Obsah > Nepilotované lety > Program Lunar

Lunar Orbiter

Název Start M.označ. Hmotnost Popis
Lunar Orbiter 1 10.08.1966 1966-073A 386 kg - družice snímkující povrch Měsíce (206 snímků)
Lunar Orbiter 2 07.11.1966 1966-100A 386 kg - družice snímkující povrch Měsíce (211 snímků)
Lunar Orbiter 3 05.02.1967 1967-008A 368 kg - družice snímkující povrch Měsíce (184 snímků)
Lunar Orbiter 4 04.05.1967 1967-041A 390 kg - družice snímkující povrch Měsíce (270 snímků)
Lunar Explorer 35 19.07.1967 1967-070A 105 kg - vědecká družice Měsíce
Lunar Orbiter 5 02.08.1967 1967-075A 390 kg - družice snímkující povrch Měsíce (224 snímků)


Aktualizováno : 15.10.1998

[ Obsah | Nepilotované kosmické lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.