Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 21 > Experimenty při letu Sojuz 21

1. Dálkový průzkum Země
Priroda - ruční spektrograf pro sledování geologické struktury zemského povrchu a atmosférických jevů

2. Technologické experimenty
Kristall - sledování tvoření krystalů v roztoku hlinitodraselného kamence

Sféra - sledování vytváření dokonalých kuliček z roztaveného Woodova kovu

Potok - vzlínavost kapalin v kapilárách za beztížného stavu

Diffuzija - procesy difúze molekul dvou nízkotajících organických sloučenin (dibenzyl a tolan

Reakcija - pájení v kosmu s využitím tepla uvolněného silně exotermní reakcí vhodné směsi sloučenin

3. Lékařsko-biologické experimenty
Polynom 2M - klinická kontrola srdce a krevního oběhu

Levkoj - aparatura sledující prokrvení mozku.

Amak - pravidelný odběr vzorků krve pro pozdější prozkoumání na Zemi

Impuls - sledování prahové citlivosti vestibulárního aparátu pomocí elektrod

Palma - sledování rychlosti reakce kosmonautů na světelné impulsy

Massmetr - sledování váhy kosmonautů během letu

Akvarium - chování dvou druhů rybek

4. Kosmický výzkum.
Prozračnost - sondování zemské atmosféry během vstupu stanice do stínu Země


Aktualizováno : 11.12.1997

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz | Sojuz 21 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.