Spirit, Sol 802] (05.04.2006)Projekce trasy Spiritu při sjezdu z Husband Hill [Spirit, Sol 802] (05.04.2006)
Panorama okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 807] (10.04.2006)Panorama okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 807] (10.04.2006)
Kameny v okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 809] (12.04.2006)Kameny v okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 809] (12.04.2006)
Kameny v okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 810] (13.04.2006)Kameny v okolí zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 810] (13.04.2006)
Panorama okolí zimoviště Spiritu při nízkém slunci [Spirit, Sol 813] (16.04.2006)Panorama okolí zimoviště Spiritu při nízkém slunci [Spirit, Sol 813] (16.04.2006)
Zvýraznění okraje kráteru Victoria na snímku z Opportunity [Opportunity, Sol 804] (29.04.2006)Zvýraznění okraje kráteru Victoria na snímku z Opportunity [Opportunity, Sol 804] (29.04.2006)
Typický terén na trase roveru Opportunity [Opportunity, Sol 817] (12.05.2006)Typický terén na trase roveru Opportunity [Opportunity, Sol 817] (12.05.2006)
Pohled severním směrem ze zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 859] (03.06.2006)Pohled severním směrem ze zimoviště Spiritu [Spirit, Sol 859] (03.06.2006)
Zvýraznění okraje kráteru Beagle na snímku z Opportunity [Opportunity, Sol 855] (20.06.2006)Zvýraznění okraje kráteru Beagle na snímku z Opportunity [Opportunity, Sol 855] (20.06.2006)
Panorama okraje kráteru Beagle [Sol 894] (30.07.2006)Panorama okraje kráteru Beagle [Opportunity, Sol 894] (30.07.2006)
Panorama McMurdo [Spirit, Sol 932] (17.08.2006)Panorama McMurdo [Spirit, Sol 932] (17.08.2006)
Mapa trasy Spiritu v oblasti Columbia HillsMapa trasy Spiritu v oblasti Columbia Hills [Sol 947] (01.09.2006)
Mapa trasy SpirituMapa trasy Spiritu [Sol 947] (01.09.2006)
Mapa trasy OpportunityMapa trasy Opportunity [Sol 930] (05.09.2006)
Barevné panorama kráteru Victoria z oblasti Duck Bay [Opportunity Sol 952] (26.09.2006)Barevné panorama kráteru Victoria z oblasti Duck Bay [Opportunity, Sol 952] (26.09.2006)
Fotografie roveru Opportunity z oběžné dráhy pořízená sondou MRO [Sol 957] (03.10.2006)Fotografie roveru Opportunity z oběžné dráhy pořízená sondou MRO [Sol 957] (03.10.2006)
Snímek útesu Cape Verde doplněný počítačem o rover Opportunity v solu 958 [Sol 958] (04.10.2006)Snímek útesu Cape Verde doplněný počítačem o rover Opportunity v solu 958 [Sol 958] (04.10.2006)
Mapa trasy Opportunity v oblasti kráteru VictoriaBarevná mapa trasy Opportunity v oblasti kráteru Victoria [Sol 999] (15.11.2006)
Snímek útesu v oblasti Bottomless Bay na okraji kráteru Victoria [Opportunity, Sol 1016] (02.12.2006)Snímek útesu v oblasti Bottomless Bay na okraji kráteru Victoria [Opportunity, Sol 1016] (02.12.2006)
Okraj kráteru Victoria jihozápadním směrem od oblasti Bottomless Bay [Opportunity, Sol 1033] (20.12.2006)Okraj kráteru Victoria jihozápadním směrem od oblasti Bottomless Bay [Opportunity, Sol 1033](20.12.2006)
Mapa trasy Spiritu v oblasti Home PlateMapa trasy Spiritu v oblasti Home Plate [Sol 1221] (10.06.2007)
Mapa trasy opportunity v oblasti kráteru VictoriaMapa trasy opportunity v oblasti kráteru Victoria [Sol 1204] (13.06.2007)
Konečná celková mapa trasy Spiritu [Sol 1886] (23.04.2009)Konečná celková mapa trasy Spiritu [Sol 1886] (23.04.2009)
Mapa trasy Opportunity [Sol 2614] (01.06.2011)Mapa trasy Opportunity [Sol 2614] (01.06.2011)

Aktualizováno : 21.06.2011

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety | Program Mars (USA) | Program Mars (Rusko) | MER ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.