Obsah > Pilotované lety > Gemini > Gemini 3 > Gemini 3 v L+K

GEMINI 3

23. BŘEZNA 1965
(Kalendář L+K 1965 )

(Jůn) Z rampy č. 19 na základně Cape Kennedy byla vypuštěna raketa Titan 2, která uvedla na oběžnou dráhu kabinu Gemini GT-3 (Zpráva ČTK byla uveřejněna v minulém čísle). V kabině, vážící 3175 kg a pojmenované „Molly Brown“ uskutečnil první pilot Virgil I. Grissom (narozen v r. 1926 v Illinois) a druhý pilot John W. Young (narozen v r. 1930 v San Francisku) tři oběhy kolem Země.

„Countdown“ proběhl s jediným přerušením (24 min.) v čase T = – 35 min. Objevila se porucha v prvním stupni. Raketa Titan 2 byla vypuštěna ve 14.23 hod. Po sedmi minutách 23 vteřinách letu uvedla kabinu na oběžnou dráhu a V. Grissom ji oddělil od druhého stupně. Kabina se pohybovala po dráze 160 až 225 km. s oběžnou dobou 89 min. a úhlem k rovníku asi 33° . Během prvního oběhu bylo zkoušeno ruční řízení kabiny. Byly určité obtíže s jedním stabilizačním a orientačním motorem, potíže s ukazatelem, které ztížily práci V. Grissomovi. Závady však byly rychle odstraněny. V 98. minutě letu (nad státem New Mexiko) zapnul V. Grissom na 74 vt. motory pro manévrování a uvedl kosmickou loď na dráhu 155,2 – 168 km, s oběžnou dobou 87 min. Druhý oběh byl zahájen v 16.00 UT. Při průletu perigeem minula kabina v 16.32 UT velmi blízko nosnou raketu, kterou posádka fotografovala. V 16.49 UT byl povolen třetí oběh. V 17.02 UT, při letu nad Indickým oceánem, provedl V. Grissom řadu manévrů, při čemž změnil rovinu dráhy. Motory pracovaly 12 vt. a změnily rychlost o 3,05 m/s. Třetí oběh byl zahájen v 17.35 UT. Na jeho začátku řídil kabinu asi 20 minut J. Young. Při průletu nad Indickým oceánem byly posádce sděleny údaje potřebné pro závěrečnou fázi letu. V 18.51 UT byla mezi Havajskými ostrovy a Kalifornií změněna dráha na 80 – 155,2 km. Poté byla odhozena část lodi s motory pro manévry a v 18.57 UT byly nad západním pobřežím USA zapáleny 4 brzdicí motory, které byly po vyhoření odhozeny. Teplota tepelného štítu při vstupu do atmosféry byla 1650° C a maximální přetížení bylo 5 g. Ve výšce 16,5 km se otevřel stabilizační padák a ve výši 3 km hlavní padák o průměru 25 m. Kabina dopadla na hladinu Atlantického oceánu v 19.13 UT. asi 90 km od plánovaného místa přistání. Přistání bylo poměrně tvrdé: V. Grissom si prorazil přilbu a J. Young utrpěl zranění na tváři. Je zajímavé, že astronauti, kteří velmi dobře snášeli stav bez tíže, trpěli po přistání mořskou nemocí.

Znak Gemini 3

Start Gemini 3 (23.03.1965)

Poušť Sonora fotografovaná z Gemini 3

Gemini 3 po přistání (23.03.1965)

 

DALŠÍ POZNÁMKY K  LETU GEMINI 3 (dle aktualit a kalendáře v L + K 1964 – 1965)

Informace byly z L+K převzaty se svolením Mgr. A.Vítka (přepis zajistil M.Filip)

Aktualizováno : 05.06.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Gemini | Gemini 3 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.